E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัว

ประวัติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัว

คัดจากหนังสือ ประวัติสังเขปเจ้าแม่กวนอิม พร้อมบทสวดมนต์ โดย นิรนาม

kuanyin02

 เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัว ๑ ใน องค์สมมติ เจ้าแม่กวนอิม ๔ ปางพิทักษ์ไทย

ประดิษฐาน ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

          พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ปางยืนบนดอกบัวนี้ ทรงอยู่ในท่าของปางประทานพร เป็นปางที่เพิ่งบำเพ็ญบารมีสำเร็จ ใครที่จะอิษฐานขอพร ขอโชค ขอลาภ ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ต้องบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนดอกบัว เพราะเป็นปางสารพัดนึก

          ประวัติเจ้าแม่กวนอิมนั้น คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิด ยังเข้าใจสับสนกันอยู่ว่า เดิมทีท่านเป็นผู้ชาย แล้วท่านไปเห็นหญิงท้องแก่กำลังจะคลอดลูก จึงแปลร่างเป็นผู้หญิงช่วยให้คลอดลูก ช่วยเสร็จแล้วแปลงร่างกลับเป็นผู้ชายไม่ได้

          ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น เจ้าแม่กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรนี้ เกิดมาแล้ว ๕๘ ชาติ บางตำราว่า ๘๔ ชาติ ชาติที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด คือ ชาติที่เกิดเป็นพระอวโลกิเตศวร

          พระอวโลกิเตศวรนั้นเป็นผู้ชาย สำเร็จสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เมื่อหลายกัปหลายกัลป์ (หนึ่งพุทธกัปจึงเกิดพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง) ก่อนพระพุทธเจ้ากกุสันโธ

          พระชาติสุดท้ายของพระอวโลกิเตศวร คือ เจ้าแม่กวนอิม ท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซิงหลิง แห่งอาณาจักรซิงหลิงในเมืองจีน ซึ่งอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทางจีนเรียกพระอมิตาพุทธ) ไม่ใช่ในยุคของพระพุทธเจ้าสมณโคดม (เจ้าชายสิทธัตถะ)

          อาณาจักรซิงหลิงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคเมื่อสองหมื่นปีที่แล้ว แต่กฎของอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงของโลกนั้น ทำให้อาณาจักรซิงหลิงจมลงสู่ใต้ทะเล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าอาจจะเป็น อาณาจักรปอมเปอีขณะนี้ ความจริงไม่ใช่ อาณาจักรซิงหลิงอยู่ทางใต้ของจีนแถบทะเลจีนใต้

          อาณาจักรซิงหลิงมีประวัติอันยาวนาน มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองมาก เนื้อที่ประมาณ ๓๖,๐๐๐ ตารางลี้ มีพลเมืองหนึ่งแสนกว่าคน มีนิสัยกล้าหาญเป็นหนึ่ง เคารพตนเองและมีระเบียบวินัย ผู้ปกครองอาณาจักรซิงหลิงมีพระนามว่า “โพเจีย” ภาษาราชการเรียกว่า “ เมี่ยวจวง” มีมเหสีชื่อ “เป้าเต๋อ” พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพระองค์มีพระชันษา ๖๐ ปีเศษ จึงมีพระธิดาองค์ที่สาม เรียกว่าองค์สุดท้องชื่อ “เมี่ยวซัน” ต่อมาได้สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ ถ้าจะเรียกชื่อเต็มแบบจีนก็เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์เมี่ยวซัน กวนอิม เนี่ยเนี้ย”

          พระธิดาเมี่ยวซันเป็นผู้ที่มีเมตตามาก ชอบถือศีลกินเจ มาตั้งแต่เล็ก พระเจ้าเมี่ยวจวงก็ไม่ชอบ พยายามที่จะให้ท่านแต่งงาน แต่ท่านไม่ยอมแต่งงาน ท่านชอบบำเพ็ญไปเรื่อยๆ  การบำเพ็ญโพธิสัตว์ย่อมมีมารขัดขวางเป็นธรรมดา สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม (เจ้าชายสิทธัตถะ) มารของพระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา มารของพระธิดาเมี่ยวซันก็คือพระเจ้าเมี่ยวจวง ที่เป็นกษัตริย์ในยุคนั้น พระธิดาเมี่ยวซันต้องถูกลงโทษให้ไปตักน้ำ ผ่าฟืน ทำงานหนัก เพื่อทรมานให้พระธิดาเลิกการบำเพ็ญ

