E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ธรรมะเพื่อชีวิต

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

ธรรมะเพื่อชีวิต

 

 

 

       

      แม่น้ำ ทะเล และมหาสมุทรไม่มีที่สิ้นสุดของน้ำ ฉันใด กิเลสตัณหาของมนุษย์ก็ย่อมไม่มีที่สิ้นสุดฉันนั้น ภูเขาถูกมนุษย์ทำลายลงมาได้ แต่สันดานของคนเราที่นอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้ง ซึ่งไม่เหมือนกันย่อมขัดเกลาให้ดีเหือนกันได้ยาก

          ธรรมชาติของมนุษย์นี้มีอยู่สิ่งหนึ่ง คือท่านยิ่งห้ามเขายิ่งทำ จึงต้องใช้ระบบที่ว่าให้เขายุ่งอยู่ในสิ่งนั้นจนกระทั่งเกิดความเบื่อหน่ายขนาดหนักในสิ่งนั้น ซึ่งเป็นการว่าจุดสุดยอดของกิเลสย่อมถึงกิเลส เมื่อถึงจุดสุดยอดก็ย่อมเบื่อกิเลส ละได้ ฉันใดก็ฉันนั้น เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ ใช้กิเลสปราบกิเลส 

          การแสดงออกของสังขารที่ไม่เที่ยง เป็นการแสดงออกความแห่งวัฎฎะ เป็นการแสดงออกของสังสารวัฏแห่งการเวียนว่ายตายเกิด ตามกรรม ตามวาระ ตามวิบากที่เกิดเป็นมนุษย์เรียกว่า การเป็นสัตว์โลก เป็นผู้ประเสริฐที่มาใช้กรรม เมื่อในวาระเช่นนี้ เมื่อเราทั้งหลายยังจะต้องใช้กรรมกันอยู่ในโลกวัฏจักร เราทั้งหลายยังจะต้องใช้กรรม เมื่อในวาระเช่นนี้ เมื่อเราทั้งหลายยังจะต้องใช้กรมกันอยู่ในโลกแห่งวัฏจักร เราทั้งหลายทำไมจึงไม่หันมาบำเพ็ญทางจิต บำเพ็ญตน ให้ละคลายในทิฐิมานะแห่งความยึดตน บำเพ็ญตน ให้ละคลายในทิฐิมานะแห่งความยึดตน หลงตน เข้าใจว่าตนเป็นผู้ยิ่งใหญ่ เป็นผู้รู้ว่าเป็นผู้นั้น เป็นโน่น เป็นนี่ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่สมมติ การสมมติการเป็นใหญ่ก็ดี การสมมติการเป็นเจ้าลัทธิก็ดี การสมมตินิสิ่งต่างๆ ก็ดี ล้วนแต่เป็นสิ่งสมมติในโลมนุษย์ กาลเวลาไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องไปสู่ความสลายเหลือแต่จิตวิญญาณที่จะไปสู่ภพดี ภพชั่ว

          เหล่ามนุษย์ทั้งหลายที่จะบำเพ็ญตนสู่โลกุตระนั้น จงโปรดอย่าหลงทะนงตนเป็นอะไร ตนได้อะไร ผู้ที่หลงตนทะนงตนว่าตนได้อะไร เป็นอะไร ผู้นั้นคือไม่ถึงอะไร

          จะทำอย่างไรที่จะเผยแผ่ให้กับเหล่าผู้นำทั้งหลายรู้จักความตาย เมื่อผู้นำทุกคนรู้จักความตายแล้วไซร้ ผู้นำนั้นย่อไม่เห็นแก่ได้ เมื่อไม่เห็นแก่ได้ ความโลภก็ไม่มี เมื่อความโลภไม่มี ความโกรธก็ไม่มา เมื่อความโกรธไม่เกิด ความหลงก็ไม่ตาม หมู่คณะนั้น สังคมนั้นไม่มีตัวโลภะรบกับโมหะ ไม่มีตัวโทสะรบกับโลภะ มีแต่ความพร้อมของสมาธิของปัญญา สันติสุขในหมู่นั้นย่อมเกิด

          การมีชีวิตเกิดเป็นคน นี่มันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐสัตว์ประเสริฐอยู่ได้ไม่ถึงร้อยปี ไม่ถึงร้อยปีก็เอาอะไรไปไม่ได้ บ้านช่องอะไรก็เอาไปไม่ได้สักอย่าง ตายไปแล้วเหลือแต่จิตวิญญาณไปเสวยกรรมในปรภพ เหลือแต่ชื่อ ดีกับชั่วให้อนุชนรุ่นหลังสรรเสริญและนินทา

          ทุกวันนี้ “ศาสนาไม่ได้เสื่อม แต่มนุษย์มันเสื่อม” ท่านจะเห็นว่าศาสนาทุกศาสนา ไม่ว่าศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาอะไรก็แล้วแต่ ล้วนแต่สอนให้คนเป็นคนดี แต่ว่าคนส่วนมากไม่เข้าถึงศาสนา ไม่ยอมเอาคำสอนของบรมศาสดาของตนมาปฎิบัติอย่างจริงจัง จึงเกิดความเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์นั้น “ตื่น” “รู้”  “เมื่อทุกคนเข้าถึงธรรม... สันติสุขย่อมเกิดขึ้น” นั่นเป็นกฎธรรมดา 

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  โทร. 0-2421 0489  http://www.poosawan.org


 

 

Contribute!
Books!
Shop!