E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติอาจารย์ประเสริฐ สุโขธนัง

ประเสริฐ สุโขธนัง

ประวัติสังเขป อาจารย์ประเสริฐ สุโขธนัง

เกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๔
ถึงแก่กรรม ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

อาจารย์ประเสริฐ สุโขธนัง เกิดเมื่อวันที่ เกิด ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๙๔ ที่โรงพยาบาลในเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพ เป็นบุตรของนายแถม สุโขธนัง
และนางสงวน สุโขธนัง มีพี่น้อง รวมกัน ๓ คน ได้แก่
๑.เด็กหญิงอี๊ด สุโขธนัง (เสียชีวิต)
๒.นายประเสริฐ สุโขธนัง
๓.นายชาญกิจ สุโขธนัง
การศึกษา
นายประเสริฐ สุโขธนัง จบการศึกษาชั้นประถมและมัธยมศึกษาจากโรงเรียนดำเนินศึกษาใกล้สะพานวันชาติ บางลำพู และสอบเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเพาะช่างกรมศิลปากร
จบหลักสูตรอนุปริญญา ประโยคครูมัธยมการช่าง สาขาจิตรกรรม จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาลัยเพาะช่าง หลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว เข้ารับราชการเป็นอาจารย์๑ โรงเรียนบางเลนวิทยา จ.นครปฐม เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๗
ความสามารถส่วนตัว
มีฝีมือละเอียดละออในการวาดภาพลวดลายไทย เขียนภาพเหมือน ภาพวิวทิวทัศน์ ภาพวาด มีผลงานภาพวาดในหลวงรัชกาลที่ ๙ ลงรักปิดทองขนาด ๑ ตารางฟุต มอบให้ไว้เป็นที่ระลึกแก่คุณ นิภา สุโขธนัง(มีทองคำ) ซึ่งทำให้ผู้รับประทับใจมาก
นายประเสริฐ สุโขธนัง ได้รู้จักสำนักปู่สวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๗ (ปีเดียวกันกับที่รับราชการครูในโรงเรียนบางเลนวิทยา) เพื่อบูชาพระผงสมเด็จดิน ๙ประเทศ 
ลาออกจากราชการครูในปี พ.ศ.๒๕๒๓ และเข้าร่วมงานในเครือข่ายงานของสำนักปู่สวรรค์ สละชีวิตทางโลก สมัครเป็นสานุศิษย์ประเภทที่ ๓ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๓ รวมระยะเวลา ๓๓ ปี
อาจารย์ประเสริฐ สุโขธนัง สมรสกับนางบังอร ช่อทองดี มีบุตรี ๑ คน คือ ดญ.ประภาอร สุโขธนัง
ประวัติการทำงานในเครือข่ายงานสำนักปู่สวรรค์
-บรรณาธิการหนังสือพิมพ์สาร์นสวรรค์
-กรรมการประสานงานของชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย
-กรรมการและเลขานุการชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์
-กรรมการประสานงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานใหญ่ โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อความสถิตสถาพรของแผ่นดินไทย
-กรรมการสำนักงานทูตสันติภาพแห่งโลก
-กรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนเพชรเกษม สำนักงานเขตบางแค สังกัดกรุงเทพมหานคร
-กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมมังสวิรัติไทย
-ผู้ดำเนินรายการ "สวดมนต์เพื่อชีวิต" สถานีวิทยุมณฑลทหารบก ที่๑๑ สวนมิสกวัน ภาคเอเอ็ม เริ่มออกอากาศเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๑
บั้นปลายชีวิต
อาจารย์ประเสริฐ สุโขธนัง มีอาการป่วยหลายโรค ได้เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลตากสินตั้งแต่วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ และถึงแก่กรรมอย่างสงบ เมื่อเวลา ๐๔.๓๐ น.ของวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๖

Contribute!
Books!
Shop!