E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ความรู้ต่างมิติ

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 


 ความรู้ต่างมิติ

ความรตางมต

 

          หนังสือ “ความรู้ต่างมิติ” นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง ได้รับคำวิจารณ์จากบุคคลทุกระดับ ทุกวงการเพราะแฝงไว้ด้วยหลักปรัชญา หลักธรรมะที่ลึกซึ้ง และหลักกึ่งวิชาโหราศาสตร์ที่ทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองอนาคตของโลกเอาไว้ล่วงหน้า หากท่านอ่านหนังสือเล่มนี้อย่างใช้วิจารณญาณ ด้วยเหตุผลและประมวลเหตุการณ์บ้านเมืองทั่วโลกที่ผ่านมาแล้ว หนังสือ “ความรู้ต่างมิติ” จะทำให้ท่านมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีหูตาสว่างขึ้น

          เนื่องจากสังคมไทยทุกวันนี้ เป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร ข้อมูล มีบทบาทในการครอบงำมวลชนยิ่งขึ้น ดุจดั่งยุคแห่งสงครามข่าวสารไปทุกขณะ ข่าวสารซึ่งมีทั้งพ่นความเย็น และเคลือบด้วยยาพิษ ชี้นำข้อมูลข่าวสารสู่ผู้อ่าน นับได้ว่า บุคคลใดมีกระบอกเสียงอยู่ในมือ ที่มีผู้เห็นมีผู้อ่านจำนวนมาก ก็ย่อมได้เปรียบในการเผยแพร่ข่าวสาร ยิ่งกว่านั้น “หากผู้ใช้สื่อมวลชนมีโมหะจริตครอบงำเป็นทาสวัตถุแล้ว ย่อมทำความสับสนวุ่นวายให้สังคมได้อย่างมหาศาล”

          สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นก็คือ การนำเสนอข่าวให้คนเลวเป็นคนดี หรือคนดีเป็นคนเลวก็ได้ ปัญหาเหล่านี้ใช่ว่าจะแก้ไขกันไดง่ายๆ แต่หากเราจะพยายามด้วยการตั้งองค์กรที่เป็นกลางเหนืออิทธิพลสื่อมวลชนในการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ที่สื่อมวลชนเสนอข่าว โดยมีประชาชนควบคุมได้อย่างแท้จริง เพื่อเปิดช่องว่างการกระจายข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ โกหกประชาชน เที่ยวทำลายคนดีให้หมดสิ้นไปจากสังคม และเพื่อให้ความรู้ต่อประชาชนคนไทย เมื่ออ่านข่าวสารต่างๆ หรือทราบข่าวแล้วอย่าเพิ่งด่วนเชื่อ ควรฟังข้อมูลสองด้านก่อน

          ถ้าหากผู้อ่านรับทราบข่าวสารกัน อย่างไม่พินิจพิเคราะห์แล้วด่วนเชื่อ อาจนำไปสู่การขยายผลโดยการกระจายข้อมูลข่าวสารต่อๆ กันไป ก็จะก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้ที่ตกเป็นข่าว จึงอยากจะย้ำว่า ยุคนี้เป็นยุคแห่งวัตถุเจริญ ผู้คนในสังคมต่างหวังกอบโกยวัตถุโดยไม่ค่อยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตใจ

          สำหรับหนทางแรกที่จะแก้ไขได้บ้าง อยู่ที่ผู้อ่านข่าวสารอย่าเพิ่งเปิดรับหรือว่าเชื่ออะไรง่ายๆ โดยละเลยการคิดไตร่ตรอง ควรต้องใช้หลักกาลามสูตรคัดกรองข้อมูลที่ได้มาก่อน จะทำให้สามารถป้องกันข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จได้เป็นอย่างดี และก็หวังว่าเมืองไทย ประชาชนคงหวังให้สื่อมวลชนรับผิดชอบ ในข้อมูลข่าวสารที่ตรงกับแหล่งข้อมูล และมีความเที่ยงธรรมในการเสนอข่าว เพื่อให้สมกับคำว่า “สื่อมวลชน” อันเป็นที่พึ่งหนึ่งของประชาชน

          ปราชญ์นิรนาม ได้กล่าวไว้เมื่อถึงคราวกลียุคว่า  “ ศึกนอกจะใหญ่ศึกในจะยุ่ง คนเลวจะเด่น คนดังจะดับ คนซื่อจะซวย ธรณีจะกันแสง ฟ้าจะแดงเป็นสายเลือด” ขณะนี้ประเทศกำลังอยู่ในกลียุคที่ว่า ธรณีจะกันแสง ฟ้าจะแดงเป็นสายเลือด ขณะนี้เริ่มเป็นอย่างนี้แล้ว เพราะเป็นเรื่องของวิบากกรรมที่ปิดกั้นทางเดินพระโพธิสัตว์ กรรมสมัยนี้ไม่ต้องรอสนองกันในชาติหน้าบ่ายๆ เพราะกรรมสมัยนี้เขาติดจรวดเอ็กโซเซ่มาสนองกันในปัจจุบันชาติ

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  โทร. 0-2421 0489  http://www.poosawan.org

 


 

Contribute!
Books!
Shop!