E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

รายการหนังสือชุด ๙ เล่มมงคล

รายการหนังสือชุด ๙ เล่มมงคล

9book-1-250px9book-2-250px

หนังสือชุด ๙ เล่มมงคล ประกอบด้วยหนังสือดีที่คัดสรรมาเพื่อท่านนักอ่าน นักปฏิบัติธรรม ผู้สนใจทั่วไป จัดเป็นชุดจำนวน ๙ เล่ม ในราคา 399 บาทเท่านั้น แต่หากท่านมีความสนใจเป็นรายเล่มก็สามารถสั่งซื้อแบบแยกเล่มได้เช่นกัน
วิธีการสั่งซื้อ
1.สั่งซื้อผ่าน www.facebook.com/poosawan
ส่งความต้องการ การจัดซื้อ จำนวนชุดหรือชื่อหนังสือเป็นรายเล่ม ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือ แนบหลักฐานการโอนเงิน(แจ้งเวลาการโอนเงิน พร้อมถ่ายภาพสลิปการโอนเงิน)มาใน in box ทางชมรมฯจะได้จัดส่งหนังสือไปให้ท่านในโอกาสแรกทันที 
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่ 785-2-33031-1

2.สั่งซื้อที่ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ อาคารอริยสัจสี่ โทร. 0-2421-0489 , Fax. 0-2421-5254
การชำระเงิน
2.1 ธนาณัติ
ส่งธนาณัติ ถึง นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์ สั่งจ่าย ปท.ภาษีเจริญ ๑๐๑๖๐
เลขที่ ๕๑ ซอย ๖๕ ถ.เพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

2.2 สั่งซื้อด้วยวิธีการโอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่ 785-2-33031-1
(โอนเงินแล้วกรุณาโทร/แฟ็กซ์/E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสาร
การโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ข้างบนนี้ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่โทรศัพท์ และวัตถุประสงค์การโอนเงินด้วย เพื่อออกใบอนุโมทนา)

พิเศษ:ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ คิดค่าจัดส่งเพียง 10 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับผู้มีอุปการะคุณ

 ความอยู่รอดในสังคมกลียุค

ความอยู่รอดในสังคมกลียุค

**เนื้อหารวบรวมจากคำเทศน์ของดวงดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ที่เทศน์ไว้ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นที่น่าประหลาดใจว่าข้อธรรมบางส่วนเทศน์ไว้ให้หลังกว่า ๓๐ ปี และยังคงทันสมัยต่อทุกยุค ผู้จัดพิมพ์รวบรวมข้อธรรมที่ผู้คนในยุคนี้จะนำไปปรับใช้เพื่อให้อยู่รอดในสังคมได้อย่างยั่งยืน
กฏแห่งกรรมมีจริง
การเป็นชาวพุทธที่ดี
หนทางดับทุกข์
หลักสูตรหัวใจของธรรมะ
หลักการปฏิบัติจิตรให้หลุดพ้น
คติเป้าหมายแห่งความสำเร็จ
การตามรอยตถาคต
ฯลฯ

ราคา 30 บาท

 
 ธรรมะจากดวงวิญญาฯบริสุทธิ์สมเด็จโต ชุดของดีที่คนมองข้าม

 ธรรมะจากดวงวิญญาณบริสุทธิ์สมเด็จโต ชุดของดีที่คนมองข้าม

**เนื้อหาเกี่ยวกับการตอบปัญหาของดวงดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางโลกและทางธรรมที่มาถาม ผู้อ่านจะได้ความรู้และทราบสำนวนการโต้ตอบของสมเด็จโต ได้ทั้งความรู้ในการปฏิบัติจิต สัจธรรมของการปฏิบัติ ตามแนวทางของสำนักปู่สวรรค์ พร้อมภาพประกอบที่อธิบายการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนาอย่างละเอียด
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษีตอบปัญหาธรรมะของ ข้าหลวงสุทิน วิวัฒนะ เรื่อง รู้ ก. อย่าเพิ่งรู้ ข. และ อาจารย์มากกว่าขอทาน
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ตอบคำถามขุนราชฤทธิ์บริรักษ์ เรื่องการปฏิบัตสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ตอบคำถามอาจารย์ชุบชีพ นกแก้ว อาจารย์สอนพระสูตร
เรื่องการเป็นอยู่ของวิญญาณ การฝึกให้เกิดปัญญา
ท้ายเล่มเป็นการแนะนำการฝึกกรรมฐานวิปัสนาตามแนวทางของสมเด็จโต