          ภายหลังพระธิดาได้หนีจากเมืองหลวงที่ลกเอี๊ยง ไปสร้างวัด โพวถ่อซัว แถบเมืองเซี่ยงไฮ้ มีทหารเอกที่คอยติดตามอารักขามาด้วยคนหนึ่ง ซึ่งคนจีนนับถือกันมากและเรียกท่านว่า “ฮูฮวบซิ้ง” หรือ อุยท้อเอี๊ย พระผู้พิทักษ์ธรรม (ฮูฮวบซิ้ง) คือชาติก่อนของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

ที่เกิดมาเพื่อพิทักษ์ธรรม คอยช่วยส่งเสริมให้พระธิดาเมี่ยวซันบำเพ็ญจนสำเร็จ

          เง็กเซียนฮ่องเต้จึงใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้พระธิดาเมี่ยวซันลอยขึ้นไปบนฟ้า ดับไฟจนหมด พระธิดาเทศน์โปรดพระเจ้าเมี่ยวจวงจนสำนึกบาป กลับใจ หันมานับถือบำรุงพุทธศาสนา ตอนพระธิดาจะลอยลงมาจากอากาศ เง็กเซียนฮ่องเต้ก็เนรมิตดอกบัวมารองรับไว้

          นี่คือประวัติเจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนดอกบัว เขาเรียกว่าปางมหาเมตตา เพิ่งสำเร็จสัจบารมีที่ตั้งไว้ เป็นปางเริ่มต้น คนจีนจึงนิยมบูชาปางนี้มาก เพราะเป็นปางที่เรียบๆ ไม่โลดโผนตื่นเต้น

          เจ้าแม่กวนอิมประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๒ (นับแบบจีน) พ.ศ.ในพุทธกัปของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (พระอมิตาพุทธ)

          สำเร็จอำนาจฌานโพธิจิตบารมี เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๖ (นับแบบจีน) พ.ศ. ในพุทธกัปนั้น

          ทิ้งขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๙ (นับแบบจีน)

          รวมสิริพระชนมายุ ๓๔ ปี ๖ เดือน หรือ ๗ เดือน แบบจีน

          สถานที่ทิ้งขันธ์ “เขาโปตละโลกา ทะเลใต้” บัดนี้ชาวพุทธได้ค้นพบว่าอยู่ที่ “เขาโพวถ่อซัว” กลางทะเลของเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน

          เจ้าแม่กวนอิมสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์และทิ้งขันธ์ สำเร็จมรรคผลแห่งเจตนาการเป็นพระโพธิสัตว์ ไปสู่แดนสุขาวดี ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ตราบใดที่สัตวโลกยังไม่พ้นทุกข์ ตราบนั้นพระองค์จะไม่ยอมเข้าแดนพุทธเกษตรหรือเข้าแดนนิพพาน” เป็นพระมหากรุณาของพระองค์อย่างสูง

นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก

kuanyin01

 องค์สมมติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิม

ประดิษฐาน ณ ชันที่ ๔ ของอาคารอริยสัจสี่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์  กรุงเทพฯ

หลักปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ในการบรรลุธรรมของ

พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)

          ๑.ผู้จะบรรลุธรรม จะต้องเป็นคนมีใจมั่นคง ไม่ท้อถอย ไม่เลิกกลางคัน

          ๒.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีปณิธานแน่วแน่

          ๓.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา

          ๔.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตเมตตากรุณา

          ๕.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียร

          ๖.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่ถือศีล ๕

          ๗.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตกุศล ทำแต่ความดี หมั่นสร้างบุญกุศล

          ๘.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนรู้จักแยกแยะความชั่วกับความดี

          ๙.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีความอดกลั้น

          ๑๐.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตสงบเป็นสมาธิ

          หลักปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ดังกล่าวข้างต้น คือเงื่อนไข ปัจจัยแห่งการบรรลุธรรม

         

