E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติ ศจ.ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ราชบัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๕๐ ที่จังหวัดลำปาง เป็นราชบัณทิตในสำนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรกที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นราชบัณทิต ในวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2485 ตั้งแต่สมัยยังเป็นอาจารย์หนุ่ม สอนอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเป็นผู้มีความรู้ทางด้านชีววิทยาเป็นอย่างดียิ่งคนหนึ่ง ได้เขียนตำราทางชีววิทยาสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาไว้มาก นับว่าเป็นผู้บุกเบิกในการเขียนตำราเรียนทางด้านชีววิทยาในประเทศไทย ซึ่งสมัยนั้นยังไม่มีศัพท์บัญญัติทางวิทยาศาสตร์หรือชีววิทยาเหมือนในปัจจุบันนี้ จึงนับว่าเป็นงานเขียนตำราที่ยากยิ่งสำหรับในยุคนั้น เพราะต้องคิดสร้างศัพท์ขึ้นมาใช้เองด้วย แต่ศาสตาจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ก็ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะ เขียนตำราเรียนทางด้านชีววิทยาให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาของชาติเป็นอย่างมาก ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๓๐

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2457 โรงเรียนวัดมหาธาตุ จังหวัดเพชรบุรี
พ.ศ.2458 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนพรานหลวง หัดโขน
พ.ศ.2462 โรงเรียนกล่อมพิทยากร วัดพระเชตุพน
พ.ศ.2464 โรงเรียนวัดบวรนิเวศชั้น ม.4
พ.ศ.2465 โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์
พ.ศ.2468 คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ.2471
B.Se. Honours และ A.R.C.S. จาก Royal Collegeof Science,Imperial College of Science and Technology, University ofLondon
พ.ศ.2475
Ph.D.

ประวัติการทำงาน

- ได้กลับจากประเทศอังกฤษและมาเป็นอาจารย์ในแผนกชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2478 เป็นต้นมา
- เป็นศาสตราจารย์ หัวหน้าแผนกชีววิทยา และหัวหน้าแผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เป็นอาจารย์สอนวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทศาสตร์ ให้แก่แผนกเตรียมการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เภสัชศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ และกายภาพบำบัด
- เป็นอาจารย์สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ให้แก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ โรงเรียนจิตรลดา
- ในการฉลอง 50 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 26 มีนาคม 2510 ได้รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เพื่อเป็นเกียรติในการที่สอนวิชาชีววิทยา ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมานาน
- ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2510 แล้วรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าแผนกวิชาชีววิทยา และดำรงตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาชีววิทยาจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2512
- 31 กรกฎาคม 2515 ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์อุปการคุณ

ผลงานทางวิชาการ

1)The Alimentary Canal of the larva of Ptinus tectus (Boield) Coleoptera,Ptinidae, with special reference ti silk production.
2)
The excretion ofGuanine by Arachnids.
3) ได้ศึกษาและแต่งตำราเรียนเกี่ยวกับสัตว์ในเมืองไทย คือ
Macrobrachiun carcinus, Pheretima peguana และ Rana tigrina.
4) เขียนบทความเรื่อง "หญิงก็ได้ ชายก็ดี" และ "ยุง" ลงใน "สมุดที่ระลึกวันราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2486" และ "สมุดที่ระลึกวันราชบัณฑิตยสถาน 31 มีนาคม 2487"

เกียรติคุณ

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุด 5 ธ.ค. 2509 ประถมาภรณ์ช้างเผือก
-30 กันยายน พ.ศ. 2485 ราชบัณฑิตในสำนักวิทยาศาสตร์รุ่นแรก ที่ได้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตในวิชาวทิยาศาสตร์ชีวภาพ

ข้อมูลจาก: จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี , www.neutron.rmutphysics.com         

ประวัติการทำงานที่สำนักปู่สวรรค์

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล ท่านเข้าไปศึกษาการทำงานของวิญญาณของท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์เมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๕๑๑ ในขณะนั้นสำนักปู่สวรรค์เพิ่งเริ่มดำเนินงาน โดยยังมีที่ตั้งอยู่ใน ตำบลบางปะกอก ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ  ท่านเล่าไว้ว่าการเข้าไปครั้งแรกตามคำชวนของ อาจารย์ลัดดา ประเสริฐกุล สิ่งที่พบครั้งนั้นคือสำนักยังเป็นบ้านเช่าในสวนมีความสงบ ท่านได้พบชายหนุ่ม แต่งตัวใส่เสื้อกุยเฮงสวมกางเกงจีนทั้งชุดสีกลัก เป็นคนทรง ภายหลังทราบชื่อว่า คุณสุชาติ โกศลกิติวงศ์ ภายในห้องนั้นมีรูปปั้นหลวงปู่ทวด หลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี และรูปปั้นฤาษี การไปครั้งนั้นท่านได้พบความมหัศจรรย์ของสำนัก คือท่านได้ฟังคำเทศน์ของหลวงปู่ และหลวงพ่อสมเด็จ เป็นที่ประทับใจและประหลาดใจในสิ่งที่เกิดขึ้น  ด้วยความสงสัยและความเป็นนักวิทยาศาสตร์ของท่าน ทำให้ท่านได้ติดตามไปศึกษาการดำเนินการของสำนักปู่สวรรค์ เพื่อจับผิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่ วิญญาณชั้นสูงลงมาทำงานจริงหรือไม่

เมื่อสำนักปู่สวรรค์ย้ายมาตั้งที่ ซอยจตุรงค์สงคราม ถนนเพชรเกษม ท่านก็ได้ติดตามไปศึกษาค้นคว้าหาความจริงจนเป็นที่ประจักษ์และเกิดความศรัทธามั่นคงเข้ามารับใช้งานของสำนักปู่สวรรค์ในที่สุด ท่านเขียนเล่าไว้หนังสือ ที่ระลึกงานมหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จ ๙ ประเทศ ณ สำนักหุบผาสวรรค์ดังมีข้อความว่า ..ข้าพเจ้าได้ติดตามสังเกตการณ์ตลอดมา ลงความเห็นว่า วิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ได้เสด็จมารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้แก่บุคคลทั่วไป ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระเสด็จลงมารดน้ำมนต์และหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสีเสด็จลงมาเทศน์ และตอบคำถามทางธรรมะเป็นการบำบัดทุกข์ทางใจให้แก่บรรดาสานุศิษย์ ทั้งหมดนี้เป็นความจริง และเป็นที่มหัศจรรย์อย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะได้บังเกิดผลให้เห็นแก่ผู้ที่ได้มารับการรักษาและรดน้ำมนต์แล้ว ยังได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าเองด้วย หลายต่อหลายครั้ง ข้าพเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์มิได้มีความงมงายประการใด สติสัมปชัญญะยังดีอยู่ทุกประการ ขอยืนยันว่า ดวงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ของพระพรหมทั้ง ๓ พระองค์นี้ได้เสด็จลงมาประทับจริง สมควรที่พวกเราบรรดาสานุศิษย์จะได้ถวายความเคารพสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสืบไป

เอกสารอ้างอิง: 1.หนังสือ ที่ระลึกงานมหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จ ๙ ประเทศ ณ สำนักหุบผาสวรรค์

Contribute!
Books!
Shop!