E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติสังเขตเจ้าแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  ประวัติสังเขปเจ้าแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์

ประวตสงเขปเจาแมกวนอม 

 

     หนังสือ “ประวัติสังเขปเจ้าแม่กวนอิมพร้อมบทสวดมนต์” ที่เต็มไปด้วยสาระเกี่ยวกับมูลเหตุการณ์สร้าง องค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม 4 ปาง สืบเนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยขาดสันติสุข มีเหตุการณ์วุ่นวายอยู่ตลอดเวลา คนทั่วไปเกิดความกังวลใจ คิดหาทางแก้ไข ในหมู่ผู้มีชาญญาณต่างก็เห็นว่าในยุคนี้ต้องขอประทานพระเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คือเจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรผู้สดับเสียงร้องของชาวโลก ขอให้คุ้มครองและปัดเป่าความเร่าร้อนเหล่านี้ จึงปรากฏว่ามีหลายวัด และบุคคลหลายกลุ่มต่างก็สร้างองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมขึ้นแล้ว ด้วยความเห็นที่ตรงกันโดยมิได้นัดหมาย 

          องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิม 4 ปาง คือ ปางยืนบนมังกร ชาวจีนถือว่ามังกรเป็นสัญลักษณ์
ของกษัริย์สร้างเพื่อเสริมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช จะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ปางยืนบนหลังเต่า เต่าเป็นสัตว์อายุยืนและทนทานสร้างเพื่อเสริมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชนนี ให้มีพระชนมายุยืนนานและแข็งแรง อีกทั้งช่วยชาวบกด้วย ปางยืนบนดอกบัวถือกิ่งหลิว แสดงพระเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ สร้างเพื่อเสริมพระบารมีสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่มีพระเมตตาต่อประชาชน ปางยืนบนปลามังกร ปลาจะว่ายไปข้างหน้า สร้างเพื่อให้พระบรมราชจักรีวงศ์ยั่งยืน เพื่อช่วยชาวน้ำให้พ้นภัยพิบัติ
 

          โดยมีหม่อมเจ้าพริยดิศ ดิศกุล เป็นประธานพิธีเททองหล่อองค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโล
กิเตศวน (เจ้าแม่กวนอิม) 4 ปาง ณ ที่ทำการชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร ถนนเพชรเกษม บางแค เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ต่อมาชมรมบูชาเจ้าแม่กวนอิมได้รับการติดต่อจากชมรมสวดพระคาถาชินปัญชร เกี่ยวกับการสร้างองสมมติพระแม่กวนอิม 4 ปาง เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัด เพชรบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวโรกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกสมโภช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ในปี พ.ศ. 2539 และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ด้วย

          นอกจากนี้ ยังมีองค์สมมติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระแม่กวนอิม ปางพันเนตรพันกร ซึ่งแกะสลักจากไม้การบูรของเมืองจีน และสร้างจากเมืองจีนเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 6 เมตร มีมือหนึ่งพันมือ แต่ละมือมีดวงตาอยู่กลางฝ่ามือ อันเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความเอื้ออาทรที่จะโปรดสัตว์ผู้อยู่ในห้วงทุกข์ด้วยบารมีอันหาขอบเขตมิได้นั่นเอง ผู้ที่มีโอกาสไปอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม จ.เพชรบุรี ที่ได้กราบไหว้สักการบูชาก็จะเป็นสิริมงคล และบุญกุศลของท่าน 

          พระคาถาบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ฉบับดั้งเดิมใช้บูชาได้ทุกปาง 

          นะโมตัสมัย อะภัยมัททะ อะวะโลกิเตศวะราย

          โพธิ์สัตตะวาย มหาสัตตะวาย นะมะพะทะ 

ผู้ที่ท่องบ่นคาถานี้เป็นประจำเช้าเย็น จะปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น เรืออัปปาง เครื่องบินตก ไฟไหม้ รถชนกัน และอีกมากมายสุดที่จะพรรณนา 

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org  

 


  

Contribute!
Books!
Shop!