E-book สวรรค์รำลึก

สถิติเยี่ยมชมเว็บสวรรค์รำลึก

1800555
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
186
228
2711
1794855
9046
13625
1800555

Your IP: 44.192.115.114
Server Time: 2023-09-23 07:57:12

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ผลงานของทูตสันติภาพ

ทูตสันติภาพ

อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ทูตสันติภาพแห่งสภาธรรมนูญโลก

ผลงานของท่านทูตสันติภาพ

ท่านทูตสันติภาพ อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ซึ่งต่อมาในบั้นปลายท่านได้บวชตามปณิธานที่ตั้งไว้ว่าเมื่ออายุห้าสิบปีแล้วจะใช้ชีวิตในการบำเพ็ญเพียรให้มากขึ้นด้วยการวางมือจากภาระกิจอันหนักอึ้งในอันที่ช่วยเหลือให้ประเทศชาติและสังคมโลกพ้นจากพิบัติภัยทั้งปวง มุ่งหน้าเข้าสู่การเป็นพุทธบุตรบวชในพุทธศาสนา ฉายาอริยวังโส จากนั้นจึงเข้าสู่สถานที่วิเวกในป่าลึกเพื่อบำเพ็ญจิตวิญญาณให้สงบ สันโดษ สันติ ตามแนวทางแห่งพระโพธิญาณ จนถึงวันที่ท่านละสังขารจากโลกมนุษย์นี้ไปเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เหลือไว้เพียงผลงานที่ท่านทำไว้ประกาศคุณค่าแห่งชีวิตของท่าน ให้อนุชนรุ่นหลังได้เจริญรอยตาม ดังที่จะขอยกมาไว้เพียงบางส่วนดังนี้

ผลงานในประเทศไทย

สื่อกลางของวิญญาณ

๑.      ปี พ.ศ.๒๕๐๙ เป็นสื่อกลางของดวงพระวิญญาณอันบริสุทธิ์ ๓ พระองค์คือ ดวงพระวิญญาณขององค์พระโพธิสัตว์พระคูรูปาจารย์ หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด ) ดวงพระวิญญาณของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เจ้าพิธีการแห่งโลกวิญาณ ดวงพระวิญญาณของหลวงพ่อสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต)พรหมรังสี ในการเสด็จมาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์ด้วยการบำบัดทุกข์ทั้งกายและใจตลอดจนทำงานตามแผนงานของโลกวิญญาณในอันที่จะบรรเทาทุกข์และขจัดภัยพิบัติให้โลกมนุษย์ในอนาคต ตามคำการคำนวนจากโลกวิญญาณ

สำนักปู่สวรรค์

๒.    ปี พ.ศ.๒๕๑๒ บุกเบิกการสร้างสำนักที่ซอยจาตุรงค์สงคราม บางแคเพื่อใช้เป็นสถานที่โปรดสัตว์ของท่านบรมครู และเป็นสถานที่เพื่อให้มนุษย์ได้เข้ามาค้นคว้าเรื่องของวิญญาณและการตายแล้วไม่สูญ โลกนี้โลกหน้า เมื่อสร้างสำนักแล้วอาจารย์สุชาติ ในฐานะเจ้าสำนักและสื่อกลางของดวงวิญญาณของท่านบรมครูต้องบำเพ็ญอย่างหนัก ตลอดจนต้องใช้แรงกายแรงใจ การปฏิบัติจิต และการปฏิบัติต่างๆตามกรอบที่ท่านบรมครูได้วางไว้เพื่อให้ดวงวิญญาณสามารถผ่านร่างได้อย่างสะดวกในการมาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์

พระศรีอริยเมตไตรย์ สำนักปู่สวรรค์

๓.     ปี พ.ศ.๒๕๑๓ สร้างองค์สมมติพระศรีอริยเมตไตรย์ตามพระบัญชาของท่านบรมครู เพื่อคลายความร้อนระอุจากไฟสงครามที่กำลังพัดโหมกระหน่ำเข้าสู่ดินแดนสุวรรณภูมิ

pp250-4

๔.     พ.ศ.๒๕๑๕ ริเริ่มการตั้งครัวกินเพื่ออยู่ขึ้นภายในสำนักปู่สวรรค์ เพื่อส่งเสริมการรับประทานอาหารมังสวิรัติของสานุศิษย์และสาธุชนที่เข้ามาใช้บริการภายในสำนักปู่สวรรค์

หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

๕.     บุกเบิกการสร้างหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา ขึ้นที่ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เพื่อเป็นสถานที่สำคัญในการทำงานด้านสันติภาพ ตลอดจนสร้างปูชนียวัตถุทางศาสนาต่างๆเพื่อให้ศาสนิกชนได้เข้ามาสักการะขอพร ส่งเสริมการใช้จิตตานุภาพจากการปฏิบัติจิต อธิษฐานให้เกิดความสันติสุข และความสถิตสถาพรของสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

แจกผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช

๖.      จัดคณะออกบำรุงขวัญและแจกผ้ายันต์พิทักษ์เอกราชให้กับทหาร ตำรวจ อส. และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานในแนวหน้า ในการพิทักษ์ไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งผลปรากฏว่าผ้ายันต์พิทักษ์เอกราชสร้างความมหัศจรรย์ในการป้องกันภัยในการสู้รบจนเป็นที่เลื่องลือ ทำให้ทหารหาญเกิดความกล้าหาญและกำลังใจดีในการเข้าตี รุกรบกับข้าศึก

