E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

นำชมหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

        หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาบุกเบิกการสร้างโดย อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์และคณะสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๓ ตามบัญชาของดวงพระวิญญาณของท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์ เพื่อใช้สถานที่แห่งนี้ในการดำเนินงานตามอุดมการณ์เพื่อสันติสุขในประเทศไทยและโลกมนุษย์ ต่อมาได้เป็นที่ทำการของ
ของหน่วยงานที่สำคัญหลายหน่วยงาน อาธิเช่น สำนักงานของสมาคมศาสนาสัมพันธ์

        เนื่องจากหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาเป็นองค์กรเอกชนที่ดำเนินการเพื่อความเป็นเอกราชของชาติไทย(ศึกษาได้จากเอกสารประวัติการดำเนินงาน) การต่อสู่เพื่ออนุรักษ์เทือกเขาที่เป็นแหล่งประวัติศาสนาทางพุทธศาสนาในแหลมสุวรรณภูมิ   การรณรงค์อย่างแข็งขันเพื่อสร้างสันติภาพในโลกมนุษย์ จึงทำให้มีผู้ที่เสียประโยชน์เป็นจำนวนมาก ผลสืบเนื่องต่อมาทำให้หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาต้องประสบมรสุมขนาดใหญ่ ๒ ครังในปี พ.ศ.๒๕๒๕ และอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๓๔ เป็นผลให้ หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาต้องยุติการดำเนินงานลงในที่สุด

*** Link ประวัติเพิ่มเติมของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา >>
สถานที่สำคัญในหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา(คลิ๊กที่ชื่อสถานที่เพื่ออ่านประวัติการจัดสร้าง)

พระพุทธนิรภัยทุกทิศ

พระพุทธนิรภัยทุกทิศ

องค์พระเยซูคริสต์

องค์พระเยซูคริสต์เจ้า

องค์พระพิคเนศวร

องค์พระพิฆเนศ

พระพุทธยิดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

santijd200

สันติเจดีย์

 

ถ้ำสิงห์มงคลบุญบำรุง

ถ้ำสิงห์มงคลบุญบำรุง

(ลงพลังจิตผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช)

 

 

 

หอประชุมสันติภาพ

หอประชุมสันติภาพ

ศาลาชินนะปูโตอนุสรณ์ หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

ศาลาชินนะปูโตอนุสรณ์

 พระพุทธคันธาราษฎร์

พระพุทธคันธาราษฎร์

 ถ้ำสาลิกา หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

(ถ้ำสาลิกา)

 พระเสาร์ทรงเสือ

พระเสาร์ทรงเสือ(ผู้อำนวยพรแก่การกสิกรรม)

 หอระฆังสันติภาพ

หอระฆังสันติภาพ

Contribute!
Books!
Shop!