รายการหนังสือชุด ๙ เล่มมงคล

  • Print

รายการหนังสือชุด ๙ เล่มมงคล

9book-1-250px9book-2-250px

หนังสือชุด ๙ เล่มมงคล ประกอบด้วยหนังสือดีที่คัดสรรมาเพื่อท่านนักอ่าน นักปฏิบัติธรรม ผู้สนใจทั่วไป จัดเป็นชุดจำนวน ๙ เล่ม ในราคา 399 บาทเท่านั้น แต่หากท่านมีความสนใจเป็นรายเล่มก็สามารถสั่งซื้อแบบแยกเล่มได้เช่นกัน
วิธีการสั่งซื้อ
1.สั่งซื้อผ่าน www.facebook.com/poosawan
ส่งความต้องการ การจัดซื้อ จำนวนชุดหรือชื่อหนังสือเป็นรายเล่ม ชื่อที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่งหนังสือ แนบหลักฐานการโอนเงิน(แจ้งเวลาการโอนเงิน พร้อมถ่ายภาพสลิปการโอนเงิน)มาใน in box ทางชมรมฯจะได้จัดส่งหนังสือไปให้ท่านในโอกาสแรกทันที 
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่ 785-2-33031-1

2.สั่งซื้อที่ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ อาคารอริยสัจสี่ โทร. 0-2421-0489 , Fax. 0-2421-5254
การชำระเงิน
2.1 ธนาณัติ
ส่งธนาณัติ ถึง นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์ สั่งจ่าย ปท.ภาษีเจริญ ๑๐๑๖๐
เลขที่ ๕๑ ซอย ๖๕ ถ.เพชรเกษม เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

2.2 สั่งซื้อด้วยวิธีการโอนเงิน
โอนเงินเข้าบัญชี ในนาม นายประสิทธิ์ ชัยสัตตปกรณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาเพชรเกษมอเวนิว บัญชีเลขที่ 785-2-33031-1
(โอนเงินแล้วกรุณาโทร/แฟ็กซ์/E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมแนบเอกสาร
การโอนเงินและส่งหลักฐานการโอนเงินมาตามที่อยู่ข้างบนนี้ โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่โทรศัพท์ และวัตถุประสงค์การโอนเงินด้วย เพื่อออกใบอนุโมทนา)

พิเศษ:ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 ถึง 31 มีนาคม 2558 ชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ฯ คิดค่าจัดส่งเพียง 10 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งความสุขให้กับผู้มีอุปการะคุณ

 ความอยู่รอดในสังคมกลียุค

ความอยู่รอดในสังคมกลียุค

**เนื้อหารวบรวมจากคำเทศน์ของดวงดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ที่เทศน์ไว้ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นที่น่าประหลาดใจว่าข้อธรรมบางส่วนเทศน์ไว้ให้หลังกว่า ๓๐ ปี และยังคงทันสมัยต่อทุกยุค ผู้จัดพิมพ์รวบรวมข้อธรรมที่ผู้คนในยุคนี้จะนำไปปรับใช้เพื่อให้อยู่รอดในสังคมได้อย่างยั่งยืน
กฏแห่งกรรมมีจริง
การเป็นชาวพุทธที่ดี
หนทางดับทุกข์
หลักสูตรหัวใจของธรรมะ
หลักการปฏิบัติจิตรให้หลุดพ้น
คติเป้าหมายแห่งความสำเร็จ
การตามรอยตถาคต
ฯลฯ

ราคา 30 บาท

 
 ธรรมะจากดวงวิญญาฯบริสุทธิ์สมเด็จโต ชุดของดีที่คนมองข้าม

 ธรรมะจากดวงวิญญาณบริสุทธิ์สมเด็จโต ชุดของดีที่คนมองข้าม

**เนื้อหาเกี่ยวกับการตอบปัญหาของดวงดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ต่อผู้ทรงคุณวุฒิทางโลกและทางธรรมที่มาถาม ผู้อ่านจะได้ความรู้และทราบสำนวนการโต้ตอบของสมเด็จโต ได้ทั้งความรู้ในการปฏิบัติจิต สัจธรรมของการปฏิบัติ ตามแนวทางของสำนักปู่สวรรค์ พร้อมภาพประกอบที่อธิบายการปฏิบัติกรรมฐานวิปัสนาอย่างละเอียด
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษีตอบปัญหาธรรมะของ ข้าหลวงสุทิน วิวัฒนะ เรื่อง รู้ ก. อย่าเพิ่งรู้ ข. และ อาจารย์มากกว่าขอทาน
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ตอบคำถามขุนราชฤทธิ์บริรักษ์ เรื่องการปฏิบัตสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐาน
ดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ตอบคำถามอาจารย์ชุบชีพ นกแก้ว อาจารย์สอนพระสูตร
เรื่องการเป็นอยู่ของวิญญาณ การฝึกให้เกิดปัญญา
ท้ายเล่มเป็นการแนะนำการฝึกกรรมฐานวิปัสนาตามแนวทางของสมเด็จโต

