E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

Ebook-วนกถา

หนังสือเรื่อง วนกถา
ปาฐกถาธรรมของสมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารีมหาเถร)
คณะศิษย์สำนักปู่สวรรค์จัดพิมพ์โดยเสด็จพระราชกุศล
ในงานออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์
วัดเทพศิรินทร์ทราวาส
๑๒ พฤษภาคม ๒๕๓๕

ปก-วนกถา

Download หนังสือในรูปแบบ pdf

หนังสือหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)

หนังสือ หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) สมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์ ผู้เป็นประธานสำนักปู่สวรรค์

ปกหนงสอหลวงปทวด

pdf-iconf ดาน์โหลดหนังสือในรูปแบบ E-book ยกด

news-;วันมาฆบูชา 66

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2566 ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา และพิธีบูชาครูเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ นอกจากนี้ยังเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ครบรอบ 342 ปี ของสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์(หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) องค์ประธานสำนักปู่สวรรค์ โดยช่วงเช้ามีพิธีใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ พิธีบวงสรวงถวายเครื่องสักการะบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์ และเทพพรหมทุกพระองค์ที่ทรงพระคุณต่อมวลมนุษยโลก พิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ในภาคบ่ายมีพิธีถวายเครื่องสักการะหน้าองค์สมมติท่านบรมครูฯ พิธีสวดมนต์ปฏิบัติบูชา ภาคค่ำมีพิธีถวายสังฆทานพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชา และการสวดมนต์สวดพระคาถาชินปัญชรน้อมถวายแด่หลวงปู่ทวด (เหยียบน้ำทะเลจืด) จนถึงเวลาประมาณ 24 นาฬิกา

416834  416836

417068  417242

417239

Contribute!
Books!
Shop!