E-book สวรรค์รำลึก

สถิติเยี่ยมชมเว็บสวรรค์รำลึก

1923747
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
360
419
3056
1916700
8799
17866
1923747

Your IP: 44.221.66.130
Server Time: 2024-06-16 19:20:26

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

รำลึกความหลัง องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเทือกเขาถ้ำพระหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

รำลึกความหลัง องค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมเทือกเขาถ้ำพระหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

kuanyin300

 

แบบที่สมาคมศาสนาสัมพันธ์จะจัดสร้างบนยอดเขา้ถำพระ

ความเป็นมาในการจัดสร้าง

ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวหลายท่านขึ้นไปเยี่ยมเยือน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน บนเขา
ถ้ำพระ อดีตหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา ซึ่งทุกสิ่งที่ได้จัดสร้างล้วนทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ และทางจิตใจ เช่น องค์สันติเจดีย์ พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ องค์พระเยซูที่นักท่องเที่ยวกล่าวขานว่าเป็นริโอฯเมืองไทย

Kuanyin-Hoopha03

 

ภาพในอดีตคณะสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ถ่ายหน้าองคืสมมติที่กำลังก่อสร้าง

 

          ในมุมหนึ่งบนยอดเขานั้น เป็นที่ที่ยังคงมีความสงบร่มรื่น มีสระบัวที่มีปลาน้อยใหญ่แหวกว่าย สวยงามอัศจรรย์ มีสิ่งก่อสร้างรูปทรงคล้ายเสาใหญ่ตั้งอยู่ ไม่รู้ว่าคือสิ่งใด วันนี้เว็บไซต์สวรรค์รำลึกจะนำข้อมูล
มาเล่าให้ฟังพอสังเขปดังนี้

          ในครั้งอดีต เมื่อสมาคมศาสนาสัมพันธ์กำลังดำเนินงานเพื่อสร้างภราดรภาพทางศาสนา เพื่อให้
ศาสนิกชนที่นับถือศาสนาต่างๆทั่วทั้งโลกมีความกลมเกลียวกันและใช้พลังทางศาสนาเพื่อให้เกิดสันติภาพ
อันแท้จริงในโลกมนุษย์ โดยคณะกรรมการสมาคมฯ ที่นำโดย อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เป็นนายกสมาคม มีเจตนารมณ์ ที่จะให้หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาเป็นสถานที่ทอแสงแห่งสันติภาพ โดยมีการดำเนินการต่างๆ
อย่างเป็นขั้นตอน มีเหตุมีผล หนึ่งในแผนงานสันติภาพนั้น คือการจัดสร้างถาวรวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาต่างๆ เพื่อให้ศาสนิกชนทุกศาสนาที่มาเยี่ยมเยือนสถานที่นี้ได้สักการะ และเข้าถึงหลักสัจจะที่ว่า
ศาสนาทุกศาสนา ล้วนแต่ส่งเสริมให้คนเป็นคนดี ศาสนาทุกศาสนาล้วนสอนในเรื่องของความดี และทุกศาสนาล้วนต้องการให้เกิดสันติภาพในโลกมนุษย์ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงได้ จัดสร้างองค์สมมติและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทางศาสนาต่างๆ ดังที่ได้ปรากฎอยู่จนถึงบัดนี้ (อ่านเพิ่มเติม ได้ที่นี่ สันติเจดีย์ พระพุทธถวายเนตรนิรภัยทุกทิศ องค์พระเยซู
)

          ในปี พ.ศ.2522 คณะกรรมการสมาคมศาสนาสัมพันธ์ มีมติจัดสร้างองค์สมมติ พระโพธิสัตว์
อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) พระมหาโพธิสัตว์ผู้สดับตรับฟังเสียงสวดอ้อนวอนของมนุษยโลก
พระมหาโพธิสัตว์ผู้ทรงพระมหาเมตตา ผู้คนทั่วโลกเชื่อว่าผู้ที่มีศรัทธาและอธิษฐานต่อพระองค์ จะได้รับ
พระบารมีปกป้องคุ้มครองให้ปลอดภัย รอดพ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวง มีความสำเร็จในชีวิต

Kuanyin-Hoopha07 

พิธีรับมอบดินศักดิ์สิทธิ์จากเจ้าอาวาสวัดโป๋หลิน ฮ่องกง

 Kuanyin-Hoopha08

พิธีรับมอบดินศักดิ์สิทธิ์ จากเจ้าอาวาสวัดโฝกวางซัน ประเทศไต้หวัน

Kuanyin-Hoopha01

Kuanyin-Hoopha04

          ในการจัดสร้างองค์สมมติเจ้าแม่กวนอิมนี้ คณะกรรมการสมาคมศาสนาสัมพันธ์ ได้จัดคณะธรรมทูต ออกไปเชื่อมสัมพันธไมตรี และอัญเชิญดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญ โดยได้จัดคณะธรรมทูต 2 ชุด คือ

คณะธรรมทูตชุดที่ 5 เยือนประเทศไต้หวัน และฮ่องกง เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2522 (9 - 22 ต.ค.2522)

คณะธรรมทูตชุดที่ 6 เยือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ.2523 (2-23 มิ.ย.2523)

ซึ่งอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ นายกสมาคมฯ ได้รับมอบดินศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถาน 2 แห่ง และ
ทรายศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถาน 4 แห่ง เพื่อมาทำพิธีบรรจุลงในฐานขององค์สมมติ เพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์และเป็นมหามงคลแก่ผู้ที่มาสักการะ

พิธีใหญ่

Kuanyin-Hoopha10

Kuanyin-Hoopha09 

 Kuanyin-Hoopha06

Kuanyin-Hoopha05

          วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2523 คณะกรรมการสมาคมศาสนาสัมพันธ์และศาสนิกชน ได้จัดพิธีเจิมและ
วางศิลามงคลเพื่อเริ่มการจัดสร้างองค์สมมติพระบรมโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม โดยมี
พล.ต.ต.พิบูลย์ ภาษวัธน์ เป็นประธานในพิธีบวงสรวง หม่อมหลวงสร้อยระย้า ยุคล เป็นประธานพิธีเจิม
ศิลามงคล คุณสุภาวดี ธิดาเทพพรหม เป็นประธานจัดงาน พล.ต.ต.พิบูลย์ ภาษวัธน์ เป็นประธานในการวางศิลามงคลบนยอดเขาถ้ำพระ

          เมื่อได้กระทำพิธิวางศิลามงคลแล้ว ก็ได้เริ่มการก่อสร้างตามแผนงานต่อเนื่องมาเป็นลำดับ
แต่เป็นที่น่าเสียดายยิ่ง ในปลายปี พ.ศ.2524 ต่อต้นปี พ.ศ.2525 หุบผาสวรรค์เมืองศาสนาประสบวิกฤติ
อย่างหนักจากความเข้าใจผิดของหลายๆฝ่าย ประกอบกับในขณะนั้นมีผู้ไม่หวังดีต่องานสันติภาพได้ทุ่มเท
ความพยายามในการล้มงานสันติภาพของสมาคมศาสนาสัมพันธ์และหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา และการงานสันติภาพพบอุปสรรคเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2534 หุบผาสวรรค์จึงยุติการดำเนินงานลงอย่างถาวร เหลือไว้เพียงร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นไปของสถานที่นี้และผลงานสันติภาพที่อาจจะ
มีประโยชน์ในการจุดประกายแนวคิดทางสันติภาพโลกให้กับมนุษยชาติในรุ่นต่อๆไป

Contribute!
Books!
Shop!