E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

สำนักโลกวิญญาณ

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  สำนักโลกวิญญาณ

สำนกโลกวญญาณ 

         การดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้น แต่ละคนล้วนมีหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันในโลกอีกโลกหนึ่งที่มนุษย์เราไม่ได้ศึกษา ไม่ค้น ไม่ปฎิบัติ แล้วมักจะปฎิเสธว่าไม่มีอยู่จริง นั่นก็คือเรื่องของ “โลกวิญญาณ”

วัฐจักรแห่งการเกิดมีที่มาอย่างสลับซับซ้อน ความจริงมีอยู่ว่า โลกมนุษย์นี้เป็นสื่อกลางแห่งการใช้กรรมของเหล่าวิญญาณ โลกมนุษย์อยู่ในการควบคุมของโลกวิญญาณ คราใดที่กลียุคอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ โลกวิญญาณจะส่งบรมศาสดามาเพื่อปฎิสนธิเพื่อนำหลักธรรมหลักแห่งความดีมาประกาศแก่มวลมนุษย์เพื่อยกระดับจิตของมวลมนุษย์ ซึ่งจะขจัดบรรเทาความทุกข์ยากเนื่องแต่กิเลศตัณหาของมนุษย์ให้เบาบางลง และช่วยให้มนุษยชาติอยู่เย็นเป็นสุข บรมศาสดาที่มาปฎิสนธิต่างยุคต่างสมัยกันนี้ก็ได้มาเป็นต้นกำเนิดแห่งศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์ได้รู้จักและยึดถือเป็นหลักทางใจกันในทุกวันนี้

ทั้งนี้ มติของโลกวิญญาณซึ่งประกอบด้วย พรหมโลก เทวโลก นรกโลก ปรารถนาที่จะยุติกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในยุคนี้ อันเป็นกลียุคให้เบาบางลงก่อนที่บรมศาสดา องค์พระศรีอริยเมตไตรยจะเสด็จลงสู่โลกมนุษย์

กล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่กิเลสตัณหาได้ครอบคลุมเหล่ามนุษย์ทั้งหลายทวีขึ้น มนุษย์เข่นฆ่าทำร้ายกันด้วยกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวจนถึงขีดที่เรียกว่า “ยุคแห่งกลียุค” จะทำอย่างไรเล่าที่จะยุติกิเลสที่ครอบงำเหล่ามนุษย์ชาติในยุคนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์ภัยแห่งการเบียดเบียนกันและกัน เวลานี้พวกวิญญาณเขาจะมาทำงานตามจุดต่างๆ ของโลก แล้วเป็นการเปิดเผยให้มนุษย์รู้ ในอนาคตจะได้รู้ว่าในขณะนี้สังคมของมนุษย์อยู่ในยุคของกลียุคเป็นภาวะที่จะต้องร้อนถึงพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายต้องมาช่วยยับยั้ง แห่งภาวะที่เรียกว่าทะเลจะกลายเป็นเลือด ด้วยการถือทิฐิในกลุ่มผู้นำของโลกมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่เรียกว่ารวมกันขึ้นในโลกมนุษย์ว่าเป็นองค์การแห่งศูนย์รวมของชาติมนุษย์ในขณะนี้

สัตว์โลกในภาวะนี้กำลังถูกครอบงำของความศิวิไลซ์ที่สมมติสร้างขึ้น จึงทำให้เกิดประหัตประหารในสงครามเศรษฐกิจ สงครามแย่งชิงมนุษย์ สงครามค้าอาวุธ สิ่งเหล่านี้อยู่ในภาวะที่เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจถึงกฎแห่งความจริงของอนัตตา หรือกฎแห่งความจริงของธรรมชาติ

เหตุที่มนุษย์วุ่นวาย ก็เพราะมีปุ๋ยกายมากเกินไป ลืมใส่ปุ๋ยใจ เมื่อบำรุงร่างกายมาก ด้านจิตใจไม่ได้บำรุง พูดอย่างสมัยใหม่ว่ามนุษย์พัฒนาแต่ร่างกาย แต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจ หันมาหาปุ๋ยใจให้กับตัวเองบ้าง ด้วยการสวดพระคาถาชินปัญชรทำจิตให้สงบ ยกระดับจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้น แล้วโลกมนุษย์นี้จะอยู่กันอย่างสงบ สันติสุข

ในภาวะแห่งเหล่าปีศาจทั้งหลายขึ้นมาเกิดในจุดต่างๆ แห่งโลกมนุษย์ และลืมสัจจะที่ให้ไว้ว่าจะมาสร้างความดี ด้วยมีสันดานแห่งความชั่วจึงผุดขึ้นมาในขณะนี้ จึงร้อนถึงพระเจ้าและเหล่าเทพทั้งหลายต้องมาช่วยกันยับยั้ง ส่วนจะเป็นเทพพรหมองค์ไหนบ้างนั้น โปรดติดตามอ่านได้ในหนังสือ “สำนักโลกวิญญาณ”  เกหลง พานิช รวบรวม จัดพิมพ์ที่ บริษัท สามวิจิตร เพรส จำกัด

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org


  

Contribute!
Books!
Shop!