E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เหรียญมงคลจักรวาล

 เหรยญมงคลจกรวาล

 

เหรียญมงคลจักรวาล

มูลเหตุในการจัดสร้าง

ในช่วงปี พ.ศ.๒๕๓๖ เป็นต้นมาเกิดแหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในโลกมนุษย์และในประเทศไทย
ขึ้นหลายครั้ง สถานการณ์ของโลกก็ดูจะคุกรุ่นไปด้วยความขัดแย้งที่มีแนวโน้มจะใช้ความรุนแรงเข้าหากัน
ในประเทศไทยเองก็เกิดเหตุเศร้าสลดหลายเหตุการณ์ เช่น เหตุไฟไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาที่จังหวัดนครปฐม
เหตุตึกถล่มที่จังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก

          ด้วยความห่วงใยในเพื่อนมนุษย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิชัย โตวิวิชญ์ ประธานชมรมสานุศิษย์
สำนักปู่สวรรค์ฯ จึงได้เข้าไปนมัสการขอคำปรึกษาจาก ท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ ซึ่งท่านก็ได้ให้คำแนะนำว่า เรื่องร้ายแรงทั้งหลายเกิดจากกรรมวิบากส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งเกิดจากพลังจิตวิญญาณที่ไม่ดี (อภิญญาฝ่ายดำ) ที่ล่องลอยอยู่ในโลกมนุษย์นี้เป็นจำนวนมาก หากต้องการให้สถานการณ์ร้ายแรงเบาบางลง คงต้อง
ใช้พลังของศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์นับถือ มาช่วยสลายพลังที่ไม่ดีเหล่านั้น ก็จะช่วยให้บุคคลที่ปฏิบัติดีมีศีลธรรมรอดพ้นจากภัยพิบัติและในส่วนของสถานการณ์โลกก็จะดีขึ้น

          ด้วยแนวคิดอันเป็นกุศลนี้เอง ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ จึงได้จัดสร้างเหรียญที่มีเครื่องหมายของ ๑๒ ศาสนา โดยนำแบบมาจากหนังสือ คำสอน ๑๒ ศาสนาของโลกที่ท่านพระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ
เคยได้รับจากผู้รวบรวม คือ มร.โอ.พี.กาย (
Mr.O.P.GHAI)ประธานสถาบันพัฒนาบุคคลแห่งประเทศอินเดีย และให้ชื่อเหรียญนี้ว่า เหรียญมงคลจักรวาลเพื่อให้ศาสนิกชนทั่วได้ไประลึกถึงศาสนาที่ตนนับถือและคุณความดีของศาสนาอื่นอีก ๑๑ ศาสนาด้วย

ลักษณะของเหรียญ

          ลักษณะของเหรียญทำด้วยโลหะสีทองรูปวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓ เซนติเมตร วงกลมรอบนอกเป็นเครื่องหมายของ ๑๒ ศาสนา ด้านบนสุดเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ เรียงลำดับถัดไปทางด้านขวามือตามเข็มนาฬิกา เป็นสัญลักษณ์แทนศาสนาอิสลาม ซิกข์ เชน ชินโต ขงจื๊อ บาไฮ เต๋า ยูดาย
โซโรอัสเตอร์ ฮินดู และคริสต์ วงกลมรอบในเป็นรูปนกพิราบและรวงข้าวบนลูกโลกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพและความอุดมสมบูรณ์ของมนุษย์ ตามรูปสัญลักษณ์ทั้งปวงที่ปรากฏบนเหรียญมงคลจักรวาลนี้
มีความหมายว่าโลกจะเกิดสันติภาพและสันติสุขได้นั้นต้องอาศัยหลักคำสอนของทุกๆศาสนา อีกทั้งประชากรของโลกจะต้องอยู่ดีมีสุข โลกจึงจะเกิดความสงบสุขได้อย่างแท้จริง และการให้ชื่อว่าเหรียญมงคลจักรวาลก็เพื่อต้องการให้เห็นความสำคัญของจักรวาลหรือสากลโลกที่มนุษย์อาศัยอยู่ อันมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจสูงสุด

การลงพลังจิต

          เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๓๙ ตรงกับวันเสาร์ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ (วันเสาร์ห้า)ได้มีพิธีลงพลังจิตปลุกเสกครั้งใหญ่ขึ้น ณ หุบเขาอริยะเทือกเขาตะนาวศรี โดยพระคณาจารย์ นักพรต นักบวช ของแต่ละศาสนา ร่วมในพิธี เพื่อขอพลังบารมีแห่งศาสนาที่ตนนับถือช่วยแผ่อานุภาพมาสู่เหรียญมงคลจักรวาล จึงเชื่อว่า
เหรียญมงคลจักรวาลนี้ อาจมีอานุภาพทางด้านป้องกันอภิญญาฝ่ายดำ ป้องกันวิญญาณร้าย ทำให้แคล้วคลาดจากสิ่งเลวร้ายและอุปสรรคทั้งปวง ช่วยเสริมสร้างพลังใจให้กับผู้ครอบครอง เมื่อมีเหรียญนี้ติดตัว เท่ากับมี
มหามงคลอยู่กับตัวตลอดเวลา
ท่านจะประสบโชคลาภ ชีวิตมีความสุขมีโชคมีชัย เพราะเหรียญนี้เป็นเหรียญสากลจักรวาล สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้แผ่พลังอยู่ในเหรียญนี้แล้ว

คำอธิษฐานเหรียญมงคลจักรวาล

ก่อนออกจากบ้าน ก่อนนอน ขอให้อธิษฐานดังนี้

"ด้วยอานุภาพของเหรียญมหามงคลจักรวาล ขอให้ข้าพเจ้าจงอยู่เย็นเป็นสุข มีโชคมีชัย ประสบสันติสุขในชีวิตด้วยเถิด นอนหลับฝันดี ตื่นนอนก็มีความสุข" 

ผู้ที่มีเหรียญมงคลจักรวาลนี้แล้วให้พกพาติดตัวและหมั่นอธิษฐานทุกวันด้วยความแน่วแน่และ
มีความเชื่อมั่นท่านก็จะประสบผลตามที่อธิษฐานไว้โดยเร็ว

สำหรับผู้ที่สนใจ

          ท่านที่สนใจต้องการบูชาเหรียญมงคลจักรวาล สามารถติดต่อบูชาได้ที่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯอาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๐๖๐ โทร.๐๒ ๔๒๑ ๐๔๘๙

Contribute!
Books!
Shop!