ราคา  50 บาท

 กรรมฐานวิปัสนา ยุคโลกาภิวัฒน์แนวทางสมเด็จโต ฝึกตาทิพย์

 กรรมฐานวิปัสนา ยุคโลกาภิวัฒน์แนวทางสมเด็จโต ฝึกตาทิพย์ 

**เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงการวางชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์ให้มีความสงบ แนวทางการฝึกกรรมฐานเพื่อให้เกิดความสงบ แนะนำเทคนิคน่ารู้ในการปฏิบัติจิต ยุคโลกาภิวัฒน์
หลักการครองชีวิตในยุคโลกาภิวัฒน์
หนทางสู่ความสงบ
สมาธิเป็นกฎสากล
ทำกรรมฐานเพื่ออะไร
การบริกรรมภาวนา
จุดกำหนด
วิธีนั่ง
วิธีหลับตา
ธาตุทั้งสี่รวม ดวงแสงในสมาธิ
คาถาสำหรับผู้กสมาธิ
การเตรียมตัวก่อนปฏิบัติกรรมฐาน
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 

 พระคาถาชินปัญชร  พระคาถาชินปัญชร

**เล่มนี้เหมาะกับผู้ที่สวดพระคาถาชินปัญชรและผู้ที่กำลังคิดจะสวดบทนี้ ท่านจะได้รู้ถึงที่มาที่ไปของพระคาถาความแตกต่างจากที่อื่นๆ พร้อมทั้งหลักการใช้พระคาถาชินปัญชร
ในการดำรงจิตของตนให้มีสติและสมาธิ อ่านเล่มนี้แล้วหูตาสว่าง ความรู้กว้างไกล
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งลี้ลับ
การสวดพระคาถาชินปัญชร
ข้อเขียนของพระราชญาณดิลก (ชิต กันตะสีโล)อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกี่ยวกับพระคาถาชินปัญชรที่สำนักปู่สวรรค์
กำเนิดชินปัญชรคาถา
อานุภาพของพระคาถาชินปัญชร
การสวดมนต์อธิษฐาน
ความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินปัญชร
ประสบการณ์ของผู้สวดพระคาถาชินปัญชร
พระสมเด็จดินเก้าประเทศกับความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาชินปัญชร
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

 ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระและยอดพระคาถาชินปัญชร

**เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับประวัติของท้าวมหาพรหมชินะปัญจะระ ว่าท่านเป็นใครมาจากไหน มีความเกี่ยวข้องอย่างไรต่อสำนักปู่สวรรค์ พร้อมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย เกี่ยวกับท้าวมหาพรหมองค์นี้ ท้ายเล่มรวบรวมเอาบันทึกคำสอนของท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระที่ได้ประทานไว้เมื่อครั้งเสด็จมาโปรดสัตว์ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นหนังสือที่น่าอ่านทรงคุณค่า
และหายากมากในยุคนี้
การสวดมนต์อธิษฐานอานุภาพของพระคาถาชินปัญชร
พระประวัติท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ
คุณลักษณะ
พระโอวาทท้าวมหาพรหม
พระโองการ
งานทวนกระแสคลื่น

ราคา 40 บาท

อมตะเถระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

อมตะเถระ สมเด็จพระพุฒาจารย์  (โต)พรหมรังษี

**เนื้อหาในเล่มเป็นการเก็บบันทึกตัดตอนมาจากคำเทศน์ของดวงพระวิญญาณสมเด็จโต เมื่อครั้งเสด็จมาโปรดมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์ เป็นการเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
พร้อมด้วยการบอกสัจธรรมที่แฝงอยู่ในเรื่องนั้นๆ ท่านที่สนใจแง่มุมทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสมเด็จโตควรซื้อหาไว้อ่าน ท่านจะรับรู้ถึงตัวตนและจริยวัตรของสมเด็จโตอย่างละเอียด
อ่านเล่มนี้ท่านจะได้อะไรมากกว่าความรู้อยากให้ลองหามาอ่านดู
อมตะเถระ
ขรัวโตไม่ปรารถนาลาภยศ
ตามจับมหาโตทั่วสยาม
ขรัวโตฉายเดี่ยวแบกพัดยศไปเอง
พูดจริงคนไม่ค่อยชอบ
ปาป้าชาทดสอบโสดาบัน
โปรดสัตว์ไม่เลือก
จีนเฒ่าเล่าเรื่องกรรม
เคารพพระพุทธรูป
อยู่อย่างไม่กลัวสังคม
ที่มาของชื่อวัดระฆัง
ปราบผีนางนาคพระโขนง
ฯลฯ

