E-book สวรรค์รำลึก

สถิติเยี่ยมชมเว็บสวรรค์รำลึก

1910489
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
192
786
2192
1904856
13407
16514
1910489

Your IP: 3.238.112.198
Server Time: 2024-05-23 09:58:22

รำลึกศึกษา

ศึกษาประวัติของหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาในอดีต

ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก

เยี่ยมชมเรา

สื่อมงคลสำนักปู่สวรรค์

สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ความรู้ทางวิญญาณ จากการศึกษาของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ภาพยนต์รำลึก

ชมภาพยนต์ประวัติศาสตร์และสื่อเพื่อการศึกษาค้นคว้า

ข้อคิดในคำนำ เกี่ยวกับปณิธาน ๘ ประการของพระโพธิสัตว์

kuanyin300

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร แบบที่จะจัดสร้างบนยอดเขา หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา

บทความสวรรค์รำลึก

เรื่อง “ ข้อคิดในคำนำ เกี่ยวกับปณิธาน ๘ ประการของพระโพธิสัตว์ ”

                หลายท่านที่เคยได้อ่านเรื่องราวของสำนักปู่สวรรค์ อาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของพระโพธิสัตว์มาบ้าง หรือบางท่านอาจนับถือบูชาพระโพธสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งอยู่เป็นส่วนตัวอยู่ก่อนแล้ว เช่นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร เจ้าแม่กวนอิม เป็นต้น อีกทั้งที่ใกล้ตัวเราที่สุด หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่เป็นองค์ประธานของสำนักปู่สวรรค์นั้น ท่านก็ได้บำเพ็ญตามแนวทางของพระโพธิสัตว์ ในการเสด็จลงมาโปรดสัตว์ในโลกมนุษย์ที่สำนักปู่สวรรค์อย่างนี้ เป็นต้น

                เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ คณะกรรมการสมาคมศาสนาสัมพันธ์ และคณะกรรมการสำนักปู่สวรรค์พร้อมด้วยศาสนิกชนทั่วไป ได้ประกอบพิธีเจิมและวางศิลามงคลองค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม) ที่จะดำเนินการก่อสร้างสูง ๙ เมตร ไว้ที่ยอดเขายอดหนึ่งในหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา จ.ราชบุรี ในงานครั้งนั้นสมาคมศาสนาสัมพันธ์ สานุศิษย์สำนักปู่สวรรค์ และศาสนิกชนทั่วไป ได้จัดการสวดมนต์เพื่อบูชาองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมขึ้น ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๒๓ รวม ๑๐ วัน ๑๐ คืน เพื่อบูชาองค์พระโพธิสัตว์ และขอประทานบารมีให้การจัดสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี  ในครั้งนั้นหลายท่านที่ได้สวดมนต์บูชาเจ้าแม่กวนอิม ต่างได้รับนิมิตที่ดีจากองค์พระโพธิสัตว์ ในด้านของความร่มเย็นเป็นสุขในครอบครัวก็ดี การงานก็ดี จึงมีผู้นิยมสวดมนต์บทบูชาเจ้าแม่กวนอิมและขอประทานพรจากองค์พระโพธิสัตว์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

พิธีวางศิลามงคลสร้างองคืสมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร

 

พิธีวางศิลามงคลเพื่อสร้างองค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)บนยอดเขาถ้ำพระ หุบผาสวรรค์

 

คณะกรรมการของสมาคมศาสนาสัมพันธ์เห็นว่าเป็นสิ่งดีจึงได้รวบรวมบทสวดมนต์ที่สำคัญในการบูชาองค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)จัดพิมพ์เป็นเล่ม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับศาสนิกชนได้ใช้สวดและภาวนากัน

เมื่อจะจัดพิมพ์ในครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๔ คณะกรรมการสมาคมศาสนาสัมพันธ์ภาคีสหประชาชาติ ได้ขอความเมตตาจาก ท่านทูตสันติภาพ อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ นายกสมาคมศาสนาสัมพันธ์ ช่วยเขียนคำนำในหนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ ซึ่งท่านก็ได้เขียนข้อความอันมีค่า ที่ชี้จุดของชีวิตการบำเพ็ญการเป็นพระโพธิสัตว์ ไว้อย่างน่าประทับใจและผู้เขียนเชื่อว่าท่านที่ได้อ่านคำนำที่ท่านเขียนอย่างพิจารณามหาพิจารณาแล้วย่อมได้รับรู้ เรื่องราวของชีวิตการบำเพ็ญพระโพธิสัตว์อย่างถ่องแท้ แน่นอน

คำนำในการจัดพิมพ์คู่มือสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม)

สานุศิษย์ร่วมกันจัดพิมพ์บทสวดมนต์บูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร(เจ้าแม่กวนอิม) เพื่อไว้สวดเป็นมงคลและสรรเสริญพระองค์ท่านนั้นเป็นสิ่งดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) นี้ทรงมีพระบารมีสูงมาก พระชาติสุดท้ายทรงเป็นพระราชธิดาแห่งแผ่นดินซิงหลิน ประเทศจีน พระนามพระธิดาเมี่ยวเซียง ทรงเป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญทุกขบารมีอย่างมากก่อนสำเร็จ