ราคา  50 บาท

 กรรมฐานวิปัสนา ยุคโลกาภิวัฒน์แนวทางสมเด็จโต ฝึกตาทิพย์

 กรรมฐานวิปัสนา ยุคโลกาภิวัฒน์แนวทางสมเด็จโต ฝึกตาทิพย์ 

**เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงการวางชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ให้มีความสงบ แนวทางการฝึกกรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบ แนะนำเทคนิคน่ารู้ในการปฏิบัติจิต ยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการครองชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์
หนทางสู่ความสงบ
สมาธิเป็นกฎสากล
ทำกรรมฐานเพื่ออะไร
การบริกรรมภาวนา
จุดกำหนด
วิธีนั่ง
วิธีหลับตา
ธาตุทั้งสี่รวม ดวงแสงในสมาธิ
คาถาสำหรับผู้กสมาธิ
การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 

 พระคาถาชินปัญชร  พระคาถาชินปัญชร

**เล่มนี้เหมาะกับผู้ที่สวดพระคาถาชินปัญชรและผู้ที่กำลังคิดจะสวดบทนี้ ท่านจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของพระคาถาความแตกต่างจากที่อื่นๆ พร้อมทั้งหลักการใช้พระคาถาชินปัญชร
ในการดำรงจิตของตนให้มีสติและสมาธิ อ่านเล่มนี้แล้วหูตาสว่าง ความรู้กว้างไกล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ
การสวดพระคาถาชินปัญชร
ข้อเขียนของพระราชญาณดิลก (ชิต กันตะสีโล)อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับพระคาถาชินปัญชรที่สำนักปู่สวรรค์
กำเนิดชินปัญชรคาถา
อานุภาพของพระคาถาชินปัญชร
การสวดมนต์อธิษฐาน
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินปัญชร
ประสบการณ์ของผู้สวดพระคาถาชินปัญชร
พระสมเด็จดินเก้าประเทศกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินปัญชร
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

 ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

**เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับประวัติของท้าวมหาพรหมชินะปัญจะระ ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน มีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อสำนักปู่สวรรค์ พร้อมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับท้าวมหาพรหมองค์นี้ ท้ายเล่มรวบรวมเอาบันทึกคำสอนของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระที่ได้ประทานไว้เมื่อครั้งเสด็จมาโปรดสัตว์ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นหนังสือที่น่าอ่านทรงคุณค่า
และหายากมากในยุคนี้
การสวดมนต์อธิษฐานอานุภาพของพระคาถาชินปัญชร
พระประวัติท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ
คุณลักษณะ
พระโอวาทท้าวมหาพรหม
พระโองการ
งานทวนกระแสคลื่น

ราคา 40 บาท

อมตะเถระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

อมตะเถระ สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต)พรหมรังษี

**เนื้อหาในเล่มเป็นการเก็บบันทึกตัดตอนมาจากคำเทศน์ของดวงพระวิญญาณสมเด็จโต เมื่อครั้งเสด็จมาโปรดมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
พร้อมด้วยการบอกสัจธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้นๆ ท่านที่สนใจแง่มุมทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จโตควรซื้อหาไว้อ่าน ท่านจะรับรู้ถึงตัวตนและจริยวัตรของสมเด็จโตอย่างละเอียด
อ่านเล่มนี้ท่านจะได้อะไรมากกว่าความรู้อยากให้ลองหามาอ่านดู
อมตะเถระ
ขรัวโตไม่ปรารถนาลาภยศ
ตามจับมหาโตทั่วสยาม
ขรัวโตฉายเดี่ยวแบกพัดยศไปเอง
พูดจริงคนไม่ค่อยชอบ
ปาป้าชาทดสอบโสดาบัน
โปรดสัตว์ไม่เลือก
จีนเฒ่าเล่าเรื่องกรรม
เคารพพระพุทธรูป
อยู่อย่างไม่กลัวสังคม
ที่มาของชื่อวัดระฆัง
ปราบผีนางนาคพระโขนง
ฯลฯ