๗.     ขึ้นปาฐกถาในสถานที่ต่างๆตามคำเชิญของสถาบันและองค์กรต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจตระหนักในเรื่องสำคัญของชีวิตต่างๆ เช่น การพัฒนาจิต ส่งเสริมการรับประทานอาหารมังสวิรัติ หลักคิดการแก้ปัญหาของชาติ ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ ชี้แจงเรื่องชีวิตหลังความตายเพื่อไม่ให้มนุษยทำบาปมากขึ้น เป็นต้น

อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม

๘.     เป็นผู้ชี้แนะและริเริ่มให้มีการก่อตั้งอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม เพื่อดำเนินการงานในการขอประทานพระบารมีขององค์พระโพธิสัตว์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาช่วยบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ผลงานต่างประเทศ

ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ทูตสันติภาพแห่งสภาธรรมนูญโลก นำคณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์เดินทางไปสร้างภราดรภาพทางศาสนา และเสริมสร้างมิตรภาพรอบโลกดังนี้

อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากศรีลังกา

วันที่ ๒ – ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๙   คณะธรรมทูตชุดเริ่มแรก เดินทางไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา

เยือนนครวาติกัน

วันที่ ๙ – ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๐ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑ เยือนนครวาติกันและกรุงเยลูซาเลม

อินเดีย

วันที่ ๑๘ – ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๒๐ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๒ อัญเชิญพระไตรปิฏกกลับสู่ชมพูทวีปและเข้าประชุมสภามังสวิรัติแห่งโลก

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๑ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๓ สถาปนามิตรภาพและสันติภาพ ณ ทวีปยุโรป

pp250-11

วันที่ ๗ – ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๒ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๔ เยือนสหภาพโซเวียตและเข้าประชุมสันติภาพแห่งเอเชีย ณ ประเทศ มองโกเลีย

pp250-12

วันที่ ๙ – ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๒ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๕ เยือนสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน

วันที่ ๖ - ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๓ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๖ เยือนสาธาณรัฐประชาชนจีน ( แผ่นดินใหญ่ )

สหประชาชาติ

วันที่ ๑๓ – ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๓ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๗ ยื่นประชามติต่อสหประชาชาติและสถาปนามิตรภาพรอบโลก

วันที่ ๑ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๘ เข้าประชุมผู้นำศาสนาประจำภาคพื้นเอเชีย ณ ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๒๐ – ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๔ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๙ เข้าประชุมประจำปี ครั้งที่ ๔ ณ ประเทศอินเดีย

วันที่ ๕ – ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๔ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๐ เข้าประชุมสมัชชาใหญ่ สหประชาชาติ สมัยที่ ๓๖ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๖ – ๒๕ พฤศจิกายน คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๑ เข้าประชุมองค์การศาสนาและสันติภาพแห่งเอเชีย ณ ประเทศอินเดีย

วันที่ ๒๓ มกราคม - ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๐ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๒ ร่วมงานฉลองที่ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ ๑๙ – ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๓๐ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๓ ร่วมงานฉลองที่ประเทศศรีลังกา

วันที่ ๑๖ มิถุนายน – ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๓๐ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๔ เข้าประชุมสภาธรรมนูญโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๒๒ ตุลาคม – ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๐ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๕ เข้าประชุมคณะกรรมการสร้างความมั่นคงแห่งโลก ณ ประเทศแมกซิโก เยือนสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๑ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๖ เข้าประชุมสมัชชชาใหญ่พิเศษ ลดอาวุธ ครั้งที่ ๓ ของสหประชาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันที่ ๕ – ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๑ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๗ เข้าประชุมระหว่างชาติเพื่ออนาคตของมนุษยชาติและเข้าประชุมเพื่อความสามัคคีของมนุษยชาติ ครั้งที่ ๑๕ ณ ประเทศอินเดีย

วันที่ ๒๐ มกราคม – ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๒ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๘ เข้าประชุมสมัชชาใหญ่สมัยที่ ๕ ขององค์การศาสนาและสันติภาพแห่งโลก ณ ประเทศออสเตรเลีย

วันที่ ๒๑ – ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๓๒ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๑๙ เยือนประเทศอิตาลี

วันที่ ๑๗ – ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๒ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๒๐ เข้าประชุมสมาคมระดับโลกของผู้นิยมสมาพันธ์โลก และศูนย์เยาวชนเอเชีย ณ ประเทศศรีลังกา

วันที่ ๑๔ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ชุดที่ ๒๑ เข้าประชุมสมัชชาศาสนาแห่งโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เยือนมหาวิทยาลัยเลธ บริดจ์ และอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ ณ ประเทศแคนานดาเข้าประชุมลดอาวุธของสหประชาชาติ ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

การแสวงบุญครั้งสำคัญของท่านทูตสันติภาพ

ในช่วงเดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๔ ท่านทูตสันติภาพได้นำคณะจาริกแสวงบุญเดินทางไปประเทศอินเดีย เนปาล และธิเบต

Contribute!
Books!
Shop!