E-book สวรรค์รำลึก

สถิติเยี่ยมชมเว็บสวรรค์รำลึก

1923757
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
370
419
3066
1916700
8809
17866
1923757

Your IP: 44.221.66.130
Server Time: 2024-06-16 19:27:40

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ประวัติของชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

ประวัติความเป็นมาของชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

ภาคีสมาชิกสหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติ

          ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทยฯ เกิดขึ้นจากความคิดและเริ่มก่อตั้งชมรมของ ท่านอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๐

          สานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ถือคติกินเพื่ออยู่ท่านอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ รับประทานอาหารมังสวิรัติเมื่อท่านทำงานให้เบื้องบน และตั้งสำนักปู่สวรรค์ในโลกมนุษย์ ท่านชวนให้ลูกศิษย์เป็นนักมังสวิรัติด้วย เมื่อมีโอกาสก็จัดกิจกรรมเผยแพร่เรื่องอาหารมังสวิรัติ

          ขณะนั้นท่านอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เป็นนายกสมาคมศาสนาสัมพันธ์

          พระศาสดาศรีสัตคุรุ ยักยิต ซิงห์ ยี มหาราช ประมุขของศาสนาซิกข์นามธารี ท่านทรงทราบด้วยฌานญาณของท่านว่าโลกอยู่ในภาวะกลียุค ก็ทรงหาทางแก้ไข วันหนึ่งระหว่างที่ท่านอยู่ในฌานสมาบัติ ท่านได้ยินเสียงจากสวรรค์ว่าทูตสันติภาพเกิดแล้ว กำลังดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยท่านก็มีรับสั่งให้ลูกศิษย์ของท่านที่อยู่ในประเทศไทยแสวงหาบุคคลนั้น ลูกศิษย์ของท่านที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ จึงได้ทูลเชิญพระศาสดาของศาสนาซิกข์ เสด็จมาสำนักปู่สวรรค์ พบกับอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม พ..๒๕๒๐

พระศาสดาซิกข์นามธารี

          เมื่อได้สนทนากัน พระศาสดาก็แน่พระทัยว่าไม่ผิดคนแล้ว จึงทรงเชิญชวนท่านอาจารย์สุชาติไปร่วมประชุมสภามังสวิรัติโลก ที่ประเทศอินเดีย ในเดือนพฤศจิกายน พ..๒๕๒๐ ต่อมาอาจารย์สุชาติได้รับเชิญอย่างเป็นทางการ จึงได้นำคณะไปร่วมประชุมครั้งนั้นด้วย ในนามของชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย

ประชุมมังสวิรัติโลก

ท่านทูตสันติภาพเข้าประชุมสภามังสวิรัติโลก เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ที่ประเทศอินเดีย

          ตอนหนึ่งในการประชุม ท่านอาจารย์สุชาติได้กล่าวว่า

ขอสนับสนุนพระดำรัสของพระศาสดาศรีสัตคุรุ ยักยีต ซิงห์ยี มหาราช ที่ว่า สันติภาพจะเกิดขึ้นต้องให้มนุษย์ทั่วโลกไม่กินเนื้อสัตว์และท่านอาจารย์สุชาติได้กล่าวสนับสนุนที่ประชุมให้ดำเนินงานมังสวิรัติต่อไป

      ในการประชุมครั้งนั้น ตอนหนึ่งพระศาสดาตรัสว่า

       ข้าพเจ้าได้ไปเมืองไทย ได้สนทนากับ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ก็รูสึกว่าเธอปรารถนาจะให้โลกเกิดสันติภาพ และข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับอาจารย์สุชาติที่กล่าวว่า เพียงแต่การรับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเดียวจะไม่ทำให้โลกเกิดสันติภาพ แต่จะต้องให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าด้วย เมื่อมนุษย์ทุกคนเข้าถึงพระเจ้าจึงจะทำให้โลกเกิดสันติภาพ  

          ในการประชุมสภามังสวิรัติโลกครั้งนั้น ท่านอาจารย์สุชาติได้จัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัติแก่สมาชิกและผู้เข้าประชุม ได้กล่าวอธิบายคุณค่าของการบริโภคอาหารมังสวิรัติ และแจกบทความข้อเปรียบเทียบอาหารมังสวิรัติกับอาหารเนื้อสัตว์แก่ผู้เข้าประชุมในครั้งนั้นด้วย

          วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พศ.๒๕๒๒ สหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติ สำนักงานใหญ่ประเทศอังกฤษ ได้แจ้งมาว่า สหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติได้พิจารณารับชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย เป็นภาคีสมาชิกของสหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติแล้ว

          ท่านอาจารย์สุชาติ ได้รับเชิญไปบรรยายตามสถานศึกษา สถานที่ราชการ หรือสถานที่ใดก็ตาม ท่านจะเผยแพร่ส่งเสริมให้คนหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ ควบคู่ไปกับการบรรยายธรรมะ เพื่อให้เกิดสันติสุข สันติภาพ ขึ้นในโลกมนุษย์