ราคา 50 บาท

อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

**มีหลายท่านที่ติดตามอ่านคำเทศน์ของสมเด็จโตที่สำนักปู่สวรรค์จัดพิมพ์ไว้เป็นตอนๆ สำหรับหนังสือชุด"อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี"เล่มนี้
รวบรวมข้อธรรมคำเทศน์ที่สมเด็จท่านเทศน์ไว้เกี่ยวกับการทำชีวิตให้มีสันติสุข การเข้าใจชีวิตและกฎแห่งกรรม
ยอดนักปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หลัก ๓ ประการสู่ความสำเร็จ
ให้มีสติอยู่เหนืออารมณ์
กรรมลิขิต
หลักธรรมพ้นทุกข์
โลกหน้ามีจริง
มารักษาศีลห้ากันเถอะ
สมถกรรมฐานวิปัสนา
ธรรมชาติแห่งธรรมารมณ์
การตามรอยตถาคต
ตายแล้วฟื้น
ศูนย์รวมกรรม
ฯลฯ

ราคา 50 บาท

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด 

**เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับประวัติของหลวงปุ่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) ตั้งแต่ยังดำรงสังขารจนกระทั่งทิ้งขันธ์ไปสู่แดนพระโพธิสัตว์ การกลับมาโปรดสัตว์อีกครั้งในโลกมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์
ประวัติความเป็นมาของสำนักปู่สวรรค์ ท้ายเล่มรวบรวมคำเทศน์ของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ที่ประทานไว้ที่สำนักปู่สวรรค์ ท่านมีเล่มนี้ไว้เป็นมงคลชีวิต
พระประวัติของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ฉบับคุณอนันต์ คณานุรักษ์
พระประวัติของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ฉบับชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์รวบรวม
ประกาศราชสำนัก
การสละตำแหน่งพระสังฆราช
มุ่งสู่น้ำตกทรายขาว
บรรลุอนาคตังสญาณ
สร้างวัดช้างไห้
ทิ้งสังขารที่เขาอีโปห์
บำเพ็ญต่อในโลกวิญญาณ
กำเนิดสำนักปู่สวรรค์
พระโพธิสัตว์แห่งกรุงสยาม
งานเพื่ออนาคต
พระโอวาทหลวงปู่
การเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์
การเกิดเป็นมนุษย์
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 

วิญญาณศาสตร์

วิญญาณศาสตร์ 

**สำนักปู่สวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรแนวหน้าหนึ่งที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ โลกหน้ามีจริง เพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความระลึกถึงผลแห่งการกระทำในโลกมนุษย์
จะส่งผลติดตามไปในโลกวิญญาณ ท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ จิต การเกิดดับของมนุษย์ การมีอยู่ของศาสนา ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ แถมท้ายเล่มมีภาพถ่ายติดวิญญาณและคำอธิบายภาพไว้ให้ดูด้วย
วิญญาณนิยม
ความลึกลับกับศาสนา
คำเทศน์ของดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี เรื่อง "กันฑ์เปิดโลก"(กล่าวถึงการกำเนิดของโลกและจักรวาล)
สังขาร จิต วิญญาณ
พลังจิต
ความมหัศจรรย์ของจิต
ศาสนาคืออะไร
หลักปรมัตถธรรม
แนวทางพรหมโลก
การรักษาโรค
สิ่งลี้ลับในกาย
หนทางสู่สวรรค์
เทพพรหมไม่ใช่เพื่อนเล่นของมนุษย์
กฎแห่งกรรมการเสวยกรรม
ทัศนะของ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
เหตุแห่งการนิยมเครื่องรางของขลัง
ภาพถ่ายติดวิญญาณ
ฯลฯ

ราคา 80 บาท

 

 

 

Contribute!
Books!
Shop!