E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เหรียญมงคลจักรวาล

   ร้านวัตถุมงคล ชสปส.   

 เหรียญมงคลจักรวาล 

เหรยญมงคลจกรวาล 1

 

มหัศจรรย์ เหรียญมงคลจักรวาล

มีพุทธคุณมหาศาล สวมใส่แล้ว มีผลดีกับชีวิตจิตใจ

 “เหรียญมงคลจักรวาล” สร้างมาด้วยหลักแห่งความศักดิ์สิทธิ์ และความเป็นมงคล ผู้ที่มีไว้ครอบครองจึงย่อมได้รับอานุภาพตามคำอธิษฐาน มากน้อยแล้วแต่กระแสจิตที่ศรัทธา ประกอบด้วยการปฎิบัติบูชาที่แน่วแน่ ต่างกับเครื่องประดับอื่นที่เป็นเหรียญหรือสิ่งคล้ายคลึงกัน แต่ทำขึ้นลักษณะของสมัยนิยมที่สวยงาม แต่ไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในเครื่องประดับนั้น ไม่ว่าโดยสภาพเนื้อหาของวัสดุนั้นเองหรือโดยพลังจิตที่ลงไว้

เมื่อกล่าวถึงความเป็นมงคลทุกๆ ชีวิตย่อมมีความปรารถนา จะพบแต่สิ่งที่เป็น มงคลกับตนเองและครอบครัว ผู้ทรงคุณธรรมสูงท่านหนึ่งที่ปลีกเร้นอยู่อย่างสันโดษกล่าวยืนยันถึงมงคลอันสูงสุดที่สถิตย์อยู่ในเหรียญมงคลจักรวาลนี้ทันทีที่ได้พบเหรียญนี้ว่า บุคคลใดก็ตามที่มีเหรียญมงคลจักรวาลติดตัวเท่ากับบุคคลนั้นมีมหามงคลทั่วภิภพจักรวาลติดตัวอยู่ นับว่าเป็นโชควาสนาของบุคคลนั้นและผู้อยู่ใกล้ชิดจากคำยืนยันนี้จึงไม่เป็นที่สงสัยเลยว่า ท่านที่มีเหรียญนี้ติดตัวแล้ว  เท่ากับท่านมีมหามงคลติดตัวอยู่กับท่านตลอดเวลา เมื่อเดินทางไปไหนจะประสบแต่โชคลาภ มีความสุขในชีวิตแคล้วคลาด ปลอดภัย มีโชคมีชัย สามารถป้องกันไสยคุณ อภิญญาฝ่ายดำ ปัดเสนียดจัญไร ป้องกันวิญญาณร้ายได้เป็นอย่างดี

ลักษณะของเหรียญมงคลจักรวาล เป็นเครื่องหมายของ 12 ศาสนา ด้านบนสุดได้แก่เครื่องหมายของศาสนาพุธเรียงลำดับไปทางขวามือตามเข็มนาฬิกาคือ เครื่องหมายของศาสนาอิสลาม ซิกข์ เชน ชินโต ขงจื้อ บาไฮ เต๋า ยูดาย โซโรอัสเตอร์ ฮินดู และคริสต์ วงกลมรอบในเป็นนกพิราบและรวงข้าว เพื่อเน้นเรื่องสันติภาพและเรื่องอาหารของมนุษย์การให้ชื่อว่าเหรียญมงคลจักรวาลแทนที่จะเรียกว่าเหรียญ 12 ศาสนา ทั่วจักรวาล ซึ่งการจัดสร้างถูกต้องตามพรหมบัญญัติ มนุษย์บัญญัติเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองตลอดไป

นอกจากนี้ เหรียญมงคลจักรวาลจึงมีคุณลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งที่สามารถป้องกันภยันตรายอันเกิดจากอภิญญาสายดำที่ครอบคลุมประเทศไทยในช่วงเวลานี้ได้

ท่านที่สนใจจะเหรียญมงคลจักรวาล เพื่อเป็นสิริมงคล แก่ครอบครัวหรือเกิดโชคลาภ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง หรืออยู่เย็นเป็นสุขอุดมสมบูรณ์ ก็ติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์  อาคารอริยสัจสี่ 51 ซ.เพชรเกษม 65 แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร. 0 2421 0489  http://www.poosawan.org

         

 


 

Contribute!
Books!
Shop!