E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

พลังเหนือมนุษย์

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  พลังเหนือมนุษย์

พลงเหนอมนษย 

 

     ในเรื่องของมงคลชีวิตนั้น ในภาวการณ์ต้องเข้าใจว่าหลักแห่งการเป็นมงคลนั้นก็คือว่า บุคคลที่จะอยู่ในการดำรงตนเป็นมนุษย์นั้น ต้องรู้จักในภาวการณ์แห่งการวางตน บุคคลที่จะอยู่ดำรงตนเป็นมนุษย์นั้นต้องรู้จักการวางตน รู้จักวิธีแห่งการผูกมิตร วิถีแห่งการเจรจา วิถีการแห่งการนอน ในพลังทั้งหลาย เรื่องของมงคลนี้ เป็นสิ่งในหลักของความอาถรรพณ์ เช่นว่า ถ้าท่านอยากจะได้มงคลในเรื่องผิวพรรณดีแล้วไซร้ ท่านจะต้องวางตน คือ 

          หนึ่ง สภาวะจิตนั้น จะต้องไม่มีความอิจฉาในเพื่อนมนุษย์ 

          สอง ในเรื่องขันอาบน้ำ ท่านเชื่อหรือไม่ ถ้าท่านเอาขันใบหนึ่งที่สำหรับอาบน้ำและล้างหน้า ใส่น้ำและตั้งบูชาไว้ที่หน้าหิ้งพระ และก่อนที่จะล้างหน้า ให้ท่านระลึกถึง พุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ หรือใช้ นะโมพุทธายะ ทุกครั้งไป หน้าของท่านจะผ่องใส เพราะอำนาจบารมีแห่งพุทธคุณธรรมคุณ สังฆคุณ จะแทรกซึมเข้าไปในกายของท่าน 

          ในเรื่องของการปลูกเรือนนั้น ต้องดูลักษณะแห่งทิศ ทิศเหนือเป็นทิศพระโพธิสัตว์ คนเกิดวันอะไรควรจะหันหน้าทิศอะไรแต่ปกติแล้วนั้น เขาต้องการหันหน้าสู่ทิศตะวันออก ทีนี้ ในสภาพการณ์แห่งการขึ้นสู่ทิศตะวันออกนี้ดีอย่างไร ดีในด้านที่เรียกว่า เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าแล้วไซร้ พระอาทิตย์นั้นจะส่องแสงเข้าสู่ในบ้านเรือน เป็นการทำให้เกิดความสว่างไสว มนุษย์เรานี้กลัวที่สุดก็คือความมืด เกลียดที่สุดก็คือความมืด เพราะฉะนั้นจะวางหลักแห่งการที่ว่าหันหน้าสู่ทิศตะวันออก เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วไซร้จะช่วยให้เราคลายความมืด 

          เมื่ออธิบายสู่ในหลักแห่งสุขวิทยาแล้ว ก็คือว่า เมื่อหันหน้าสู่ทิศตะวันออกนี้ พระอาทิตย์ส่องแสงจะได้ฆ่าเชื้อโรคภายในได้ ในด้านที่มีอยู่ให้สลายไป นี่คือหลักแห่งสุขศึกษา ส่วนเรื่องของประตูบ้านนั้น ในการแบ่งห้องก็ดี ให้อยู่ในสภาพการณ์แห่งการปลอดโปร่งของทิศทางลมเป็นหลัก 

          สำหรับผู้หญิงที่อยากสวย ธรรมะขั้นพื้นฐานสำหรับสตรีนั้น ถ้าอยากจะรูปสวยนั้นจะทำอย่างไรจึงจะสวย การสวยไม่ใช่สวยที่หน้าเพียงอย่างเดียว แต่ต้องสวยที่จิตใจด้วย ถ้าจิตเรามีความสะอาด จิตเราไม่มีความวิตก จิตเราไม่มีความกังวล เมื่อคนอื่นเขาทำในสิ่งที่ดีเราควรร่วมอนุโมทนาในสิ่งนั้น 

          เมื่อจิตเราไม่ยึดตัวตน ไม่ยึดเขา ไม่ยึดเรา ไม่ยึดโน่น ไม่ยึดนี่แล้วเราก็ย่อมมีความสุข คือจิตนั้นจะตั้งอยู่ในความปิติ สภาวการณ์ที่ตั้งตนอยู่ในความปิตินั้นแหละ จะทำให้อายตนะภายในผ่องใส เมื่ออายตนะภายในผ่องใส ก็แสดงออกมาทางสีหน้าก็คือเกิดความยิ้ม ความยิ้มนี้แหละจะเป็นการชนะในเหล่าศัตรูทั้งหลาย หรือว่ามารทั้งหลาย การยิ้มจะทำให้ชนะสิ่งทั้งปวง การยิ้มอย่างไม่ใช่ฝืนยิ้มนั้น จิตเราจะต้องมีความนิ่ง ความสะอาด มีความไม่ยึดในสิ่งทั้งหลาย ว่าสิ่งนี้ต้องเป็นของเรา สิ่งนั้นต้องเป็นของเรา ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นของท่านหรอก มีแต่จิตของท่านเท่านั้นที่จะไปใช้กรรมในปรภพ 

          สำหรับผู้ชายที่อยากมีเกียรตินั้น ความเป็นเศรษฐีในการที่ท่านจะมีเกียรตินั้น ท่านจะต้องตั้งตนอยู่ในทางที่ชอบ ไม่มีการคิดเบียดเบียนคนอื่นที่กระทำความดี ไม่มีการคิดปองร้ายต่อมนุษย์ที่เป็นเพื่อนบ้าน เพื่อนร่วมประเทศ หรือเพื่อนร่วมโลก เมื่อท่านเป็นมิตรกับเขาแล้วไซร้ความเป็นมิตรแห่งจิต เขาเรียกว่าจิตต่อจิตย่อมถึงกัน เมื่อนั้นท่านย่อมมีมิตร เมื่อท่านมีมิตรมาก เมื่อเขายกย่องท่าน ว่าท่านนี้ประกอบในความดี ท่านย่อมมีเกียรติ 

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org

 


  

Contribute!
Books!
Shop!