E-book สวรรค์รำลึก

E-book สวรรค์รำลึก

 ชีวประวัติท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ  

ชีวประวัติสังเขป
พระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ(ศ.เกียรติคุณ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์)
ทูตสันติภาพแห่งโลก
ที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศล วันอาจาริยบูชา ครบ ๑๐ ปี
วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558

 pdf-icon  ดาวน์โหลดหนังสือ (1.38 MB)
12YAR-200px

สวดมนต์ทำไม ?
รัตนปริตต์ - คติธรรมต้องคิด
หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการมรณภาพของ
พระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์)

pdf-icon ดาวน์โหลดหนังสือ(4.95MB)

รายการหนังสือชุด ๙ เล่มมงคล

รายการหนังสือชุด ๙ เล่มมงคล

9book-1-250px9book-2-250px

หนังสือชุด ๙ เล่มมงคล ประกอบด้วยหนังสือดีที่คัดสรรมาเพื่อท่านนักอ่าน นักปฏิบัติธรรม ผู้สนใจทั่วไป จัดเป็นชุดจำนวน ๙ เล่ม ในราคา 399 บาทเท่านั้น แต่หากท่านมีความสนใจเป็นรายเล่มก็สามารถสั่งซื้อแบบแยกเล่มได้เช่นกัน
วิธีการสั่งซื้อ
1.สั่งซื้อผ่าน www.facebook.com/poosawan
ส่งความต้องการ การจัดซื้อ จำนวนชุดหรือชื่อหนังสือเป็นรายเล่ม ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือ แนบหลักฐานการโอนเงิน(แจ้งเวลาการโอนเงิน พร้อมถ่ายภาพสลิปการโอนเงิน)มาใน in box ทางชมรมฯจะได้จัดส่งหนังสือไปให้ท่านในโอกาสแรกทันที 
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่ 785-2-33031-1

2.สั่งซื้อที่ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ อาคารอริยสัจสี่ โทร. 0-2421-0489 , Fax. 0-2421-5254
การชำระเงิน
2.1 ธนาณัติ
ส่งธนาณัติ ถึง นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์ สั่งจ่าย ปท.ภาษีเจริญ ๑๐๑๖๐
เลขที่ ๕๑ ซอย ๖๕ ถ.เพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

2.2 สั่งซื้อด้วยวิธีการโอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่ 785-2-33031-1
(โอนเงินแล้วกรุณาโทร/แฟ็กซ์/E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสาร
การโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ข้างบนนี้ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่โทรศัพท์ และวัตถุประสงค์การโอนเงินด้วย เพื่อออกใบอนุโมทนา)

พิเศษ:ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ คิดค่าจัดส่งเพียง 10 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับผู้มีอุปการะคุณ

 ความอยู่รอดในสังคมกลียุค

ความอยู่รอดในสังคมกลียุค

**เนื้อหารวบรวมจากคำเทศน์ของดวงดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ที่เทศน์ไว้ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นที่น่าประหลาดใจว่าข้อธรรมบางส่วนเทศน์ไว้ให้หลังกว่า ๓๐ ปี และยังคงทันสมัยต่อทุกยุค ผู้จัดพิมพ์รวบรวมข้อธรรมที่ผู้คนในยุคนี้จะนำไปปรับใช้เพื่อให้อยู่รอดในสังคมได้อย่างยั่งยืน
กฏแห่งกรรมมีจริง
การเป็นชาวพุทธที่ดี
หนทางดับทุกข์
หลักสูตรหัวใจของธรรมะ
หลักการปฏิบัติจิตรให้หลุดพ้น
คติเป้าหมายแห่งความสำเร็จ
การตามรอยตถาคต
ฯลฯ

