E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ความพิสดารของโลกวิญญาณ

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 ความพิศดารของโลกวิญญาณ 

ความพสดารของโลกวญญาณ

 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเรื่องของนามธรรมที่จะมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เช่น พุทธานุภาพ ธรรมมานุภาพ  สังฆานุภาพ มีอยู่ทั่วไปในพิภพจักรวาล ประเทศไทยเราครองเอกราชมาได้จนทุกวันนี้ เป็นเพราะบรรพบุรุษของเรามีศาสนา และเชื่อมั่นในศาสนา ถ้าเราไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือเราไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว ประเทศไทยก็มิอาจดำรงความเป็นเอกราชมาได้จนทุกวันนี้

เรื่องของสิ่งลี้ลับ เรื่องของจิตวิญญาณ มีหลักฐานปรากฏในตำราหรือคัมภีร์ต่างๆ มากมายตั้งแต่โบราณกาล แต่ในยุคต่อมา เหล่าอรรถกถาจารย์ ฎีกาจารย์ เข้าไม่ซึ้งถึงสัจจะอันแท้จริง เขาเรียกว่า ตนปฏิบัติไม่ถึงก็บอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มี 

สิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ สิ่งเหนือความจริงที่จะพิสูจน์ไม่ได้ด้วยตาเนื้อในโลกมนุษย์ยังมีอีกมากแต่มนุษย์ยังมีอีกมากมายแต่มนุษย์รู้ไม่ได้ เพราะไม่ถึง ก็พลอยสำคัญผิดว่าคนอื่นก็ไม่ถึงด้วย 

สำหรับช่วงเทศการบ้านเรามักจะมีข่าวเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปี สิ่งสำคัญคือคนเราไม่ควรที่จะประมาท เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะการตายหมู่ซึ่งจะเกิดขึ้นในทุกปี สมเด็จโตท่านเคยเทศเอาไว้เกี่ยวกับการตายหมู่ว่า ... เป็นการตายอย่างไม่ถึงอายุขัย สมมติรถคันหนึ่งมีคนดวงไม่ดี ๓๐ คน มีคนดวงดี ๑๐ คน คนดวงดีสิบคนจะถูกคนสามสิบคนที่ดวงไม่ดีลากไปด้วย 

การตายรูปแบบนี้เขาเรียกผีตายโหง ตายห่า พวกนี้ถ้าเจ้าที่เจ้าทางไม่มีลูกน้อง ก็อาจจะเอาไปเป็นลูกน้อง ถ้ามีลูกน้องแล้วก็ไม่เอา ก็ปล่อยวิญญาณอิสระ วิญญาณอิสระเหล่านี้ ถ้าเขามีคุณธรรมเขาก็อาจจะไปหาที่บำเพ็ญได้ จนกว่าอายุขัยจะถึง ยมทูต เทวทูต พรหมทูต จึงจะมาหาวิญญาณนั้นมารับเอาไป ส่วนผู้ที่มั่นอยู่ในศีลในธรรม และก็ไม่มีอกุศลกรรมวิบากขนาดหนัก หมั่นภาวนาสวดมนต์ไหว้พระ ผู้นั้นจะรอดพ้นจากภัยในการตาย 

สำหรับ คนที่ตายตามอายุขัยก่อนตายจะต้องมีลางสังหรณ์ ภายใน ๓ วันก่อนตายจะมีจิตใต้สำนึกว่าจะจากโลกนี้ไป ถ้าบุคคลนั้นทำดีก็จะมีพรหมทูตมารับ ทำดีพอประมาณจะมีเทวทูตมารับ ทำไม่ดีจะมียมทูตมารับ เพื่อที่จะมารับวิญญาณนั้นๆ ไปสู่ศูนย์รวมกรรม ถ้าคนตายใหม่ๆ ๖-๗ วัน ในบ้านจะครื้มๆ ไม่มีอะไร แต่หลังจาก ๗ วันแล้ว ทำไมในบ้านเกิดมีหมาหอน และเห็นคนตายมาในบ้าน เป็นเพราะจิตแห่งความสำนึกที่คิดถึงบ้าน และขอให้นายนิติยบาลพามาเยี่ยมญาติ จะเห็นได้ว่าคนอายุไม่เกิน ๑๐๐ ปี แล้วก็ต้องตายฉะนั้น เราต้องหมั่นทำความดี แล้วจะได้เจอแต่สิ่งที่ดี 

อย่างไรก็ตาม ก่อนที่เราจะตายจากโลกนี้ไป ยมบาลได้มีจดหมายมาเตือนให้เรารู้ตัวล่วงหน้า ๓ ฉบับลงทะเบียนมาให้ทุกคนคือ ฉบับที่ ๑ เมื่ออายุ ๓๐ กว่า ผมจะเริ่มร่วง หน้าจะเริ่มเหี่ยว เตือนว่าไอ้หนูเอ๋ย ใกล้จะกลับบ้านเก่าแล้ว ต้องทำความดีเสีย ต่อมาฉบับที่ ๒ เมื่อท่านอายุ ๔๐ กว่าๆ ถึง ๕๐ กว่า ตาจะเริ่มมัว นี่คือจดหมายฉบับที่ ๒ เตือนอีกว่าจงทำความดีเสีย จดหมายฉบับที่ ๓ อันนี้อายุ ๕๐ กว่า ตอนนี้ก็จะป้ำๆ เป๋อๆ เป็นการเตือนว่า ใกล้กลับบ้านเก่าแล้ว โปรดติดตามอ่านได้ในหนังสือ “พลังเหนือมนุษย์”  เกหลง พานิช รวบรวม จัดพิมพ์ที่ บริษัท สามวิจิตร เพรส จำกัดหากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำ เช่น ซีเอ็ด ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่   

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org


 

 

Contribute!
Books!
Shop!