E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก Books

 ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ร้านสวรรค์รำลึก

          ขอเชิญเลือกหาหนังสือธรรมะ ความรู้ต่างๆที่ท่านสนใจ เราเชื่อว่าหนังสือหรือสื่อความรู้ของร้านเราจะช่วยยกระดับจิตของผู้ที่ได้อ่านได้ฟังไม่มากก็น้อย รายได้จากการจำหน่ายนี้จะเป็นทุนสนับสนุนงานในข่ายงานพระโพธิสัตว์ ให้สามารถดำเนินงานเพื่อสันติสุขของโลกต่อไป

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อหนังสือหรือสื่อธรรมะต่างๆ

๑.หากท่านสนใจหนังสือเรื่องใด ท่านสามารถโทรมาสั่งซื้อได้โดยตรงที่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ โทร.๐-๒๔๒๑-๐๔๘๙ ,๐-๒๔๒๑-๕๒๘๖

๒.การชำระเงินเพื่อสั่งซื้อสามารถกระทำได้ดังนี้ครับ

   ๒.๑.ธนาณัติ ส่งธนาณัติ ถึง นายประสิทธิ์  ชัยสัตตปกรณ์ สั่งจ่าย ปท.ภาษีเจริญ ๑๐๑๖๐ส่งจดหมายไปที่ เลขที่ ๕๑ซอย ๖๕ ถ.เพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

              ๒.๒.สั่งซื้อด้วยวิธีการโอนเงิน โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์  ชัยสัตตปกรณ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่  785-2-33031-1  (โอนเงินแล้วกรุณาโทร/แฟ็กซ์/E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสารการโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ข้างบนนี้ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่โทรศัพท์ และวัตถุประสงค์การโอนเงินด้วย เพื่อออกใบอนุโมทนา)

กฏแหงกรรม

 กฎแห่งกรรมจำแนกบาปบุญการดุลกรรม

 เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

       หนึ่งในหนังสือขายดีเล่มหนึ่ง เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความดี เรื่องกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว วิญญาณมีมีจริงหรือโลกหน้ามีจริงหรือ ตายแล้วไปไหน เป็นที่น่าสนใจของทุกคน เป็นปัญหาที่ขบคิดกันมานนานจากการศึกษาค้นคว้าของผู้รู้.....            

<<<อ่านต่อ>>>

กรรมฐานวิปัสสนายุคโลกาภิวัฒน์แนวทางของสมเด็จโต

กรรมฐานวิปัสสนาฝึกตาทิพย์ 

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

แม้ว่าการสื่อสารต่างๆ ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถย่อโลกได้แคบลง การรับข่าวสารจากวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอินเตอร์เน็ต จึงควรต้องพิจารณาและไตร่ตรองให้มากขึ้นอย่าไปเครียดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และต้องรู้จักรับเลือกข่าวสารให้เป็น......

   <<<อ่านต่อ>>>

 

 โตพรหมรังษีความพิสดารของโลกวิญญาณ

 ความพิสดารของโลกวิญญาณ

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของนามธรรมที่จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ  สังฆานุภาพ มีอยู่ทั่วไปในพิภพจักรวาล ประเทศไทยเราครองเอกราชมาได้จนทุกวันนี้ เป็นเพราะบรรพบุรุษของเรามีศาสนา และเชื่อมั่นในศาสนา ถ้าเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเราไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว....

 <<<อ่านต่อ>>>

โตพรหมรังษีจอมปราชญ์แห่งกรุงสยาม

จอมปราชญ์แห่งกรุงสยาม

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

สมเด็จโตแห่งวัดระฆัง ท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นจอมปราชญ์แห่งกรุงสยามอย่างแท้จริง มีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองในอดีตที่ผ่านมานั้น ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมช่วยให้เรื่องร้ายกลับกลายเป็นเรื่องดีได้ เนื้อหาในหนังสือจอมปราชญ์แห่งกรุงสยามมีอยู่ตอนหนึ่งที่เล่าประวัติสมเด็จโต ในสมัย ร.๔ ท่านกล่าวกับสมเด็จโตว่า.... 

<<<อ่านต่อ>>>

 เจ็ดพิภพจักรวาลsevensolar  เจ็ดพิภพจักรวาล

ส. อริยวังโส ส. พรหมนิล รวบรวม

ราคาเล่มละ ๙๐ บาท

สิ่งลี้ลับในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึง อย่างไรก็ดีการเข้าถึงหรือการค้นพบย่อมมาจากสติปัญญาของมนุษย์ ด้วยบารมีในการคิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการทดลองและพิสูจน์ความเป็นจริงทางธรรมชาติก็สามารถพิสูจน์ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ .....

