E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

หลวงปู่ทวด-น้ำใจพระโพธิสัตว์

A-loungpoo

                                                                   น้ำใจพระโพธิสัตว์
พระประมวล - กราบนมัสการหลวงปู่ที่เคารพ โปรดให้โอวาทด้วยครับ
หลวงปู่ - คือการใช้พลังจิตมีบารมีของเทพพรหมผ่านในการรักษาโรคนั้นเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าความพิสดารของจิตจำเป็นที่จะต้องได้รับการชำระจากกิเลส จิตจะต้องสงบ จะต้องยิ้มผ่องใส จะต้องปราศจากความโลภ ความโกธร ความหลง จิตนั้นจะต้องเป็นเอกัคตาจิตอย่างเป็นหนึ่งพลังจิตอันนั้นก็จะคงที่ และก็จะเป็นพลังที่สามารถช่วยมนุษย์ ให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแห่งกายเนื้อนั้นได้จากโรคกรรมวิบากขนาดหนัก
ทีนี้ สำหรับในสิ่งที่จะตั้งปรารถนานั้นต้องเข้าใจว่าความปรารถนามนุษย์ เป็นสิ่งที่คิดได้แต่กรรมเป็นสิ่งที่จะส่งผล และบุญวาสนาที่สะสมมาก็ย่อมที่จะสำเร็จสัมฤทธิผล แต่ในฐานะที่คิดที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นั้นนะก็มีแน่วแน่แห่งอารมณ์การเป็นเขาเรียกว่า จิตโพธิสัตว์ เพราะฉะนั้นการที่จะประพฤติปฏิบัติการเป็นพระโพธิสัตว์นั้น พระโพธิสัตว์จะต้องมี “ขันติ” เป็นหลัก
พระโพธิสัตว์จะต้องทนทุกข์ทรมานทุกอย่างเพื่อความสุขของคนอื่น เพื่อความสุขของสัตว์โลก เพื่อความสุขของหมู่คณะ เพื่อความสุขของเผ่าพันธุ์ เพื่อความสุขของบคนที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง นั้นคือโพธิสัตว์บารมี ฉะนั้นในการคิดทุกอย่างเราต้องอย่าคิดแต่ได้ เราต้องคิดถึงความเสียด้วย ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่า ปุถุชนทั่วไปตั้งเป้าหมาย ตั้งความหวัง ตั้งสิ่งโน้นสิ่งนี้สูงเกินไป และสิ่งโน้นสิ่งนี้ถ้าไม่สมความคิดไม่สมความหวังไม่สัมฤทธิผลเกิดความเสียใจ เกิดความความท้อใจ เกิดความน้อยใจ เป็นต้น
เพราะฉะนั้นในการที่จะทำงานเพื่อส่วนรวมเพื่อมนุษย์นั้น
หนึ่งจะต้องมีจิตอย่าหวั่นไหวในอารมณ์คำพูดของคนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
สองจะต้องตั้งมั่นในสติ และจุดสำคัญวิชาจะไม่เสื่อมจะต้องเคารพครูบาอาจารย์ความกตัญญูวิชานั้นจะไม่เสื่อม
สาม พยายาม”ละ”ถึงที่สุด พระโพธิสัตว์จะไม่มีอะไรติดตัว และพระโพธิสัตว์พร้อมจะควักตา ตัดแขน ตัดขา ควักหัวใจ ผ่าไส้ ผ่าท้องให้กับผู้ขอ นั้นจึงจะเรียกว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่แท้จริง
แต่ถ้าสภาวะการดุลกรรมในสภาวะอะไรทั้งหลาย และในสภาวะการทำงานก็ต้องเป็นทีมงาน ทีมงานที่ดีทุกคนจะต้องเก็บอารมณ์ เก็บความพอใจ ไม่พอใจส่วนตัวออกไป เราจะต้องแยกคำว่า “ส่วนตัว” “ส่วนรวม” ออกจากจิตของเราให้ได้ และสิ่งที่คิดก็จะสัมฤทธิผลได้
(วันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๑)

Contribute!
Books!
Shop!