สำหรับผู้ที่จะสำเร็จเป็นพระโพธิสัตว์นั้น จะต้องมีคุณสมบัติ ๘ ประการ จึงสามารถดำเนินจริยาโปรดสัตว์ในสภาวะโลกธาตุนี้ได้ โดยมิแปดเปื้อนด้วยมลทินโทษ ปณิธาน ๘ ประการนี้สำคัญนัก มนุษย์ควรจะรู้ไว้เพื่อเตือนสติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสานุศิษย์ของสำนักปู่สวรรค์และอาณาจักรหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาทุกคน ควรจะรู้ว่าท่านกำลังบำเพ็ญโพธิสัตว์บารมี คือ

๑.พระโพธิสัตว์จักต้องบำเพ็ญตน ให้เป็นคุณประโยชน์ต่อปวงสัตว์ โดยมาปรารถนารับผลตอบแทนใดๆจากสัตว์ทั้งหลาย

๒.พระโพธิสัตว์สามารถเสวยสรรพทุกข์ แทนสรรพสัตว์ได้ โดยมิย่นย่อท้อถอย

๓.พระโพธิสัตว์สร้างคุณความดีไว้มีประมาณเท่าไหร่ ก็สามารถอุทิศให้แก่สัตว์ทั้งหลายได้ ไม่หวงแหนตระหนี่ไว้

๔.พระโพธิสัตว์ตั้งจิตอยู่ในสมถธรรมอันสม่ำเสมอในปวงสัตว์ ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ถ่อมตนไว้ไม่ลำพอง โดยปราศจากความข้องขัดใดๆ

๕.พระโพธิสัตว์เห็นพระโพธิสัตว์ทุกๆพระองค์ ปานประหนึ่งเห็นพระพุทธองค์ อนึ่งพระสูตรใดที่ยังมิได้สดับตรับฟัง ครั้นได้มีโอกาสสดับตรับฟังแล้วก็ไม่บังเกิดความคลางแคลงกังขาอย่างไรในพระสูตรนั้นๆ

๖.พระโพธิสัตว์ไม่หันปฤษฎางค์ให้กับธรรมะของพระอรหันตสาวก แต่สมัครสมานเข้ากันได้ กับธรรมดังกล่าวนั้นๆ

๗.พระโพธิสัตว์ไม่เกิดความริษยาในลาภสักการะอันบังเกิดแก่ผู้อื่น และไม่เกิดความหยิ่งทะนงในลาภสักการะอันบังเกิดแก่ตนเอง สามารถควบคุมจิตของตนไว้ได้

๘.พระโพธิสัตว์จักต้องหมั่นพิจารณาโทษของตนอยู่เป็นนิจ ไม่เที่ยวเพ่งโทษโพนทะนาโทษของผู้อื่น ตั้งจิตมั่นคงเด็ดเดี่ยว ในการสร้างบารมีโกยสัตวโลกให้พ้นทุกข์

                นี้แลชื่อว่าคุณธรรมอันเป็นคุณสมบัติ ๘ ประการของพระโพธิสัตว์ ผู้ใดปฏิบัติได้ตามนี้ผู้นั้นจักได้เป็นพระโพธิสัตว์

                ฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลาย จะพิมพ์บทสวดมนต์สรรเสริญคุณพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม ) และขอให้ข้าพเจ้าเขียนคำนำให้ข้าพเจ้าจึงนำคุณสมบัติของพระโพธิสัตว์มาให้ท่านท่องขึ้นใจด้วย สันติสุขจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านและโลกมนุษย์ได้แน่นอน

สุชาติ โกศลกิติวงศ์

ทูตสันติภาพแห่งโลก

นายกสมาคมศาสนาสัมพันธ์ภาคีสหประชาชาติ

๓ ตุลาคม ๒๕๒๔

kuanyin350

 องค์สมมติพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเจ้าแม่กวนอิมที่ยังสร้างไม่เสร็จอยู่บนยอดเขาในหุบผาสวรรค์

คำตาม : เมื่อหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาทำงานเพื่อสันติสุขของโลกทำให้ต้องผจญกับมหาอุปสวรรคนานาประการจนในที่สุด หลังจากประสบมรสุมที่ถาโถมอย่างหนักหลายระลอก ทำให้การทำงานโปรดมนุษย์ของพระโพธิส้ตว์ต้องหยุดชะงักลง องค์สมมติขององค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมจึงยังสร้างไม่เสร็จ ยังคงคั่งค้างเป็นอนุสรณ์แห่งการต่อสู้เพื่อสัจธรรม ตราบเท่าวันนี้ แม้กระนั้นก็ตามผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้เห็นโครงสร้างองค์สมมติจากที่ห่างไกล ได้น้อมจิตระลึกถึงองค์เจ้าแม่กวนอิมต่างได้พบกับความมหัศจรรย์ในคำอธิษฐานหลายคน อันเนื่องมากจากพิธิการของเบื้องบนที่ได้วางศิลามงคลอันศักดิ์สิทธิ์และการประทานพระบารมีมาจากเจ้าแม่กวนอิม ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนไกลแสนไกลอย่างไร หากจิตและใจตั้งอยู่ในธรรม หมั่นสร้างกุศลทำความดี ย่อมได้รับพระบารมีแห่งพระโพธิสัตว์โดยเท่าเทียมกัน

Contribute!
Books!
Shop!