E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

กฎแห่งกรรม

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

กฎแห่งกรรม จำแนกบาปบุญ การดุลกรรม

กฏแหงกรรม

หนึ่งในหนังสือขายดีเล่มหนึ่ง เป็นแนวปฏิบัติในการสร้างความดี เรื่องกฎแห่งกรรม ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว วิญญาณมีมีจริงหรือโลกหน้ามีจริงหรือ ตายแล้วไปไหน เป็นที่น่าสนใจของทุกคน เป็นปัญหาที่ขบคิดกันมานนานจากการศึกษาค้นคว้าของผู้รู้ เรื่องนี้เป็นหลักสำคัญอย่างหนึ่งในคำสอนของพุทธศาสนา เพราะผู้ที่มีความสงสัย หรือไม่เชื่อในกฎแห่งกรรม เข้าใจว่าตายแล้วสูญ ก็ยากที่จะละเว้นความชั่ว และทำความดีโดยสนิทใจและจริงใจ แต่ถ้าได้มีความเห็นที่ถูกต้อง ตามหลักพระพุทธศาสนาในเรื่อง โลกหน้ามีจริง ไม่สูญ กฎแห่งกรรมมีจริง ทุกคนก็ตั้งใจประพฤติธรรมด้วยความจริงใจ แม้ไม่มีใครเห็นหรือไม่มีใครบังคับของร้องก็ตาม ก็จะตั้งใจทำด้วยความศรัทธาจริงใจและบริสุทธิ์

พระพุทธองค์ทรงบอกว่า “ความบริสุทธิ์ ท่านสร้างทั้งที่ลับและที่แจ้ง ท่านย่อมได้รับฉันใด ความไม่บริสุทธิ์ท่านสร้างในที่ลับและที่แจ้ง ท่านก็ย่อมได้รับฉันนั้น”

การเกิดเป็นคน ถ้าไม่มีศีลก็ต้องมีสัตย์ ถ้ามนุษย์ผู้ใดไม่มีทั้งศีลและสัตย์มนุษย์ผู้นั้นร้ายยิ่งกว่าสัตว์เดียรัจฉาน การที่ทุกวันนี้โลกไม่สงบ สังคมปั่นป่วน ก็เพราะมนุษย์หลงตัวเอง หลงอำนาจ หลงความเป็นคน หลงว่าตัวทำถูกทุกอย่าง คือไม่พยายามพิจารณาตัวเอง จึงทำให้เกิดผลแห่งวิบากกรรม เกิดความชุลมุนอลหม่านขึ้น  ในหลักแห่งความเป็นคนแล้ว การทำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าไม่มีการพิจารณาด้วยปัญญา ไม่มีนโยมยิทธิแห่งความแน่วแน่ ของการทำงานแล้วไซร้ ทุกอย่างย่อมที่จะพลาด

สำหรับความกตัญญูซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายแห่งความดี ชีวิตของคนเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือว่าความเหลวแหลก หากเรายึดตามแนวทางความกตัญญู ลูกหลานหลายคนอยากให้อนาคตก้าวหน้า ต้องอาศัยบุญบารมีของพ่อแม่จึงสำเร็จ กตัญญูโดยการไม่ประพฤติชั่ว ด้วยการไม่ลืมคุณท่าน ทั้งนี้ลูกทุกคนหวังได้รับพรจากพ่อแม่ หรือว่าผู้ที่มีอุปการคุณให้ความช่วยเหลือ ดังนั้นพ่อแม่จึงพยายามพูดดีเพราะคำพูดเหล่านั้นถือว่าเป็นพรอันยิ่งใหญ่ที่ประเสริฐ

สำหรับลูกคนไหนที่ยังรู้สึกสับสนในชีวิต ทำอย่างไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทั้งที่ทำงานก็เก่งทุ่มเทและตั้งใจอย่างเต็มที่ แต่ก็ยังพบเจอแต่เรื่องราวที่ยุ่งยากไม่รู้จักจบสิ้น อย่าลืมว่าหากเรามัวมุ่งมันแต่จะประสบความสำเร็จ โดยลืมใครบางคนนั่นคือคุณพ่อคุณแม่แล้วละก็ สำหรับวันแม่ในปีนี้ลองมองหามาลัยดอกมะลิหอมๆ ไปกราบท่านทั้งสองแสดงความรักให้ท่านบ้างรับรองว่าสิ่งที่ตามมาคือความสุขใจ

ในเรื่องกฎแห่งกรรมต้องเข้าใจว่า มันสนองกันในปัจจุบันชาติ ถ้าท่านไม่มีความกตัญญูในบิดามารดาเป็นหลัก ท่านก็ย่อมี่จะเจริญในชีวิตไม่ได้

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org  


 

 

Contribute!
Books!
Shop!