E-book สวรรค์รำลึก

สถิติเยี่ยมชมเว็บสวรรค์รำลึก

1923768
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
381
419
3077
1916700
8820
17866
1923768

Your IP: 44.221.66.130
Server Time: 2024-06-16 19:41:07

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติของ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ (ตี่ จ่าง อ๊วง )

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประวัติของ

พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ (ตี่ จ่าง อ๊วง )

คัดจากหนังสือ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ (ตี่ จ่าง อ๊วง ) นิรนาม รวบรวม

พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ (ตี่ จ่าง อ๊วง)

พระคาถาบูชา  นะโม ตี่ จ่าง อ๊วง ผ่อ สัก

งัน ปอ ลา มก เรง ทอ เนง ซอ ผ่อ ฮอ

คำนำจากผู้รวบรวม

          บทความเกี่ยงกับพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ (ตี่ จ่าง อ๊วง ) นี้ ผู้รวบรวมได้พบโดยบังเอิญ ได้อ่านแล้วเห็นว่าสมควรเผยแพร่ให้สาธุชนได้ทราบ ชาวไทยมีน้อยคนนักที่รู้จักพระมหาโพธิสัตว์องค์นี้ แต่พุทธศาสนิกชนชาวจีนรู้จักพระองค์ท่านในนาม “ตี่ จ่าง อ๊วง”

          ในแดนพระโพธิสัตว์มีมหาโพธิสัตว์สององค์ ซึ่งโลกวิญญาณรู้จักคือ พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม) กับ พระมหาโพธิสัตว์กษิติครรภ์(ตี่ จ่าง อ๊วง) เพราะสององค์นี้ต่างมีปณิธานแรงกล้าเหมือนกัน แต่มุ่งหมายทำงานต่างภพภูมิกัน

          การที่ชาวโลกเรารู้จักพระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)กันมาก เพราะพระองค์ตั้งมหาปณิธาณไว้ว่า “ตราบใดที่สัตวโลกยังไม่พ้นทุกข์ ตราบนั้นท่านจะไม่เข้าแดนพุทธภูมิและแดนนิพพาน”

          ส่วนพระมหาโพธิสัตว์กษิติครรภ์(ตี่ จ่าง อ๊วง) ตั้งมหาปณิธานไว้ว่า “ตราบใดที่สัตว์นรกยังไม่พ้นจากนรก ตราบนั้นท่านจะไม่ยอมขึ้นจากนรก”

          ฉะนั้นมนุษย์ในโลกนี้จึงไม่ค่อยรู้จักพระองค์ แต่สรรพวิญญาณตั้งแต่นรก สวรรค์ ๓๓ ขั้น ตลอดจนถึงพรหมโลกล้วนแต่รู้จักพระองค์ทั้งนั้น ผู้รวบรวมเห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติในยุคนี้ จึงจัดพิมพ์ขึ้นเผยแพร่ หวังว่าท่านที่ได้อ่านบทความนี้จะได้ความรู้เรื่องศาสนาฝ่ายมหายานและเรื่องของพระโพธิสัตว์มากขึ้น และหวังว่าท่านเจ้าของบทความและผู้แปลคงจะร่วมอนุโมทนาสาธุการในการพิมพ์ครั้งนี้ด้วย ขอให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือนี้จงอยู่เย็นเป็นสุขด้วยกันทุกรูปทุกนามเถิด

ด้วยความปรารถนาดี

จากนิรนาม

แดนพุทธเกษตร แดนสุขาวดี

          แดนพุทธเกษตรตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิต เป็นที่สถิตของเหล่าผู้บำเพ็ญ สำเร็จเป็นพระปัจเจกโพธิเจ้า หรือว่าพระโพธิสัตว์แห่งยุคที่จะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้า แดนพุทธเกษตรนี้มีพระอมิตพุทธเป็นประธาน ส่วนแดนสุขาวดีนั้นตั้งอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีเง็กเซียนฮ่องเต้หรือองค์อมรินทร์จอมเทพเป็นเจ้าสวรรค์หรือหัวหน้าทวยเทพทั้งหลาย

          พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม) สถิตอยู่แดนสุขาวดีเพราะพระองค์ตั้งมหาปณิธานไว้ว่าตราบใดที่สัตวโลกยังไม่พ้นทุกข์ ตราบนั้นพระองค์ท่านจะไม่เข้าสู่แดนนิพพาน ในสวรรค์นั้นแดนพระโพธิสัตว์มีพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญสำเร็จอยู่ ๘๔,๐๐๐ องค์ แต่ขณะนี้เลยแปดหมื่นสี่พันองค์ไปแล้ว แต่โลกวิญญาณเขาจะยกย่องพระมหาโพธิสัตว์อยู่ ๒ องค์ ที่มีปณิธานไม่เหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลาย

          ปณิธานของพระมหาโพธิสัตว์ข้อที่สอง คือ พระโพธิสัตว์สามารถเสวยสรรพทุกข์แทนสรรพสัตว์ได้ โดยมิย่นย่อท้อถอย แต่พระมหาโพธิสัตว์ทั้งสององค์นี้มีมหาปณิธานที่แรงกล้าเหมือนกัน แต่มุ่งหมายต่างภพภูมิกัน

          พระมหาโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม) ทั่วโลกรู้จัก เพราะพระองค์ท่านตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าตราบใดที่สัตว์โลกยังไม่พ้นทุกข์ ตราบนั้นท่านจะไม่เข้าสู่แดนนิพพาน หรือไม่ยอมเข้าสู่แดนพุทธเกษตร จากพระโพธิสัตว์จะเป็นพระพุทธเจ้าได้

          พระโพธิสัตว์อีกองค์หนึ่ง คือ พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ คนจีนเรียกว่า ตี่ จ่าง อ๊วง องค์นี้ตั้งปณิธานยิ่งกว่าเจ้าแม่กวนอิม แต่มนุษย์รู้จักน้อยหรือแทบไม่รู้จัก นั่นคือตั้งปณิธานว่า ตราบใดที่สัตว์นรกยังไม่พ้นจากนรก ตราบนั้นท่านจะไม่ขึ้นจากนรก พระมหาโพธิสัตว์กษิติครรภ์นี้โลกวิญญาณต่างยกย่องสรรเสริญ ตั้งแต่มนุษย์ตั้งแต่เทวโลกไปถึงพรหมโลก นรกสวรรค์ ๓๓ ชั้น สรรเสริญองค์นี้ และองค์นี้สร้างบุญคุณกับสรรพวิญญาณมาก

ประวัติของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

          เดิมทีมนุษย์กลุ่มแรกเกิดที่ดินแดนอาหรับและมองโกเลีย ชื่อประเทศมองโกเลีย ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศฝรั่ง ประเทศอินเดียนั้นมาตั้งชื่อกันในภายหลัง เดิมทีมนุษย์ก็เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน แล้วก็มาแยกออกตามเผ่าพันธุ์ ตามภูมิประเทศ โดยมีภาษาท้องถิ่นของตนเอง

          ในยุคนั้นพระกษิติครรภ์ท่านเกิดที่ดินแดนมองโกเลีย ท่านเป็นชาวมองโกเลีย เดิมท่านชื่อ “หมกเอี๊ยง”เป็นชื่อจีน ครอบครัวของท่านทำแต่ความดีมาตลอด แต่วันหนึ่งพ่อเกิดป่วยหนัก แม่ก็บนกับพระเจ้าขอให้พ่อหายป่วย แต่อิทธิพลแพ้อิทธิฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์แพ้บุญฤทธิ์ บุญฤทธิ์แพ้กรรมวิบากฤทธิ์ มนุษย์ทุกคนมีกรรมของตนเป็นที่เสวย มนุษย์ทุกคนมีกรรมของตนเป็นที่พัวพันกัน

          แม่ก็ไปบนว่าขอให้พ่อนี่อย่าเพิ่งตาย  ฉันจะกินเจตลอดชีวิต แต่บนวันนี้พรุ่งนี้พ่อก็ตาย ก็แค้นขึ้นมาบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่เชื่อ ไม่ไหว้เจ้า ก็ไม่กินเจ หันกลับไปกินเนื้อสัตว์ เนื้อหมา เนื้อแมวกินหมด

          ทีนี้ หมกเอี๊ยงก็ดู เอ แม่ทำอย่างนี้ผิดนะ แต่ด้วยความกตัญญูที่จะไม่ยอมว่าแม่ผิด ได้แต่เก็บความทุกข์นี้อยู่ในใจ จนกระทั่งแม่ตาย ภาวะเมื่อแม่ตายนั้นหมกเอี๊ยง ตอนนั้นท่านมีอายุ ๑๘ ท่านก็มีลางสังหรณ์ว่าแม่ตายแล้วจะต้องไปตกนรกขุมลึก ท่านก็ไปบวชเป็นพระแล้วปฏิบัติธรรมจนสามารถถอดจิตวิญญาณออกจากร่าง ท่านก็ถอดจิตวิญญาณตามไปดูว่า แม่ตายไปแล้ววิญญาณไปอยู่ที่ไหน ปรากฏว่าแม่อยู่ในนรก ท่านก็บุกนรก ๑๘ ขุม ภาวะแห่งการบุกนรก ๑๘ ขุม ไปช่วยแม่นั้นลำบากลำบนมาก ได้เห็นวิญญาณแต่ละวิญญาณที่ถูกทรมานอย่างน่าหวาดเสียวและทุเรศ ท่านก็ตั้งปณิธานว่า เมื่อเราสำเร็จหรือว่าทิ้งขันธ์แล้ว ถ้าเราสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์ เราจะเป็นพระโพธิสัตว์ที่จะมาอยู่ในนรกโลก เพื่อโปรดสัตว์นรกเพราะถือว่าสัตว์นรกนั้นน่าเวทนาที่สุด ทรมานที่สุด

