E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เจ็ดพิภพจักรวาล

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  เจ็ดพิภพจักรวาล

 เจดพภพจกรวาล

      สิ่งลี้ลับในโลกนี้ยังมีอีกมากมายที่มนุษย์ยังเข้าไม่ถึง อย่างไรก็ดีการเข้าถึงหรือการค้นพบย่อมมาจากสติปัญญาของมนุษย์ ด้วยบารมีในการคิดค้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการทดลองและพิสูจน์ความเป็นจริงทางธรรมชาติก็สามารถพิสูจน์ค้นพบทฤษฎีใหม่ๆ และกระบวนการวิวัฒนาการได้ แต่ในอีกด้านหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะทราบและพิสูจน์ได้ เช่น สิ่งที่เกินเลยสายตาและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ของมนุษย์ ได้แก่ จักวาลอื่น พิภพอื่น อนันตจักรวาล และธรรมชาติของดวงดาวอันไกลโพ้น

          ปัจจุบันจิตวิญญาณเป็นวิทยาศาตร์อีกแขนงหนึ่งที่ทั่วโลกยอมรับแล้วว่าเป็นวิชาทางวิทยาศาสตร์ อันได้แก่วิทยาศาสตร์ทางจิตวิญญาณ ที่สามารถค้นคว้าศึกษาเรื่องราวต่างๆ ได้ละเอียดถูกต้อง และลึกกว่าวิทยาศาสตร์ปัจจุบันซึ่งยังเข้าไปไม่ถึง

          การเข้าถึงของเหล่านักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย ล้วนแต่ต้องอาศัยจิตวิญญาณในการทำงานทั้งสิ้น ถ้าปราศจากจิตวิญญาณแล้วไซร้ อัลเบอร์ต ไอน์สไตน์ คงไม่สามารถค้นพบสูตรพลังงานปรมาณู และเรื่องอื่นๆ จนทำให้ชื่อเสียงของเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกยอย่างแน่นอน

          หนังสือเจ็ดพิภพจักรวาลเล่มนี้ข้าพเจ้าโชคดีที่ได้เข้าใจในวิทยาศาสตร์แขนงนี้ จึงได้เรียบเรียงเพื่อให้เพื่อนมนุษย์ทราบว่า ยังมีอีกหกพิภพจักรวาลเป็นเพื่อนกับจักรวาลของเรา แต่ละจักรวาลก็มีมนุษย์ มีสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตอยู่ร่วมกัน เป็นการเปิดโลกให้กว้าง และทำความเข้าใจกับอนัตจักรวาลมากขึ้น หนังสือเล่มดังกล่าวนี้ ยังได้กล่าวถึงกำเนิดโลกมนุษย์ โลกนี้มาจากไหน มนุษย์เกิดขึ้นได้อย่างไร

          รวมถึงอนันตจักรวาล ซึ่งหมายถึงขอบเขตของจักรวาลทั้งหมดอันได้แก่ ดาวฤกษ์ ดวงอาทิตย์ ดาวพระเคราะห์ ดาวหาง ดาวอุกาบาต และฝุ่นธุลีในอวกาศ ซึ่งมีอาณาบริเวณเป็นจำนวนแสนล้านปีแสง มีกลุ่มดาวนับแสนล้านกาแล็กซี มีดวงอาทิตย์ และดาวเคราะห์ ในกาแล็กซีต่างๆ กัน

          สำหรับกาแล็กซีทางช้างเผือก ซึ่งเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดในจักรวาล เป็นระบบของดาวฤกษ์ซึ่งเรามองเห็นอยู่ในท้องฟ้านั่นเอง อยู่รวมกันเป็นอาณาเขตขนาดหนึ่ง กาแล็กซีประกอบด้วยดาวฤกษ์ กระจุกดาวฤกษ์ เนบิวล่า ก๊าซ และฝุ่นธุลี

          ระบบสุริยจักรวาล บนทางช้างเผือก กาแลกซีทางช้างเผือกมีอายุได้ ๘๗,๘๔๐ ล้านล้านล้านล้านล้านล้านปี มีลักษณะเป็นวงรีกึ่งกังหัน มีความกว้าง ๑๒๗,๙๐๐ ปีแสง จักรวาลสิทธัตถะเมดา เป็นระบบสุริยะที่โลกของเราตั้งอยู่ และอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือก มีตำแหน่งอยู่ที่ ๓๐,๘๖๐ ปีแสง

          เวลานี้มนุษย์ปัจจุบันถือว่าตนเลิศแล้วตนแน่แล้ว แต่ส่วนมากไม่รู้พื้นกำเนิดของตนว่า ตนนั้นเกิดจากอะไร เพราะฉะนั้นขอให้มนุษย์ทั้งหลายจงสังวรเอาไว้ด้วยว่า สิ่งใดตนยังไม่รู้ไม่ได้ศึกษา อย่าด่วนลงความเห็น

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  โทร. 0-2421 0489  http://www.poosawan.org


 

 

Contribute!
Books!
Shop!