E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัว

ประวัติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัว

คัดจากหนังสือ ประวัติสังเขปเจ้าแม่กวนอิม พร้อมบทสวดมนต์ โดย นิรนาม

kuanyin02

 เจ้าแม่กวนอิม ปางยืนบนดอกบัว ๑ ใน องค์สมมติ เจ้าแม่กวนอิม ๔ ปางพิทักษ์ไทย

ประดิษฐาน ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

          พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ปางยืนบนดอกบัวนี้ ทรงอยู่ในท่าของปางประทานพร เป็นปางที่เพิ่งบำเพ็ญบารมีสำเร็จ ใครที่จะอิษฐานขอพร ขอโชค ขอลาภ ขอให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข ต้องบูชาเจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนดอกบัว เพราะเป็นปางสารพัดนึก

          ประวัติเจ้าแม่กวนอิมนั้น คนส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิด ยังเข้าใจสับสนกันอยู่ว่า เดิมทีท่านเป็นผู้ชาย แล้วท่านไปเห็นหญิงท้องแก่กำลังจะคลอดลูก จึงแปลร่างเป็นผู้หญิงช่วยให้คลอดลูก ช่วยเสร็จแล้วแปลงร่างกลับเป็นผู้ชายไม่ได้

          ความจริงไม่ใช่เช่นนั้น เจ้าแม่กวนอิมหรือพระอวโลกิเตศวรนี้ เกิดมาแล้ว ๕๘ ชาติ บางตำราว่า ๘๔ ชาติ ชาติที่ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด คือ ชาติที่เกิดเป็นพระอวโลกิเตศวร

          พระอวโลกิเตศวรนั้นเป็นผู้ชาย สำเร็จสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อน เมื่อหลายกัปหลายกัลป์ (หนึ่งพุทธกัปจึงเกิดพระพุทธเจ้าครั้งหนึ่ง) ก่อนพระพุทธเจ้ากกุสันโธ

          พระชาติสุดท้ายของพระอวโลกิเตศวร คือ เจ้าแม่กวนอิม ท่านเกิดในสมัยราชวงศ์ซิงหลิง แห่งอาณาจักรซิงหลิงในเมืองจีน ซึ่งอยู่ในยุคของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (ทางจีนเรียกพระอมิตาพุทธ) ไม่ใช่ในยุคของพระพุทธเจ้าสมณโคดม (เจ้าชายสิทธัตถะ)

          อาณาจักรซิงหลิงเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคเมื่อสองหมื่นปีที่แล้ว แต่กฎของอนิจจังอนัตตาไม่เที่ยงของโลกนั้น ทำให้อาณาจักรซิงหลิงจมลงสู่ใต้ทะเล ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กำลังค้นคว้าว่าอาจจะเป็น อาณาจักรปอมเปอีขณะนี้ ความจริงไม่ใช่ อาณาจักรซิงหลิงอยู่ทางใต้ของจีนแถบทะเลจีนใต้

          อาณาจักรซิงหลิงมีประวัติอันยาวนาน มีวัฒนธรรมรุ่งเรืองมาก เนื้อที่ประมาณ ๓๖,๐๐๐ ตารางลี้ มีพลเมืองหนึ่งแสนกว่าคน มีนิสัยกล้าหาญเป็นหนึ่ง เคารพตนเองและมีระเบียบวินัย ผู้ปกครองอาณาจักรซิงหลิงมีพระนามว่า “โพเจีย” ภาษาราชการเรียกว่า “ เมี่ยวจวง” มีมเหสีชื่อ “เป้าเต๋อ” พระเจ้าเมี่ยวจวงทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพระองค์มีพระชันษา ๖๐ ปีเศษ จึงมีพระธิดาองค์ที่สาม เรียกว่าองค์สุดท้องชื่อ “เมี่ยวซัน” ต่อมาได้สำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ ถ้าจะเรียกชื่อเต็มแบบจีนก็เรียกว่า “พระมหาโพธิสัตว์เมี่ยวซัน กวนอิม เนี่ยเนี้ย”

          พระธิดาเมี่ยวซันเป็นผู้ที่มีเมตตามาก ชอบถือศีลกินเจ มาตั้งแต่เล็ก พระเจ้าเมี่ยวจวงก็ไม่ชอบ พยายามที่จะให้ท่านแต่งงาน แต่ท่านไม่ยอมแต่งงาน ท่านชอบบำเพ็ญไปเรื่อยๆ  การบำเพ็ญโพธิสัตว์ย่อมมีมารขัดขวางเป็นธรรมดา สมัยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคดม (เจ้าชายสิทธัตถะ) มารของพระพุทธเจ้าก็คือพระเจ้าสุทโธทนะ พระราชบิดา มารของพระธิดาเมี่ยวซันก็คือพระเจ้าเมี่ยวจวง ที่เป็นกษัตริย์ในยุคนั้น พระธิดาเมี่ยวซันต้องถูกลงโทษให้ไปตักน้ำ ผ่าฟืน ทำงานหนัก เพื่อทรมานให้พระธิดาเลิกการบำเพ็ญ