<<<อ่านต่อ>>>

 ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์  ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์

ศ.ดร.ฟิล เลน รวบรวม

ราคาเล่มละ ๕๐ บาท

ความตั้งใจเป็นพลังที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

 ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องน่ารู้อย่างหนึ่งของโลกหนังสือ เพื่อได้รู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเทพเจ้าผู้สร้างโลก ได้ปลูกต้นไม้อันศักดิ์สิทธิ์ ให้แก่ชาวโลกทั้งมวล เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย มีความร่มเย็น มีสิ่งเยียวยารักษา มีพลัง มีความฉลาด รอบรู้....

<<<อ่านต่อ>>>

ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

ท้าวมหาพรหมชินปัญจะระ

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

    เสด็จพ่อท้าวมหาพรมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

 วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันรำลึกถึงท่านท้าวมหาพรหม ชินนะปัญจะระ ท้าวมหาพรหม ชินนะปัญจะระท่านเกิดในสมัยพุทธกาล ในครอบครัวตระกูลพราหมณ์ บิดาของท่านชื่อ มะติโตะ และมารดาของ...

<<<อ่านต่อ>>> 

ประวตเจาแมกวนอม

 ประวัติสังเขปเจ้าแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์
นิรนาม รวบรวม  

ราคาเล่มละ ๓๐ บาท

       หนังสือ “ประวัติสังเขปเจ้าแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์” ที่เต็มไปด้วยสาระเกี่ยวกับมูลเหตุการณ์สร้าง องค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม 4 ปาง สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยขาดสันติสุข มีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา คนทั่วไปเกิดความกังวลใจ...

                                                     <<<อ่านต่อ>>>

ประวตสงเขหลวงป 

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

 เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๕๐ บาท

       สังคมโลกอยู่ด้วยกันอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม สร้างสิ่งดึงดูดเข้าหาวัตถุ วางกับดักให้กับมนุษย์มีจิตใจตกต่ำ และหลอกลวงให้เคลิบเคลิ้มหลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง อันจะทำให้มนุษย์ต้องตกสู่อบายภูมิ ผู้คนจำนวนไม่น้อยหลงกลอยู่ในวังวนของอบายมุข และมีอีกไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์..

                                                   <<<อ่านต่อ>>>

ปรากฎการณ์อันน่าพิศวงทางจิต 

 ปรากฎการณ์อันพิศวงทางจิต

 ท่านผู้หญิงดิฐการภักดี (ส.บุญรัตพันธุ์) รวบรวม

 ราคาเล่มละ    บาท

       ปรากฎการณ์อันพิศวงทางจิต นับว่าเป็นหนังสืออีกหนึ่งเล่มที่น่าติดตาม จากประสบการณ์จริงของท่านผู้หญิงดิฐการภักดี (ส.บุญรัตพันธุ์) ซึ่งสามารถสร้างศรัทธาปสาทะในการวิปัสสนากรรมฐานแก่ผู้อ่านพอสมควร เพราะช่วยให้ผู้ปฎิบัติเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการ...

                                                               <<<อ่านต่อ>>>

 พระคาถาชินปัญชร

 พระคาถาชินปัญชร

ชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร รวบรวม 

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

       พระคาถาชินปัญชร เป็นหนึ่งในหนังสือ แนะนำหลักวิธีในการสวดมนต์เพื่อส่งเสริมการปฎิบัติบูชาอธิษฐาน โดยยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาว่า การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ ธรรมทั้งหลายมีใจเป็นประธาน....

                                                                <<<อ่านต่อ>>>

พึ่งหน้าดินชาติปลอดภัย

 พึ่งหน้าดินชาติปลอดภัย

ศาสตราจารย์ ดร.หลวงสมานวนกิจ

ราคาเล่มละ ๗๐ บาท

        “คนเขานึกว่าประเทศไทยเป็นเสือตัวเล็กๆ และเป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญ สำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกิน และมีเศรษฐกิจการเป็นอยู่แบบพอมีพอกิน แบบพอมีพอกินหมายความว่า....

  <<<อ่านต่อ>>>

 

 โตพรหมรังษีพลังเหนือมนุษย์
 พลังเหนือมนุษย์

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

 

    ในเรื่องของมงคลชีวิตนั้น ในภาวการณ์ต้องเข้าใจว่าหลักแห่งการเป็นมงคลนั้นก็คือว่า บุคคลที่จะอยู่ในการดำรงตนเป็นมนุษย์นั้น ต้องรู้จักในภาวการณ์แห่งการวางตน บุคคลที่จะอยู่ดำรงตนเป็นมนุษย์นั้นต้องรู้จักการวางตน รู้จักวิธีแห่งการผูกมิตร วิถีแห่งการเจรจา วิถีการแห่ง....

