E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หลวงปู่-ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

lungpoo

โอวาทของพระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)

ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

สานุศิษย์: ผมข้องใจเรื่องกฎแห่งกรรมทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

หลวงปู่: คือปัญหาเรื่องกฎแห่งกรรม ภาวะมนุษย์ทั้งหลายคล้ายๆว่า มนุษย์เรานี่ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามนุษย์ดูความดีชั่ว ความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จในตอนที่มนุษย์ผู้นั้นทำสิ่งนั้นไปแล้ว คือ ในกฎแห่งสังสารวัฏ กฎแห่งกรรมเขาถือหลักที่ว่าหว่านพืชเช่นไรก็ต้องได้พืชเช่นนั้นเป็นสิ่งแน่นอน

ทีนี้บางครั้งที่ว่าเราไปเห็นคนทำชั่วเขาสบาย ไอ้คำว่าสบายอันแท้จริงมันอยู่ที่ไหน สบายที่แท้จริงมันอยู่ที่นามธรรม ที่เราเห็นว่าภายนอกเขาสบาย แต่ภายในเขาไม่สบาย เรามองไม่เห็น ที่เรานึกว่าเขาทำชั่วแล้วเขาสบาย แล้วเขาดีเพราะยังไม่ถึงวาระสุดท้าย ถ้าภาษาชาวบ้าน เขาเรียกว่าดูหนังดูละครยังไม่จบเรื่อง

มนุษย์ทุกๆคนยังเป็นปุถุชน ยังเป็นคนอยู่นั้น ต้องเข้าใจว่า ความดีและความชั่วย่อมที่จะดูกันยาก เพราะว่ากรรมวิบากน่ะ มันละเอียดถี่ยิบที่มันวิบากกัน ซึ่งถ้าท่านเคยศึกษามา ท่านโตเป็นหมอดูที่ฉกาจ แต่เมื่อท่านเวลานี้ไปอยู่โลกวิญญาณแล้ว ท่านไม่กล้าดูหมอดูให้เขา เพราะวิบากกรรมนี่มันถี่ยิบ ถี่ยิบจนที่เราเรียกว่าตามไม่ทัน ในกฎของศูนย์รวมกรรม มนุษย์เราเป็นสื่อกลางของการใช้กรรม เมื่อสิ้นจากโลกมนุษย์ถ้าไม่สำเร็จจากด้านฌานญาณ จึงเรียกว่าโลกมนุษย์คือสื่อกลางของการใช้กรรม ฉะนั้น ที่เราไม่เข้าใจเพราะเราไปถือเรื่องของวัตถุภายนอกเป็นสิ่งที่ว่า เขาทำชั่วได้ดี

ความจริง คนที่เขาทำความชั่วก็ดี คนที่เขาไม่มีหิริโอตัปปะในใจก็ดี บุคคลเหล่านี้ท่านต้องมองสีหน้าเขาให้นานจะรู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขเลย เพราะภายในสิ่งที่เขาทำเขาย่อมรู้ ทีนี้อย่างที่ว่าทำไมจึงส่งผลช้า ท่านต้องเข้าใจว่า บารมีสะสม

อย่างเวลานี้ผู้นำโลกมนุษย์หลายๆประเทศที่เคยอยู่นรกบำเพ็ญเป็นกัปๆกัลป์ๆ ซึ่งเป็นหมื่นๆล้านๆปีทิพย์ แล้วได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ แต่ความที่ว่าอนุสัยมันเป็นสิ่งที่ดัดยาก ทีนี้ที่เขามีความสบายอยู่แบบภาษาชาวบ้านก็คือว่า แบบเขาเก็บเงินเก็บ ฝากธนาคารอยู่ แล้วเขาใช้เงินจากธนาคารที่เขาฝากอยู่เป็นอันมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่เรานึกว่า ทำไมเขาทำชั่วแล้วเขาได้ดีนั้นเพราะเงินเก่าเขามี บารมีเก่าเขามีเขาก็ดี

ทีนี้เรื่องบารมีแห่งการส่งผลของกรรมนี้มันไม่ใช่สามารถดูแค่ปัจจุบันชาติ ไม่สามารถที่จะลงข้อยุติในปัจจุบันในเดี๋ยวนี้แลบัดนี้ เพราะว่า ทุกอย่างก่อนที่จะเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นอะไรคลุกเคล้าอยู่ในสังสารวัฏเป็นกัปๆกัลป์ๆแห่งชีวิตของการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเป็นสิ่งยึดถือหลักที่ว่า สร้างความดีย่อมได้ดี สร้างความชั่วย่อมได้ชั่ว แต่ว่าผลมันคล้ายกัน เขาเรียกว่าต่างกรรมต่างวาระต่างกรรมต่างวิบาก ที่แบบจะตามใจที่เราคิดไม่ได้หรอกในโลกมนุษย์

บางคนเขาอาจอยู่ในโลกมนุษย์สบาย แต่เขาไปใช้กรรมในโลกวิญญาณแสนที่จะลำบาก ซึ่งมนุษย์ก็ไม่สามารถจะเห็น อันนี้เป็นเรื่องที่ว่าเกิดช่องว่างระหว่างมนุษย์กับโลกวิญญาณ และเป็นเรื่องที่มนุษย์ต้องพยายามฝึกจิตให้ถึงธรรมก็ย่อมที่จะรู้ผลอย่างแท้จริงว่า “ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว”

เจริญพร

เทศน์เมื่อ ๘ มีนาคม ๒๕๑๘

Contribute!
Books!
Shop!