          ท่านอาจารย์สุชาติได้ตั้งร้านอาหารมังสวิรัติขึ้นที่สำนักปู่สวรรค์ กรุงเทพมหานคร และที่หุบผาสวรรค์ จังหวัดราชบุรี ร้านที่กรุงเทพมหานคร ใช้ชื่อว่า “ร้านกินเพื่ออยู่” ได้พิมพ์หนังสือตำราปรุงอาหารมังสวิรัติเผยแพร่แก่สาธุชนทั่วไป

          ตั้งแต่ต้นปี พ..๒๕๒๕ เป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ มีมรสุมทางการเมืองจากผู้ไม่ปรารถนาดี และผู้เข้าใจผิดตกหลุมพรางของฝ่ายคิดทำลายประเทศชาติ จึงต้องลี้ภัยไปอยู่อย่างสงบประมาณ ๔ ปีครึ่ง

อาจารย์เกหลง พานิช

 อาจารย์เกหลง พานิช

         ต่อมาในปี พ..๒๕๒๗ ท่านอาจารย์สุชาติได้แต่งตั้ง อาจารย์เกหลง พานิช เป็นประธานชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย และมอบหมายให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นดำเนินงานแผยแพร่อาหารมังสวิรัติให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

          ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ ๕ ข้อ ในการดำเนินงานดังนี้

.ส่งเสริมการรับประทานอาหารผัก ละเว้นการรับประทานอาหารเนื้อสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงศีลธรรมและยกจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้น เพื่อเข้าถึงศาสนาที่ตนนับถืออยู่อย่างแท้จริง

.เผยแพร่การนิยมรับประทานอาหารมังสวิรัติในประเทศไทยให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

.ส่งเสริมการตั้งร้านอาหารมังสวิรัติในประเทศไทยให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

.กระชับสัมพันธภาพของผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อความเป็นปึกแผ่น

.ประสานงานกับสหพันธ์มังสวิรัตินานาชาติ และกับองค์การอื่นที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

การเป็นสมาชิกของชมรม

.ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม คือผู้ที่จะเริ่มรับประทานอาหารมังสวิรัติหรือผู้ที่รับประทานอาหารมังสวิรัติอยู่แล้ว

.การสมัครเข้าเป็นสมาชิกของชมรม ให้เขียนใบสมัครตามแบบที่ชมรมกำหนด ยื่นต่อเลขานุการชมรม โดยมีสมาชิกรับรองอย่างน้อย ๒ คน หรือมีกรรมการชมรมรับรองอย่างน้อย ๑ คน

ค่าจดทะเบียนและค่าบำรุง

ค่าจดทะเบียนและค่าบำรุงชมรมมีอัตราดังนี้

. ค่าจดทะเบียนคนละ ๕๐ บาท

. ค่าบำรุงชำระครั้งเดียวตลอดชีพคนละ ๑๕๐ บาท

สถานที่ตั้งชมรม       

          ชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ ชั้น ๓ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซอย ๖๕ ถนนเพชเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๒๑ ๐๔๘๙     e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 เปิดร้านอาหารเจเจ

h18-5

พระศาสดาฯทรงทำพิธีเปิดร้านอาหาร เจ เจ ณ อาคารอริยสัจสี่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์

      ร้านอาหาร เจเจ ชั้นล่างอาคารอริยสัจสี่ มีบริการอาหารมังสวิรัติและเจทุกวัน เน้นคุณค่าทางโภชนาการ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัยมีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อสุขภาพที่ดีกว่า อายุยืน แข็งแรง ปราศจากโรคและเวรภัย

          โดยเฉพาะผู้ปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิ เพื่อให้จิตวิญญานบริสุทธิ์ ขอเชิญชวนให้รับประทานอาหารมังสวิรัติเพื่อให้ร่างกายบริสุทธิ์ปราศจากสารพิษจะช่วยส่งเสริมให้การปฎิบัติก้าวหน้าดียิ่งๆขึ้น 

อาคารอริยสัจสี่

ท่านอาจารย์อริยวังโสต้อนรับพระศาสดาศรีสัตคุรุ ยักยิต ซิงห์ ยี มหาราช

         ร้านอาหาร เจเจนี้ พระศาสดาศรีสัตคุรุ ยักยีต ซิงห์ยี มหาราช พระศาสดาของศาสนาซิกข์นามธารี ได้เสด็จมาทรงเป็นประธานพิธีเปิด ร้านอาหาร เจเจ ณ อาคารอริยสัจสี่

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๗ ในโอกาสนี้ท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ (ท่านทูตสันติภาพแห่งโลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์) ประธานผู้ก่อตั้งชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทย ได้ออกจากป่ามารับเสด็จพระศาสดาฯด้วย

          ต่อมาชมรมอาหารมังสวิรัติแห่งประเทศไทยได้เข้ามาดูแลกิจการของร้านอาหาร เจเจ เพื่อการเผยแพร่การรับประทานอาหารมังสวิรัติให้แพร่หลายยิ่งขึ้น

h18-6

อาหารมังสิรัติชั้นเลิศที่ปรุงโดยร้าน เจ เจ อาคารอริยสัจสี่ ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์

          “มนุษย์ควรตื่นจากความฝันหวานเสียที            ภัยร้ายกำลังตามท่านมาแล้ว

           จงรีบสร้างเมตตาที่แท้จริง            โดยยุติการกินเนื้อสัตว์” 

Contribute!
Books!
Shop!