E-book สวรรค์รำลึก

สถิติเยี่ยมชมเว็บสวรรค์รำลึก

1800568
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
199
228
2724
1794855
9059
13625
1800568

Your IP: 44.192.115.114
Server Time: 2023-09-23 08:10:56

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เหนือมนุษย์

 smhan02

ศาสตราจารย์ ดร. หลวงสมานวนกิจ

เหนือมนุษย์

คัดจากบทความของ ศาสตราจารย์ ดร. หลวงสมานวนกิจ (เจริญ สมานวนกิจ) ลงในหนังสือ
โลกวิญญาณส่งทูตสันติภาพชี้จุดบอดจุดแก้ของเมืองไทย เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๑๗

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้สนทนากับท่านผู้รอบรู้และรู้รอบ ทั้งทางโลกทางธรรมท่านหนึ่ง
ซึ่งเก็บตัวไม่สังสรรค์เข้าสังคมเช่นเรา ท่านผู้นี้มีการปฏิบัติเหมือนนักพรตบำเพ็ญธรรม เป็นผู้มั่น
ในพุทธศาสนา กิจวัตรประจำวันของท่าน คือการทำสมาธิรักษาจิตให้บริสุทธิ์

ในด้านการเป็นอยู่ ท่านอยู่อย่างง่าย ๆ ไม่มีพิธีรีตองแต่อย่างใด เป็นคนร่าเริงไม่ถือตัว
มีความเสมอต้นเสมอปลาย เป็นกันเองกับคนทุกระดับชั้น ผู้ดี ยาจก ขอทาน ท่านถือเป็นคนทั้งนั้นท่านเป็นคนจริงที่ไม่ยอมสยบให้กับเหล่าอธรรม ไม่ว่าผู้นั้นจะทรงไว้ด้วยอิทธิพล ยศฐาบรรดาศักดิ์หรือบุญหนักขนาดไหน ท่านเป็นผู้มีอุดมคติสูงยิ่ง ปรารถนาที่จะเห็นมนุษย์อยู่อย่างสงบสุข มีความเที่ยงธรรมเป็นหลัก รักความจริงและต่อสู้เพื่อให้ได้มาของคำว่า "ธรรมนำโลก" มิใช่โลกนำธรรม ซึ่งใช้อำนาจเป็นธรรมเยี่ยงการปฏิบัติของผู้เห็นแก่ได้ในยุคปัจจุบัน

A-suchart-01

 ภาพ อ.สุชาติ โกศลกิติวงศ์ และคณะกรรมการสำนักปู่สวรรค์กล่าวมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียน

ในท้องที่ทุรกันดาร

อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เป็นผู้ที่ข้าพเจ้ากำลังกล่าวถึง ท่านผู้นี้มีสมองอัศจรรย์สามารถตอบโต้ปัญหาสารพัด ผู้เคยร่วมสนทนากับท่านจึงจะรู้ว่า ท่านมีปัญญาลึกซึ้งสุขุม
คัมภีรภาพ ยากที่จะหาผู้เสมอเหมือนได้ ท่านพำนักอยู่ในบ้านหลังน้อย ๆ ในบริเวณอุทยาน
หุบผาสวรรค์ ต. ตอนทราย อ. ปากท่อ จ.ราชบุรี สถานที่แห่งนี้ไกลจากเสียงรถยนต์ ไกลจาก
ควันเสีย ไอพิษ ไกลจากเสียงจอกแจกจอแจของผู้คน จะมีก็แต่เสียงนกน้อยเรไรครวญเป็นเพลงเท่านั้น

ธรรมขาติอุทยาน แห่งนี้จัดได้ว่าวิจิตรพิสดารน่าอยู่พักพิง ธรรมขาติช่างสร้างสรรต้นไม้ ขุนเขา ถ้ำผา สายน้ำ สายลม แสงแดด ประสมกลมกลืนงามดุจหนึ่งเป็นอุทยานเมืองในฝัน ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่า จะได้พบผู้มีวิชาและคุณธรรมอันสูงส่งในชนบท ซึ่งห่างไกลจากการพัฒนา ท่านฝากผลงานหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม อาทิ เช่น เผยแพร่หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในต่างประเทศ พยายามต่อสู้ทุกวิถีทางให้มนุษย์ละจากความชั่ว มุ่งสร้างความดี โดยยืนยันชีวิตใหม่ในภพหน้าเพื่อเหนี่ยวรั้งให้เกิดความสำนึกในผิดชอบชั่วดี

A-suchart-02

 คณะกรรมการสำนักปู่สวรรค์ออกเดินทางไปตามชายแดนเพื่อมอบผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช บำรุงขวัญให้ทหารตำรวจอาสาสมัครที่ทำการรบปกป้องเอกราชของชาติไทย

ท่านยอมเสี่ยงกับอันตรายเดินทางสู่สมรภูมิให้กำลังใจบรรดาทหารตำรวจและอาสาสมัคร
ที่ปฏิบัติการในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ นำสิ่งของ ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม อุปกรณ์การศึกษา
แก่ผู้ยากไร้และนักเรียนในชนบท ท่านมิใช่จะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเพียงทรัพย์สินหรือวัตถุอย่างเดียวท่านได้นำของดีที่เหนือกว่านั้นไปให้อีก ของดีที่ว่านั้นคือสัจธรรมของสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ท่านพยายามเน้นถึงความสามัคคี ความกตัญญูต่อผู้มีคุณและบ้านเกิด
เมืองนอน โดยให้ยืดมั่นในหลักศีล สมาธิ ปัญญา ของพระพุทธเจ้านับได้ว่าท่านเป็นนักเสียสละ
ที่ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่ง เป็นบุคคลตัวอย่างควรแก่การยกย่องว่า
เหนือมนุษย์

หลวงสมานวนกิจ

Contribute!
Books!
Shop!