ราคา 30 บาท

 
 ธรรมะจากดวงวิญญาฯบริสุทธิ์สมเด็จโต ชุดของดีที่คนมองข้าม

 ธรรมะจากดวงวิญญาณบริสุทธิ์สมเด็จโต ชุดของดีที่คนมองข้าม

**เนื้อหาเกี่ยวกับการตอบปัญหาของดวงดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางโลกและทางธรรมที่มาถาม ผู้อ่านจะได้ความรู้และทราบสำนวนการโต้ตอบของสมเด็จโต ได้ทั้งความรู้ในการปฏิบัติจิต สัจธรรมของการปฏิบัติ ตามแนวทางของสำนักปู่สวรรค์ พร้อมภาพประกอบที่อธิบายการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนาอย่างละเอียด
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษีตอบปัญหาธรรมะของ ข้าหลวงสุทิน วิวัฒนะ เรื่อง รู้ ก. อย่าเพิ่งรู้ ข. และ อาจารย์มากกว่าขอทาน
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ตอบคำถามขุนราชฤทธิ์บริรักษ์ เรื่องการปฏิบัตสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ตอบคำถามอาจารย์ชุบชีพ นกแก้ว อาจารย์สอนพระสูตร
เรื่องการเป็นอยู่ของวิญญาณ การฝึกให้เกิดปัญญา
ท้ายเล่มเป็นการแนะนำการฝึกกรรมฐานวิปัสนาตามแนวทางของสมเด็จโต

ราคา  50 บาท

 กรรมฐานวิปัสนา ยุคโลกาภิวัฒน์แนวทางสมเด็จโต ฝึกตาทิพย์

 กรรมฐานวิปัสนา ยุคโลกาภิวัฒน์แนวทางสมเด็จโต ฝึกตาทิพย์ 

**เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงการวางชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ให้มีความสงบ แนวทางการฝึกกรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบ แนะนำเทคนิคน่ารู้ในการปฏิบัติจิต ยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการครองชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์
หนทางสู่ความสงบ
สมาธิเป็นกฎสากล
ทำกรรมฐานเพื่ออะไร
การบริกรรมภาวนา
จุดกำหนด
วิธีนั่ง
วิธีหลับตา
ธาตุทั้งสี่รวม ดวงแสงในสมาธิ
คาถาสำหรับผู้กสมาธิ
การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 

 พระคาถาชินปัญชร  พระคาถาชินปัญชร

**เล่มนี้เหมาะกับผู้ที่สวดพระคาถาชินปัญชรและผู้ที่กำลังคิดจะสวดบทนี้ ท่านจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของพระคาถาความแตกต่างจากที่อื่นๆ พร้อมทั้งหลักการใช้พระคาถาชินปัญชร
ในการดำรงจิตของตนให้มีสติและสมาธิ อ่านเล่มนี้แล้วหูตาสว่าง ความรู้กว้างไกล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ
การสวดพระคาถาชินปัญชร
ข้อเขียนของพระราชญาณดิลก (ชิต กันตะสีโล)อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับพระคาถาชินปัญชรที่สำนักปู่สวรรค์
กำเนิดชินปัญชรคาถา
อานุภาพของพระคาถาชินปัญชร
การสวดมนต์อธิษฐาน
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินปัญชร
ประสบการณ์ของผู้สวดพระคาถาชินปัญชร
พระสมเด็จดินเก้าประเทศกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินปัญชร
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

 ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

**เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับประวัติของท้าวมหาพรหมชินะปัญจะระ ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน มีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อสำนักปู่สวรรค์ พร้อมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับท้าวมหาพรหมองค์นี้ ท้ายเล่มรวบรวมเอาบันทึกคำสอนของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระที่ได้ประทานไว้เมื่อครั้งเสด็จมาโปรดสัตว์ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นหนังสือที่น่าอ่านทรงคุณค่า
และหายากมากในยุคนี้
การสวดมนต์อธิษฐานอานุภาพของพระคาถาชินปัญชร
พระประวัติท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ
คุณลักษณะ
พระโอวาทท้าวมหาพรหม
พระโองการ
งานทวนกระแสคลื่น

ราคา 40 บาท

อมตะเถระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

อมตะเถระ สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต)พรหมรังษี

**เนื้อหาในเล่มเป็นการเก็บบันทึกตัดตอนมาจากคำเทศน์ของดวงพระวิญญาณสมเด็จโต เมื่อครั้งเสด็จมาโปรดมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
พร้อมด้วยการบอกสัจธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้นๆ ท่านที่สนใจแง่มุมทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จโตควรซื้อหาไว้อ่าน ท่านจะรับรู้ถึงตัวตนและจริยวัตรของสมเด็จโตอย่างละเอียด
อ่านเล่มนี้ท่านจะได้อะไรมากกว่าความรู้อยากให้ลองหามาอ่านดู
อมตะเถระ
ขรัวโตไม่ปรารถนาลาภยศ
ตามจับมหาโตทั่วสยาม
ขรัวโตฉายเดี่ยวแบกพัดยศไปเอง
พูดจริงคนไม่ค่อยชอบ
ปาป้าชาทดสอบโสดาบัน
โปรดสัตว์ไม่เลือก
จีนเฒ่าเล่าเรื่องกรรม
เคารพพระพุทธรูป
อยู่อย่างไม่กลัวสังคม
ที่มาของชื่อวัดระฆัง
ปราบผีนางนาคพระโขนง
ฯลฯ