          ฉะนั้นท่านจึงตั้งสัจจะว่า  ตราบใดที่นรกโลกยังมีวิญญาณมาเสวยกรรมอยู่ในนรก ตราบนั้นท่านจะไม่ขึ้นจากนรก นี่คือปณิธานอันยิ่งใหญ่ เขาเรียกว่าสัจบารมี กฎของโลกวิญญาณผู้ที่จะสำเร็จนั้นต้องสำเร็จด้วยสัจบารมีทั้งสิ้น พระมหาโพธิสัตว์กษิติครรภ์อยู่ในนรกโลกถึง ๗ กัป ๑ อสงไขย ท่านชอบให้คนเรียกว่า

“ตี่ จ่าง อ๊วง” เพราะท่านไม่ใช่สำเร็จจากชมพูทวีป อรรถกถาจารย์ยุคต่อมาผสมผสานกันจนกลายเป็นว่าท่านเกิดในยุคองค์สมณโคดม

อานิสงส์แห่งการบูชาพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์

          ...เคหะสถานบ้านเรือนของมนุษย์ทั้งหลาย หากทางด้านทิศใต้ของบริเวณที่อยู่อาศัย สามารถจัดให้เป็นมุมสงบและสะอาด โดยนำวัสดุมาสร้างเป็นสถานที่ประดิษฐานพระรูปของพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ แล้วกระทำการสักการบูชาสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นประจำ อานิสงส์ย่อมบังเกิดแก่เคหะสถานของบุคคลผู้นั้น ๑๐ ประการ คือ

๑.พื้นดินจะอุดมสมบูรณ์

๒.ครอบครัวจะมีแต่ความสุข

๓.วิญญาณบรรพบุรุษจะได้รับการฉุดช่วยให้ไปสู่สุคติภพ

๔.ทุกคนในครอบครัวจะมีอายุยืน

๕.หน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จ

๖.แคล้วคลาดจากจากอุทกภัยและอัคคีภัย

๗.จะไม่พบพานเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ

๘.จะไม่ฝันร้าย

๙.ไม่ว่าจะไปแห่งไหนเทพเทวาจะติดตามคุ้มครองอารักขา

๑๐.จะได้รับอานิสงส์เทียบเท่าการบำเพ็ญธรรมทาน

(ข้อมูลจาก ธรรมกถาแห่งแม่พระธรณี อาจารย์ โจว ชิง ฟ่ง แปล รัศมีธรรม เรียบเรียง)

          หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความศรัทธาในองค์พระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ เราขอเชิญชวนท่านเดินทางไปสักการะขอพรพระองค์ท่านอันศักดิ์สิทธิ์ ณ ดินแดนอันสงบร่มรื่นด้วยแมกไม้และแหล่งศาสนา ที่ วิหารพระกษิติครรภ์มหาโพธิสัตว์ ภายในอุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม เลขที่ ๔๐ หมู่ ๒ ต.พุสวรรค์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ท่านจะพบกับองค์สมมติพระมหาโพธิสัตว์ที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยเมตตาและความศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งยังได้เที่ยวชมทัศนะศึกษาอุทยานแห่งศาสนาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมาย

“อุทยานศาสนาพระโพธิสัตว์กวนอิม สถานที่เป็นมงคล ท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร อากาศบริสุทธิ์ ธรรมชาติสวยงาม ชีวิตจะสดใส ครอบครัวมีความสุข สบายใจไปตลอดชาติ ชีวิตอยู่เย็นเป็นสุข อย่าลืมไปเที่ยวอุทยานศาสนาฯ แห่งเดียวในโลกเท่านั้น ไม่เชื่อต้องไปชม ไปแล้วจะอิ่มใจ อิ่มบุญ สุขใจ”

Contribute!
Books!
Shop!