E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

amulet-ผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช

ผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช

phayan500px

ผ้ายันต์พิทัก์เอกราชสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ นับเป็นสื่อมงคลประเภทผ้ายันต์รุ่นแรก สร้างขึ้นเพื่อแจกให้ทหาร ตำรวจและอาสาสมัครที่ออกปฏิบัติราชการปกป้องเอกราชของประเทศ ตามสมรภูมิรบชายแดนทั่วประเทศ
มีลักษณะของผ้าขาวสี่เหลี่ยมจตุรัส กว้างด้านละ ๙ นิ้ว พิมพ์ด้วยหมึกสีน้ำเงิน ตรงกลางมีรูปสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี เป็นประธาน ล้อมรอบด้วยพระบรมสาทิศลักษณ์ของอดีตวีรกษัตริย์ไทย ๔ พระองค์
ส่วนบนของผ้ายันต์ มีอักษรไทยจารึก ๓ แถว แถวแรกเขียนว่า "สำนักปู่สวรรค์" แถวที่สอง "อิติ อิติ โพธิสัตว์" แถวที่สาม "ผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช"
ส่วนด้านาล่าง เป็นคาถากำกับการอาราธนา หัวใจพระคาถาว่า "นะโมโพธิสัตว์โต พรหมรังษี วีระราช ชาติปลอดภัย นะมะพะทะ"

 

Contribute!
Books!
Shop!