ราคา 50 บาท

อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี

**มีหลายท่านที่ติดตามอ่านคำเทศน์ของสมเด็จโตที่สำนักปู่สวรรค์จัดพิมพ์ไว้เป็นตอนๆ สำหรับหนังสือชุด"อมตะเถระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี"เล่มนี้
รวบรวมข้อธรรมคำเทศน์ที่สมเด็จท่านเทศน์ไว้เกี่ยวกับการทำชีวิตให้มีสันติสุข การเข้าใจชีวิตและกฎแห่งกรรม
ยอดนักปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หลัก ๓ ประการสู่ความสำเร็จ
ให้มีสติอยู่เหนืออารมณ์
กรรมลิขิต
หลักธรรมพ้นทุกข์
โลกหน้ามีจริง
มารักษาศีลห้ากันเถอะ
สมถกรรมฐานวิปัสนา
ธรรมชาติแห่งธรรมารมณ์
การตามรอยตถาคต
ตายแล้วฟื้น
ศูนย์รวมกรรม
ฯลฯ

ราคา 50 บาท

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ประวัติสังเขป พระโพธิสัตว์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด 

**เนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับประวัติของหลวงปุ่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) ตั้งแต่ยังดำรงสังขารจนกระทั่งทิ้งขันธ์ไปสู่แดนพระโพธิสัตว์ การกลับมาโปรดสัตว์อีกครั้งในโลกมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์
ประวัติความเป็นมาของสำนักปู่สวรรค์ ท้ายเล่มรวบรวมคำเทศน์ของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ที่ประทานไว้ที่สำนักปู่สวรรค์ ท่านมีเล่มนี้ไว้เป็นมงคลชีวิต
พระประวัติของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ฉบับคุณอนันต์ คณานุรักษ์
พระประวัติของหลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด)ฉบับชมรมสานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์รวบรวม
ประกาศราชสำนัก
การสละตำแหน่งพระสังฆราช
มุ่งสู่น้ำตกทรายขาว
บรรลุอนาคตังสญาณ
สร้างวัดช้างไห้
ทิ้งสังขารที่เขาอีโปห์
บำเพ็ญต่อในโลกวิญญาณ
กำเนิดสำนักปู่สวรรค์
พระโพธิสัตว์แห่งกรุงสยาม
งานเพื่ออนาคต
พระโอวาทหลวงปู่
การเจริญรอยตามพระโพธิสัตว์
การเกิดเป็นมนุษย์
ฯลฯ

ราคา 40 บาท

 

วิญญาณศาสตร์

วิญญาณศาสตร์ 

**สำนักปู่สวรรค์ได้ชื่อว่าเป็นองค์กรแนวหน้าหนึ่งที่นำเสนอเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ โลกหน้ามีจริง เพื่อเตือนสติเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้มีความระลึกถึงผลแห่งการกระทำในโลกมนุษย์
จะส่งผลติดตามไปในโลกวิญญาณ ท่านที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ จิต การเกิดดับของมนุษย์ การมีอยู่ของศาสนา ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้ แถมท้ายเล่มมีภาพถ่ายติดวิญญาณและคำอธิบายภาพไว้ให้ดูด้วย
วิญญาณนิยม
ความลึกลับกับศาสนา
คำเทศน์ของดวงวิญญาณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี เรื่อง "กันฑ์เปิดโลก"(กล่าวถึงการกำเนิดของโลกและจักรวาล)
สังขาร จิต วิญญาณ
พลังจิต
ความมหัศจรรย์ของจิต
ศาสนาคืออะไร
หลักปรมัตถธรรม
แนวทางพรหมโลก
การรักษาโรค
สิ่งลี้ลับในกาย
หนทางสู่สวรรค์
เทพพรหมไม่ใช่เพื่อนเล่นของมนุษย์
กฎแห่งกรรมการเสวยกรรม
ทัศนะของ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
เหตุแห่งการนิยมเครื่องรางของขลัง
ภาพถ่ายติดวิญญาณ
ฯลฯ

ราคา 80 บาท