E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประกาศ-ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล “วันรำลึกถึงเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ”

ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

งานบำเพ็ญกุศล “วันรำลึกถึงเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ”

ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ เชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศล “วันรำลึกถึงเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ” เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหาเมตตาแห่งเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ หัวหน้ารูปพรหม ๑๖ ชั้น และทรงเป็น“ผู้พิชิตมา คณะกรรมการจัดงานจึงใคร่ขอเรียนเชิญศาสนิกชนและสาธุชนผู้สนใจ ไปร่วมงานบำเพ็ญกุศล  ในวันพฤหัสบดีที่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจัดให้มีกิจกรรม สวดมนต์ปฏิบัติบูชา อธิษฐานบูชา, อธิษฐานทอดผ้าป่าสามัคคี สงบจิตพิธีรับรังสีเทพพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อธิษฐานน้อมถวายพระกุศล  แด่เสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ และ อธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่บุรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์  พิธีสวดพระคาถาชินปัญชร ๙ จบ อธิษฐานหนึ่งครั้ง โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น.-๒๔.๐๐ น.ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ณ อาคารอริยสัจสี่ ซอย ๖๕ ถนนเพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐-๒๔๒๑-๐๔๘๙,๐-๒๔๒๑-๕๒๘๖ www.poosawan.org,www.facebook.com/poosawan  

update Download ประกาศและกำหนดงานในรูปแบบ PDF ที่นี่

Contribute!
Books!
Shop!