E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ตารางกิจกรรมของ ชสปส.

ตารางกิจกรรมประจำของชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์

ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ(ชสปส.) มีที่ทำการอยู่ที่อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.๖๕ ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทร.๐๒ ๔๒๑๐๔๘๙ , ๐๒ ๔๒๑๕๒๘๖ , Fax. ๐๒ ๔๒๑๕๒๕๔ เปิดบริการให้สาธุชนได้มาเยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุด) และทางชมรมได้กำหนดกิจกรรมประจำตลอดปีดังนี้

 ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร , พิธีสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานเพื่อความสันติสุขของประเทศไทยและโลกมนุษย์ 

 ทุกวันเสาร์ต้นเดือน

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธิสวดมนต์บูชาเจ้าแม่กวนอิม

เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีปล่อยชีวิตสัตว์ (เริ่มออกเดินทางตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ น.)

 ทุกวันอาทิตย์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์

เวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์บูชาของชมรมสวดมนต์บูชาเจ้าแม่กวนอิม

เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมสวดมนต์ปฏิบัติบูชาอธิษฐานบูชา

 ทุกวันที่ ๑๙ ของเดือน

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. พิธีบำเพ็ญกุศลถวายสังฆทานเพื่อขออโหสิกรรมแก่เจ้ากรรมนายเวร

เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. พิธีสวดมนต์ปฏิบัติบูชาอธิษฐานบูชาสันติเจดีย์(จำลอง) และการบำเพ็ญกุศล ทอดผ้าป่า ฟังธรรมเทศนา

 วันมาฆบูชา

งานพิธีบูชาครูประจำปีของ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ

 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

เช่น วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล กิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์ การสวดมนต์ปฏิบัติบูชาอธิษฐานบูชา 

 วันสำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์

เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วันที่ระลึกมหาจักรี จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีสวดมนต์อธิษฐานน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

 วันสำคัญตามประเพณี

เช่นวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ ฯ จัดบำเพ็ญกุศลตามประเพณี

 วันสำคัญของสำนักปู่สวรรค์

๖ มีนาคม วันคล้ายวันมรณภาพของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)

๒๒ มิถุนายน วันคล้ายวันถึงชีพตักษัยของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

๑ พฤษภาคม วันที่ระลึกเสด็จพ่อท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ปฏิบัติบูชาถวายเป็นพระกุศล

 กิจกรรมบริจาคโลหิต

ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตทุก ๓ เดือนเพื่อให้สาธุชนได้มีโอกาสบำเพ็ญมหากุศลด้วยการบริจาคโลหิต นอกจากนี้ยังเป็นการน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

 วันภาวนาเพื่อสันติภาพโลก

จัดขึ้นทุกปีในวันอาทิตย์แรกของเดือนสิงหาคม เพื่อระลึกถึงวันที่ประชาชนชาวฮิโรชิมาและนางาซากิที่ต้องล้มตายและไได้รับทุกข์เวทนาอย่างแสนสาหัสเนื่องจากภัยของอาวุธนิวเคลียร์ ในงานมีพิธีสวดมนต์อธิฐานเพื่อให้โลกเกิดสันติภาพและอย่าให้เกิดสงครามนิวเคลียร์อีก

 เทศกาลถือศีลกินเจ

ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับประทานอาหารเจ การสวดมนต์ รักษาศีล บูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)

Contribute!
Books!
Shop!