<<<อ่านต่อ>>>

 โตพรหมรังษีโลกหน้ามีจริงตายแล้วไม่สูญ

 โลกหน้ามีจริงตายแล้วไม่สูญ (โต) พรหมรังษี
เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

       พุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักหลักแห่งความทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค พุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อหลักแห่งกฎแห่งกรรม พุทธศาสนาสอนให้เรารู้หลักแห่งอริยสัจสี่ ฉะนั้น ปัญหาทุกอย่างต้องมีเหตุและปัจจัยมีการเกิดก็มีการดับ.....

<<<อ่านต่อ>>>

 วนมาฆบชา

 วันมาฆบูชา กับ วันวาเลนไทน์
เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๓๐ บาท 

       เดือนกุมภาพันธ์นับได้ว่าเป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความรับสำหรับวันแห่งความรักของไทย คือ วันมาฆบูชา พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ หน้า ๘๕๕ บอกว่า มาฆบูชา คือวันทำบุญพิเศษทางพระพุทธศาสนาในวันเพ็ญเดือน ๓ เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญซึ่งประกอบด้วยองค์ ๔ ประการ คือ ....

<<<อ่านต่อ>>>

สงครามพลงจต

 สงครามพลังจิต หมองูตายเพราะงูพลังจิตอาวุธในอนาคต

สุริยัน โรหิตเสถียร 

เล่มละ 40 บาท    

     มหันตภัยเงียบของมนุษยชาติกำลังเกิดขึ้นแล้ว “อำนาจจิต” เป็นพลังแห่งความเร้นลับในโลก บุคลที่เคยผ่านศาสตร์อันเร้นลับและไสยศาสตร์มาแล้ว จะต้องยอมรับในเรื่องของ “พลังจิต” หรือ “อำนาจ” ว่าจิตของมนุษย์นั้นมีพลังพิสดารอย่างหนึ่งซ่อนเร้นอยู่ หากมนุษย์นั้นมีพลังพิสดารอย่าง ....         

    <<<อ่านต่อ>>> 

สงสารสตวโลก  สงสารสัตว์โลก

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท 

     พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่า เมื่อพุทธกาลล่วงไป 2500 ปี จิตใจมนุษย์จะเสื่อมจากศีลธรรมประจำใจ ในขณะนั้นก็จะเกิดกลียุคทั่วพิภพไปจนกว่าพุทธกาลจะถึง 3000 ปีสัตว์ลกทั้งหลายอยู่ในสภาพการณ์ที่จะต้องรับวิบากตามพุทธทำนาย เมื่อเลยกึงพุทธกาลไปแล้ว จิตใจของมนุษย์จะเสื่อม คนดีเดินตรอก ......

                                                              <<<อ่านต่อ>>>

 สำนกโลกวญญาณ

 สำนักโลกวิญญาณ
เกหลง  พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

        การดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้น แต่ละคนล้วนมีหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันในโลกอีกโลกหนึ่งที่มนุษย์เราไม่ได้ศึกษา ไม่ค้น ไม่ปฎิบัติ แล้วมักจะปฎิเสธว่าไม่มีอยู่จริง นั่นก็คือเรื่องของ “โลกวิญญาณ”วัฐจักรแห่งการเกิดมีที่มาอย่างสลับซับซ้อน ความจริงมีอยู่ว่า โลกมนุษย์นี้เป็นสื่อกลางแห่งการใช้กรรมของเหล่าวิญญาณ ....

<<<อ่านต่อ>>>

 รวมโอวาท  โอวาท จากดวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ สมเด็จโต

เกหลง พานิช รวบรวม

ราคาเล่มละ ๔๐ บาท

      การฝึกนิสัยให้เคยชินกับการอ่านหนังสือธรรมะก่อนนอน นับว่าเป็นแนวทางที่ดีในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ซึ่งมีสิ่งมากมายผ่านเข้ามาส่งผลกระทบต่อจิตใจไม่น้อยเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เศรษฐกิจ การเมือง แต่การที่เราได้มีหนังสือธรรมะดีๆ เก็บไว้ที่หัวตัวเตียงเมื่อรู้สึกว้าวุ่นใจ ด้วยปัญหานานัปประการ บางทีหนังสือธรรมะบนหัวเตียง ....

<<<อ่านต่อ>>>

Contribute!
Books!
Shop!