E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

amulet-ตะกรุดโทนคาบมหาสมุทรอินเดีย

ตะกรุดโทนคาบมหาสมุทรอินเดีย

ประวัติการสร้าง ตะกรุดโทนคาบมหาสมุทรอินเดีย

เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๒ สานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ มีบรรพชิตและฆราวาส เดินทางไปเกาะแก้วพิสดาร จังหวัดภูเก็ต ได้ทำพิธีลงอักขระและพิธีม้วนตะกรุด ที่กลางเกาะแก้วพิสดาร เป็นเวลา ๕ วัน ๕ คืน

การที่ไปทำพิธีลงอักขระและม้วนบนเกาะแก้วพิสดาร เพราะเกาะนี้เป็นเกาะที่สะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีมนุษย์อยู่

ในอดีตกาลกว่าสามร้อยปี เมื่อหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) มีอายุ ๔๒ ปี ท่านได้ไปบำเพ็ญจิตบนเกาะนี้ เป็นเวลา ๓ พรรษา จึงได้ถือว่าเกาะนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

ดวงพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่มาทำพิธีลงอักขระ

๑.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ

๒.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์(หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด)

๓.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

ม้วนโดยบรรพชิตและฆราวาสร่วมคณะ

พิธีลงพลังจิตครั้งสำคัญ

เมื่อวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ ถือเป็นวันเสาร์ห้า พ.ศ.๒๕๑๒ ทำพิธีลงพลังจิตตะกรุดโทน ณ ที่ตั้งสำนักปู่สวรรค์ชั่วคราว ตำบลบางปะกอก โดยดวงพระวิญญาณ ของผู้บริสุทธิ์ ๕ องค์คือ

๑.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชคูรูปาจารย์(หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด)

๒.ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

๓.เจ้าปู่เขาเขียว(ตำนาน คือบิดานางกวัก)

๔.ท้าวมหาพรหมสามวิจิตร เป็นพระพรหมซึ่งบำเพ็ญตะบะอยู่ ณ พรหมโลก นับเวลากัปๆกัลป์ๆมาแล้ว เพิ่งออกจากสมาบัติ

๕.ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เป็นหัวหน้ารูปพรหมทั้ง ๑๖ ชั้น ประวัติของท่านมีกล่าวไว้ในหนังสือเบื้องหลังพระคาถาชินปัญชร

คุณวิเศษของตะกรุด

๑.ผู้มีโรคภัยไข้เจ็บ ซึ่งไม่ใช่โรคกรรม หากมีตะกรุดนี้ติดตัว จะช่วยให้ร่างกายสบายขึ้น ทั้งป้องกันสัตว์ร้ายนานาชนิด

๒.ใช้ทางเมตามหานิยม ซึ่งไม่ผิดศีลธรรม

๓.แคล้วคลาดภัยพิบัติ เมื่อเชิญตะกรุดไป ขอให้ตัดสินใจว่าต้องการทางใด เมื่ออธิษฐานทางใดแล้วสัจจะชองผู้สำเร็จก็จะคุ้มครองท่านทางนั้น

ในภาวะฉุกเฉินขอให้ระลึกถึงท่านผู้สำเร็จทั้งห้าซึ่งมาแผ่รัศมีเข้าตะกรุดนี้ โดยกล่าวคาถา "อิมัง จิตตัง ชินนะ เทวา" แล้วตบลงบนตะกรุด ในภาวะปกติ ท่องคาถานี้แล้วเชิญตะกรุดติดตัว

ข้อมูลจากหนังสือ อนุสรณ์ครบ ๑๐ ปี สำนักปู่สวรรค์

Contribute!
Books!
Shop!