          ภายหลังพระธิดาได้หนีจากเมืองหลวงที่ลกเอี๊ยง ไปสร้างวัด โพวถ่อซัว แถบเมืองเซี่ยงไฮ้ มีทหารเอกที่คอยติดตามอารักขามาด้วยคนหนึ่ง ซึ่งคนจีนนับถือกันมากและเรียกท่านว่า “ฮูฮวบซิ้ง” หรือ อุยท้อเอี๊ย พระผู้พิทักษ์ธรรม (ฮูฮวบซิ้ง) คือชาติก่อนของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

ที่เกิดมาเพื่อพิทักษ์ธรรม คอยช่วยส่งเสริมให้พระธิดาเมี่ยวซันบำเพ็ญจนสำเร็จ

          เง็กเซียนฮ่องเต้จึงใช้อิทธิฤทธิ์ทำให้พระธิดาเมี่ยวซันลอยขึ้นไปบนฟ้า ดับไฟจนหมด พระธิดาเทศน์โปรดพระเจ้าเมี่ยวจวงจนสำนึกบาป กลับใจ หันมานับถือบำรุงพุทธศาสนา ตอนพระธิดาจะลอยลงมาจากอากาศ เง็กเซียนฮ่องเต้ก็เนรมิตดอกบัวมารองรับไว้

          นี่คือประวัติเจ้าแม่กวนอิมปางยืนบนดอกบัว เขาเรียกว่าปางมหาเมตตา เพิ่งสำเร็จสัจบารมีที่ตั้งไว้ เป็นปางเริ่มต้น คนจีนจึงนิยมบูชาปางนี้มาก เพราะเป็นปางที่เรียบๆ ไม่โลดโผนตื่นเต้น

          เจ้าแม่กวนอิมประสูติเมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๒ (นับแบบจีน) พ.ศ.ในพุทธกัปของพระพุทธเจ้ามหากัสสปะ (พระอมิตาพุทธ)

          สำเร็จอำนาจฌานโพธิจิตบารมี เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๖ (นับแบบจีน) พ.ศ. ในพุทธกัปนั้น

          ทิ้งขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ เดือน ๙ (นับแบบจีน)

          รวมสิริพระชนมายุ ๓๔ ปี ๖ เดือน หรือ ๗ เดือน แบบจีน

          สถานที่ทิ้งขันธ์ “เขาโปตละโลกา ทะเลใต้” บัดนี้ชาวพุทธได้ค้นพบว่าอยู่ที่ “เขาโพวถ่อซัว” กลางทะเลของเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในปัจจุบัน

          เจ้าแม่กวนอิมสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์และทิ้งขันธ์ สำเร็จมรรคผลแห่งเจตนาการเป็นพระโพธิสัตว์ ไปสู่แดนสุขาวดี ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ว่า “ตราบใดที่สัตวโลกยังไม่พ้นทุกข์ ตราบนั้นพระองค์จะไม่ยอมเข้าแดนพุทธเกษตรหรือเข้าแดนนิพพาน” เป็นพระมหากรุณาของพระองค์อย่างสูง

นะโม กวน ซี อิม ผ่อ สัก

kuanyin01

 องค์สมมติพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิม

ประดิษฐาน ณ ชันที่ ๔ ของอาคารอริยสัจสี่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์  กรุงเทพฯ

หลักปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ในการบรรลุธรรมของ

พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม)

          ๑.ผู้จะบรรลุธรรม จะต้องเป็นคนมีใจมั่นคง ไม่ท้อถอย ไม่เลิกกลางคัน

          ๒.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีปณิธานแน่วแน่

          ๓.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเรา

          ๔.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตเมตตากรุณา

          ๕.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีความขยันหมั่นเพียร

          ๖.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนที่ถือศีล ๕

          ๗.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตกุศล ทำแต่ความดี หมั่นสร้างบุญกุศล

          ๘.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนรู้จักแยกแยะความชั่วกับความดี

          ๙.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีความอดกลั้น

          ๑๐.ผู้จะบรรลุธรรม ต้องเป็นคนมีจิตสงบเป็นสมาธิ

          หลักปฏิบัติ ๑๐ ข้อ ดังกล่าวข้างต้น คือเงื่อนไข ปัจจัยแห่งการบรรลุธรรม

         

Contribute!
Books!
Shop!