ราคา 50 บาท

อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

**มีหลายท่านที่ติดตามอ่านคำเทศน์ของสมเด็จโตที่สำนักปู่สวรรค์จัดพิมพ์ไว้เป็นตอนๆ สำหรับหนังสือชุด"อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี"เล่มนี้
รวบรวมข้อธรรมคำเทศน์ที่สมเด็จท่านเทศน์ไว้เกี่ยวกับการทำชีวิตให้มีสันติสุข การเข้าใจชีวิตและกฎแห่งกรรม
ยอดนักปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หลัก ๓ ประการสู่ความสำเร็จ
ให้มีสติอยู่เหนืออารมณ์
กรรมลิขิต
หลักธรรมพ้นทุกข์
โลกหน้ามีจริง
มารักษาศีลห้ากันเถอะ
สมถกรรมฐานวิปัสนา
ธรรมชาติแห่งธรรมารมณ์
การตามรอยตถาคต
ตายแล้วฟื้น
ศูนย์รวมกรรม
ฯลฯ

ราคา 50 บาท

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด 

**เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับประวัติของหลวงปุ่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) ตั้งแต่ยังดำรงสังขารจนกระทั่งทิ้งขันธ์ไปสู่แดนพระโพธิสัตว์ การกลับมาโปรดสัตว์อีกครั้งในโลกมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์
ประวัติความเป็นมาของสำนักปู่สวรรค์ ท้ายเล่มรวบรวมคำเทศน์ของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ที่ประทานไว้ที่สำนักปู่สวรรค์ ท่านมีเล่มนี้ไว้เป็นมงคลชีวิต
พระประวัติของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ฉบับคุณอนันต์ คณานุรักษ์
พระประวัติของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ฉบับชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์รวบรวม
ประกาศราชสำนัก
การสละตำแหน่งพระสังฆราช
มุ่งสู่น้ำตกทรายขาว
บรรลุอนาคตังสญาณ
สร้างวัดช้างไห้
ทิ้งสังขารที่เขาอีโปห์
บำเพ็ญต่อในโลกวิญญาณ
กำเนิดสำนักปู่สวรรค์
พระโพธิสัตว์แห่งกรุงสยาม
งานเพื่ออนาคต
พระโอวาทหลวงปู่
การเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์
การเกิดเป็นมนุษย์
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 

วิญญาณศาสตร์

วิญญาณศาสตร์ 

**สำนักปู่สวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรแนวหน้าหนึ่งที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ โลกหน้ามีจริง เพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความระลึกถึงผลแห่งการกระทำในโลกมนุษย์
จะส่งผลติดตามไปในโลกวิญญาณ ท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ จิต การเกิดดับของมนุษย์ การมีอยู่ของศาสนา ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ แถมท้ายเล่มมีภาพถ่ายติดวิญญาณและคำอธิบายภาพไว้ให้ดูด้วย
วิญญาณนิยม
ความลึกลับกับศาสนา
คำเทศน์ของดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี เรื่อง "กันฑ์เปิดโลก"(กล่าวถึงการกำเนิดของโลกและจักรวาล)
สังขาร จิต วิญญาณ
พลังจิต
ความมหัศจรรย์ของจิต
ศาสนาคืออะไร
หลักปรมัตถธรรม
แนวทางพรหมโลก
การรักษาโรค
สิ่งลี้ลับในกาย
หนทางสู่สวรรค์
เทพพรหมไม่ใช่เพื่อนเล่นของมนุษย์
กฎแห่งกรรมการเสวยกรรม
ทัศนะของ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
เหตุแห่งการนิยมเครื่องรางของขลัง
ภาพถ่ายติดวิญญาณ
ฯลฯ

ราคา 80 บาท

 

 

 

