E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

โลกหน้ามีจริงตายแล้วไม่สุญ

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  โลกหน้ามีจริงตายแล้วไม่สูญ

โลกหนามจรง 

 พุทธศาสนาสอนให้เรารู้จักหลักแห่งความทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค พุทธศาสนาสอนให้เราเชื่อหลักแห่งกฎแห่งกรรม พุทธศาสนาสอนให้เรารู้หลักแห่งอริยสัจสี่ ฉะนั้น ปัญหาทุกอย่างต้องมีเหตุและปัจจัยมีการเกิดก็มีการดับ

          ทุกหนทุกแห่งมีสิ่งลี้ลับอัศจรรย์ของวิญญาณอยู่มาก แต่มนุษย์ไม่ได้ศึกษา ไม่ได้ค้นคว้า ไม่ได้ปฏิบัติจิต แล้วก็มีบางพวก ตนเองปฏิบัติไม่ถึงก็สำคัญผิดว่าผู้อื่นก็ไม่ถึงด้วย จึงด่วนลงความเห็นว่าสิ่งนี้ไม่จริง สิ่งนั้นไม่จริง ท่านจะเข้าถึงโลกวิญญาณได้ของให้ท่านปฎิบัติตามขั้นตอนคือ ศีล สมาธิ ปัญญา

โลกหน้ามีจริง ตายแล้วไม่สูญ ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

สำหรับวิญญาณกลุ่มแรกที่เกิดขึ้นมานั้น ได้เสวยตนอยู่ในสุญญากาศเสวยอาภัสสรเป็นอารมณ์ได้ถูกการระเหยของกลิ่นแห่งสมมติในโลกมนุษย์นี้ เรียกว่าละอองดินและง้วนดินได้ระเหยขึ้นสูพิภพนั้น เพราะตัวอยากจึงทำให้เกิดทุกสิ่งทุกอย่าง วิญญาณกลุ่มหนึ่งก็ได้ตามตัวอยากกลิ่นนั้นมาสู่พิภพที่สมมติที่เราเรียกว่าโลกมนุษย์

          สังขารที่เราเห็นอยู่นี้ เขาเรียกว่ากายเนื้อ กายเนื้อจำเป็นที่จะต้องกินต้องอาศัยพืชพันธ์เพื่อทำให้ขันธ์นี้อยู่ เรียกว่าปฏิกูลบำรุงปฏิกูลเพื่อให้ขันธ์นี้อยู่ อยู่เพื่อใช้กรรม

          โลกวิญญาณได้แบ่งเป็นนรกสวรรค์ ๓๓ ชั้น นรก ๑๘ ขุม สวรรค์ ๑๕ ชั้น รูปพรหม ๑๖ ชั้น อรูปพรหม ๔ ชั้น ซึ่งเป็นเรื่องของความพิสดาร ถ้าท่านไม่เชื่อเรื่องของจิตวิญญาณก็กลายเป็นเรื่องแดนสนธยา มนุษย์ทุกรูปทุกนาม ถ้าตายอย่างถึงอายุขัย ทุกรูปทุกนามจะต้องไปสู่ศูนย์รวมกรรมในโลกวิญญาณคือนรกขุมที่ ๑

          มนุษย์เราทุกวันนี้เกิดความวุ่นวายเพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ชำระจิตวิญญาณ ทุกๆวัน มนุษย์ทุกคนอาบน้ำวันละ ๒ ครั้ง แต่เราไม่ได้อาบน้ำชำระจิตเลย ทีนี้เราจะชำระจิตยังไง เราก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของหลักพุทธศาสนาที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทรงวางไว้คือ ศีล สมาธิ ปัญญา 

          เราทั้งหลายประกอบด้วยธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้ำ ลมไฟ กับวิญญาณธาตุส่วนหนึ่ง แต่วิญญาณในวิญญาณ คือวิญญาณทิพย์อีกส่วนหนึ่ง ที่ซ้อนเร้นอยู่ในวิญญาณธาตุ ท่านจะค้นพบสิ่งเหล่านี้ได้ต่อเมื่อท่านประกอบในจิตแห่งการสำเร็จในด้านคำว่าฌานญาณ เมื่อนั้นท่านย่อมจะตีในหลักคำ ๓ ประการนี้ได้อย่างถ่องแท้

          มนุษย์ทุกรูปทุกนาม เรามีจดหมาย ๓ ฉบับ ติดตัวอยู่กับทุกคน แต่มนุษย์ไม่พิจารณาจดหมายของเรา จดหมายฉบับที่ ๑ อายุ ๓๐-๔๐ ตาท่านจะเริ่มมัว ผมท่านจะเริ่มขาว เตือนมาวาจงทำความดีเสีย

จดหมายฉบับที่ ๒ อายุ ๕๐-๖๐ กว่า ให้รู้สึกความจำเสื่อม ฟันเริ่มหัก นั่นคือจดหมายฉบับที่สองที่ยมบาลเตือนว่าจงทำความดี เรากำลังจะส่งพญามัจจุราชมารับท่าน

จดหมายฉบับที่ ๓ เมื่ออายุ ๖๐-๘๐ กว่า ท่านจะรู้สึกป้ำๆ เป๋อๆ หลังโค้ง หลังงอ กินเช้าก็ว่ากินเย็น กินเย็นก็ว่ากินเช้า นั่นคือจดหมายฉบับสุดท้ายที่ยมบาลเตือนเราทุกรูปทุกนามที่ลงทะเบียนมาไว้กับเราทุกคนว่ายมบาลกำลังจะเอาท่านกลับสู่ปรภพ

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org

 

 


  

Contribute!
Books!
Shop!