E-book สวรรค์รำลึก

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ผ้ายันต์พิทักษ์เอกราชสำนักปู่สวรรค์

ในปี พ.ศ.๒๕๑๕ สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนของประเทศไทยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นมีการปะทะกันอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับกองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่มีเป้าหมายที่จะทำลายและยึดครองเอกราชของชนชาติไทย

            ด้วยความห่วงใยและจุดยืนของสำนักปู่สวรรค์ที่ว่า "ไม่มีเอกราช ศาสนาจะอยู่ได้อย่างไร ประชาชนหิวกระหาย สันติสุขย่อมเกิดขึ้นไม่ได้" จึงได้จัดตั้ง"คณะธรรมทูตสำนักปู่สวรรค์"โดยมี อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักปู่สวรรค์เป็นหัวหน้าคณะ ออกเดินทางตระเวณสู่สมรภูมิรบชายแดนทั่วประเทศไทย เพื่อออกไปบำรุงขวัญ ให้กับทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร พลเรือนผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงภัยเพื่อความอยู่รอดของเอกราชชาติไทยทุกพื้นที่ โดยการจัดคณะวงดนตรี "สวรรค์บันดาล" ขับกล่อมเพลงรักชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ
การมอบสิ่งของจำเป็นประเภทของกินของใช้ และสำคัญที่สุดคือการมอบ "ผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช"สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่ประจุพลังของเทพพรหมและวีรกษัตริย์ไทยเอาไว้เต็มเปี่ยม เพื่อปกป้องคุ้มครองนักรบชายแดนให้มีความปลอดภัย

         ประสบการณ์ของผู้มีผ้ายันต์พิทักษ์เอกราชมีมากมาย จนเป็นคำเล่าลือว่า ผู้ที่ได้รับผ้ายันต์พิทักษ์เอกราชไปและพกติดตัวตลอดไม่มีผู้ใดเสียชีวิตในที่รบ ทำให้ชื่อเสียงของผ้ายันต์ที่เป็นที่ร่ำลือขจรขจายในยุคนั้น คณะธรรมทูตสำนักปู่สวรรค์ออกเดินทางไปบำรุงขวัญครั้งแรกเมื่อ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ และสิ้นสุดในปี พ.ศ.๒๕๒๒

RSS
payan
payan
Detail
py-01
py-01
Detail
py-03
py-03
Detail
py-04
py-04
Detail
py-05
py-05
Detail
py-06
py-06
Detail
py-07
py-07
Detail
py-08
py-08
Detail
py-09
py-09
Detail
py-10
py-10
Detail
py-11
py-11
Detail
py-12
py-12
Detail
py-13
py-13
Detail
py-14
py-14
Detail
py-15
py-15
Detail
py-16
py-16
Detail
py-17
py-17
Detail
py-18
py-18
Detail
py-19
py-19
Detail
py-20
py-20
Detail
py-21
py-21
Detail
py-22
py-22
Detail
py-23
py-23
Detail
py-24
py-24
Detail
py-25
py-25
Detail
py-26
py-26
Detail
py-27
py-27
Detail
py-28
py-28
Detail
py-29
py-29
Detail
py-30
py-30
Detail
py-31
py-31
Detail
py-32
py-32
Detail
py-33
py-33
Detail
py-34
py-34
Detail
py-35
py-35
Detail
py-36
py-36
Detail
py-37
py-37
Detail
py-38
py-38
Detail
py-39
py-39
Detail
py-40
py-40
Detail
py-41
py-41
Detail
py-42
py-42
Detail
py-43
py-43
Detail
py-44
py-44
Detail
py-45
py-45
Detail
py-46
py-46
Detail
py-47
py-47
Detail
py-48
py-48
Detail
py-49
py-49
Detail
py-17
py-17
Detail
 
 
Powered by Phoca Gallery
Contribute!
Books!
Shop!