กำหนดการงานบำเพ็ญกุศลอาจาริยบูชา ๗ มกราคม ๒๕๕๘

ท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ

กำหนดการจัดงาน

งานบำเพ็ญกุศล  ครบ  ๑๐  ปี  วันอาจาริยบูชา

พระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ  (ศ.เกียรติคุณ ดร.สุชาติ  โกศลกิติวงศ์) ทูตสันติภาพแห่งโลก

ณ  อาคารบรมครู ฯ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ต.พุสวรรค์  อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

วันพุธที่  ๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘

{{{{{{{{{

เวลา   ๐๙.๓๐  น.       - ผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณงาน

         ๐๙.๕๐  น.       - พระสงฆ์ในพิธี และผู้ร่วมงานพร้อมกัน (บน อาคารบรมครู ฯ ชั้น ๒)

                               - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

                               - พิธีรับศีล และอาราธนาพระปริตร

                               - พระสงฆ์ในพิธี  ๑๐  รูป สวดพระพุทธมนต์(ธัมมนิยามสูตร)

                               - พิธีถวายผ้าบังสุกุล

                               - พิธีถวายข้าวพระพุทธและถวายภัตตาหารเพล

                               - ประธานในพิธี ประธานจัดงาน ผู้ใหญ่รับเชิญ เจ้าภาพ ผู้มีจิตศรัทธา
ถวายจตุปัจจัยไทยธรรม  และถวายของที่ระลึก

                               - พระสงฆ์ในพิธี พระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงานสวดอนุโมทนา
(ประธานสงฆ์ในพิธีกล่าวสัมโมทนียกถาตามอัธยาศัย)
ประธานในพิธี,ประธานร่วมในพิธี,ประธานจัดงาน ฯลฯ กรวดน้ำ

                               - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก

                               - ถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์ สามเณร ทุกรูป
(ณ  ชั้นล่างอาคารบรมครู ฯ)

         ๑๑.๓๐  น.       - ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารกลางวัน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

         ๑๒.๓๐  น.       - ผู้ร่วมงานพร้อมกัน(บนอาคารบรมครูฯ ชั้น ๒)

         ๑๓.๐๐ น.        - พิธีสดุดีท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ ฯ

         ๑๓.๓๐  น.       - พิธีถวายเครื่องสักการบูชาพระพุทธรัตนะ พระบรมโพธิสัตว์ศรีอริเมตไตรย
พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(พระแม่กวนอิม) และท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์

                               - พิธีถวายเครื่องสักการบูชาพระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ
(ศ.เกียรติคุณ ดร.สุชาติ  โกศลกิติวงศ์)ทูตสันติภาพแห่งโลก

                               - พิธีสวดมนต์ปฎิบัติบูชา อธิษฐานบูชา

                               - พิธีอธิษฐานน้อมเกล้า ฯ ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์
เพื่อทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

                               - มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริง ฯลฯ

         ๑๕.๐๐  น.       - ถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึก  เสร็จพิธี

(เวลาโดยประมาณ) 

 

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ประกาศ-ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล “วันรำลึกถึงเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ”

ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

งานบำเพ็ญกุศล “วันรำลึกถึงเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ”

ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล “วันรำลึกถึงเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาเมตตาแห่งเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ หัวหน้ารูปพรหม ๑๖ ชั้น และทรงเป็น“ผู้พิชิตมา คณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญศาสนิกชนและสาธุชนผู้สนใจ ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศล  ในวันพฤหัสบดีที่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจัดให้มีกิจกรรม สวดมนต์ปฏิบัติบูชา อธิษฐานบูชา, อธิษฐานทอดผ้าป่าสามัคคี สงบจิตพิธีรับรังสีเทพพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานน้อมถวายพระกุศล  แด่เสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ และ อธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่บุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์  พิธีสวดพระคาถาชินปัญชร ๙ จบ อธิษฐานหนึ่งครั้ง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น.-๒๔.๐๐ น.ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ณ อาคารอริยสัจสี่ ซอย ๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐-๒๔๒๑-๐๔๘๙,๐-๒๔๒๑-๕๒๘๖ www.poosawan.org,www.facebook.com/poosawan  

update Download ประกาศและกำหนดงานในรูปแบบ PDF ที่นี่

Contribute!
Books!
Shop!