ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

  • Print

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ประวตสงเขหลวงป 

สังคมโลกอยู่ด้วยกันอย่างมีเล่ห์เหลี่ยม สร้างสิ่งดึงดูดเข้าหาวัตถุ วางกับดักให้กับมนุษย์มีจิตใจตกต่ำ และหลอกลวงให้เคลิบเคลิ้มหลงใหลในรูป รส กลิ่น เสียง อันจะทำให้มนุษย์ต้องตกสู่อบายภูมิ ผู้คนจำนวนไม่น้อยหลงกลอยู่ในวังวนของอบายมุข และมีอีกไม่น้อยที่ต้องจบชีวิตไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ท่านเป็นพระนักปฎิบัติที่มีประวัติของนักบำเพ็ญ ท่านได้หนีไปหาความวิเวกที่น้ำตกทรายขาว ท่านปลงตกว่าท่านต้องการความสำเร็จด้านนามธรรม ต้องการจะเอาความดีในปรภพ เมื่อท่านไปอยู่น้ำตกทรายขาว ท่านใช้วิธีบำเพ็ญจิตแบบเพ่งกสิณน้ำ เริ่มด้วยการเพ่งว่า น้ำในน้ำตกนี้ไหลมาอย่างไร มาจากจุดไหน มาอย่างไร ไปอย่างไร จึงรู้มันเป็นน้ำ เรื่องนี้เป็นเรื่องของธรรมะ ดังที่องค์สมณโคดมได้เทศน์ไว้ว่า “ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดปฎิบัติธรรมผู้นั้นรู้เอง ”การที่จะเดินตามรอยองค์สมณโคดมที่แท้จริงนั้น ไม่ใช่อยู่ที่ตำราไม่ใช่อยู่ที่นักพูด เราพูดมากแล้วเราเก่งหาใช่สิ่งเหล่านี้ไม่

          ถ้าจะเดินตามรอยองค์สมณโคดม ขั้นแรกแห่งการเป็นปุถุชนก็ต้องปฎิบัติในหลักศีล เมื่อศีลบริสุทธิ์แล้วก็ให้ปฎิบัติในหลักแห่งความเป็นสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วให้ขึ้นสู่จุดแห่งปัญญา คือ เอาสมาธิพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ถึงพลังแห่งความสำเร็จของมัน

กล่าวได้ว่า คำเทศน์ของหลวงปู่ทวดนั้นฯ แม้ว่าท่านจะละทิ้งสังขารไปนานแล้วก็ตาม แต่คำเทศน์ของท่านยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะเรื่อง “สติอยู่เหนืออารมณ์” เราจะต้องมีสติพร้อมคือ อย่างให้โทสะ อย่าให้อารมณ์เข้ามาควบคุมสติ ทุกวันนี้ที่โลกเกิดความวุ่นวายนั้นเกิดจากมนุษย์ปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบงำอยู่เหนือสติ ไม่ให้สติอยู่เหนืออารมณ์ จึงเกิดความอลเวง เกิดความทุกข์ยาก ทุกหย่อมหญ้า เกิดความชิงดีชิงเด่น โดยมนุษย์ไม่พยายามพิจารณาถึงความตายเป็นสรณะ

สำหรับฉายา “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” จะมีที่มาเป็นอย่างไรนั้น แล้วท่านจะมีวิธีแก้ไข การดำเนินชีวิตด้วยความยากลำเค็ญได้อย่างไรในยุคที่เรียกว่ากลียุคเช่นนี้ได้ โปรดติดตามอ่านได้ในหนังสือ “ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด”  เกหลง พานิช รวบรวม จัดพิมพ์ที่ บริษัท สามวิจิตร เพรส จำกัดหากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือชั้นนำ เช่น ซีเอ็ด ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี มีหนังสือธรรมะมากมายให้เลือกอ่านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่า

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙ http://www.poosawan.org