E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติ พล.ต.ต.พิบูลย์ ภาษวัธน์

พล.ต.ต.พิบูลย์ ภาษวัธน์

ประวัติสังเขปของ พลตำรวจตรี พิบูลย์ ภาษวัธน์

กำเนิด เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๓ ที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

การศึกษา เรียนหนังสือชั้นประถมที่โรงเรียนประจำอำเภอบ้านนา นายกพิทยาคารชั้นมัธยมเรียนที่โรงเรียนประจำจังหวัดนครนายก นาครส่ำสงเคราะห์และโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ จบหลักสูตรมัธยมบริบูรณ์ (ม.๘) แผนกวิทยาศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙ ชั้นอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ สำเร็จปริญญาตรีทางกฎหมายเป็นธรรมศาสตร์บัณฑิตเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ (อายุ ๑๙ ปี ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) และสำเร็จปริญญาโททางรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๕

อาชีพการงาน  เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นตรีที่สำนักงานเลขานุการ สำนักพระราชวังเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๓ ต่อมาเมื่อได้โอนไปรับราชการในกรมตำรวจเป็นร้อยตำรวจตรีเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๔ และได้ปฏิบัติหน้าที่งานตำรวจตลอดมาจนกระทั่งออกจากราชการเมื่อ ปี พ.ศง๒๕๒๔ ตำแหน่งครั้งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการศึกษา ยศพลตำรวจตรี เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับคือ ปถมาภรณ์ช้างเผือก

งานพระศาสนา  ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๔ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และได้รับอนุญาตให้จำพรรษาอยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาสเป็นกรณีพิเศษ มีความรู้สอบได้นักธรรมตรี ได้เดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานทั้งสี่ที่ประเทศอินเดีย และประเทศเนปาล ๒ ครั้ง ไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว)ที่ประเทศศรีลังกา ๑ ครั้ง

การปฏิบัติธรรมที่สำคัญ  ได้ศึกษาเรื่องจิตวิญญาณศาสตร์ที่สำนักปู่สวรรค์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๘ เป็นต้นมา ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธิการสมาคมศาสนาสัมพันธ์ภาคีสหประชาชาติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๐ ท่านทูตสันติภาพ อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เป็นนายกสมาคม และได้ร่วมเป็นคณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์ไปดำเนินงานสร้างภราดรภาพทางศาสนาและส่งเสริมสันติภาพอันถาวรในโลกมนุษย์ เพื่อยับยั้งสงครามโลกครั้งที่ ๓ ยังประเทศต่างๆรวม ๗ ครั้ง จำนวน ๑๔ ประเทศ คือ อินเดีย อิตาลี(นครวาติกัน) อังกฤษ โปแลนด์ มองโกเลีย สหภาพโซเวียต ไต้หวัน ฮ่องกง จีน สหรัฐอเมริกา (สหประชาชาตินครนิวยอร์ค) เยอรมันนีตะวันตก ฮังการี ฝรั่งเศส และสวิตเซอร์แลนด์(สหประชาชาติกรุงเจนีวา)

บั้นปลายชีวิต   พลตำรวจตรี พิบูลย์ ภาษวัธน์ เป็นบุคคลที่ยึดมั่นในความดี ทำงานทุกชิ้นด้วยความจริงจังจดจ่อ และซื่อสัตย์สุจริต ในบั้นปลายชีวิตของท่านหลังจากที่ท่านตรากตรำทำงานเพื่อประเทศชาติ และมนุษยชาติมาเป็นเวลายาวนาน ท่านก็ล้มป่วยลง และถึงแก่กรรมอย่างสงบเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๒๒.๑๐ น. รวมสิริอายุได้ ๘๘ ปี ๓ เดือน

Contribute!
Books!
Shop!