สำนักโลกวิญญาณ

  • Print

   ร้านหนังสือสวรรค์รำลึก   

 

  สำนักโลกวิญญาณ

สำนกโลกวญญาณ 

         การดำเนินชีวิตประจำวันของเรานั้น แต่ละคนล้วนมีหน้าที่ของตนในความรับผิดชอบ ขณะเดียวกันในโลกอีกโลกหนึ่งที่มนุษย์เราไม่ได้ศึกษา ไม่ค้น ไม่ปฎิบัติ แล้วมักจะปฎิเสธว่าไม่มีอยู่จริง นั่นก็คือเรื่องของ “โลกวิญญาณ”

วัฐจักรแห่งการเกิดมีที่มาอย่างสลับซับซ้อน ความจริงมีอยู่ว่า โลกมนุษย์นี้เป็นสื่อกลางแห่งการใช้กรรมของเหล่าวิญญาณ โลกมนุษย์อยู่ในการควบคุมของโลกวิญญาณ คราใดที่กลียุคอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์ โลกวิญญาณจะส่งบรมศาสดามาเพื่อปฎิสนธิเพื่อนำหลักธรรมหลักแห่งความดีมาประกาศแก่มวลมนุษย์เพื่อยกระดับจิตของมวลมนุษย์ ซึ่งจะขจัดบรรเทาความทุกข์ยากเนื่องแต่กิเลศตัณหาของมนุษย์ให้เบาบางลง และช่วยให้มนุษยชาติอยู่เย็นเป็นสุข บรมศาสดาที่มาปฎิสนธิต่างยุคต่างสมัยกันนี้ก็ได้มาเป็นต้นกำเนิดแห่งศาสนาต่างๆ ที่มนุษย์ได้รู้จักและยึดถือเป็นหลักทางใจกันในทุกวันนี้

ทั้งนี้ มติของโลกวิญญาณซึ่งประกอบด้วย พรหมโลก เทวโลก นรกโลก ปรารถนาที่จะยุติกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ในยุคนี้ อันเป็นกลียุคให้เบาบางลงก่อนที่บรมศาสดา องค์พระศรีอริยเมตไตรยจะเสด็จลงสู่โลกมนุษย์

กล่าวได้ว่ายุคนี้เป็นยุคที่กิเลสตัณหาได้ครอบคลุมเหล่ามนุษย์ทั้งหลายทวีขึ้น มนุษย์เข่นฆ่าทำร้ายกันด้วยกิเลสแห่งความเห็นแก่ตัวจนถึงขีดที่เรียกว่า “ยุคแห่งกลียุค” จะทำอย่างไรเล่าที่จะยุติกิเลสที่ครอบงำเหล่ามนุษย์ชาติในยุคนี้ให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นจากทุกข์ภัยแห่งการเบียดเบียนกันและกัน เวลานี้พวกวิญญาณเขาจะมาทำงานตามจุดต่างๆ ของโลก แล้วเป็นการเปิดเผยให้มนุษย์รู้ ในอนาคตจะได้รู้ว่าในขณะนี้สังคมของมนุษย์อยู่ในยุคของกลียุคเป็นภาวะที่จะต้องร้อนถึงพระเจ้าและเทพเจ้าทั้งหลายต้องมาช่วยยับยั้ง แห่งภาวะที่เรียกว่าทะเลจะกลายเป็นเลือด ด้วยการถือทิฐิในกลุ่มผู้นำของโลกมนุษย์เพียงไม่กี่คนที่เรียกว่ารวมกันขึ้นในโลกมนุษย์ว่าเป็นองค์การแห่งศูนย์รวมของชาติมนุษย์ในขณะนี้

สัตว์โลกในภาวะนี้กำลังถูกครอบงำของความศิวิไลซ์ที่สมมติสร้างขึ้น จึงทำให้เกิดประหัตประหารในสงครามเศรษฐกิจ สงครามแย่งชิงมนุษย์ สงครามค้าอาวุธ สิ่งเหล่านี้อยู่ในภาวะที่เขาเหล่านั้นไม่เข้าใจถึงกฎแห่งความจริงของอนัตตา หรือกฎแห่งความจริงของธรรมชาติ

เหตุที่มนุษย์วุ่นวาย ก็เพราะมีปุ๋ยกายมากเกินไป ลืมใส่ปุ๋ยใจ เมื่อบำรุงร่างกายมาก ด้านจิตใจไม่ได้บำรุง พูดอย่างสมัยใหม่ว่ามนุษย์พัฒนาแต่ร่างกาย แต่ไม่ได้พัฒนาจิตใจ หันมาหาปุ๋ยใจให้กับตัวเองบ้าง ด้วยการสวดพระคาถาชินปัญชรทำจิตให้สงบ ยกระดับจิตวิญญาณของตนให้สูงขึ้น แล้วโลกมนุษย์นี้จะอยู่กันอย่างสงบ สันติสุข

ในภาวะแห่งเหล่าปีศาจทั้งหลายขึ้นมาเกิดในจุดต่างๆ แห่งโลกมนุษย์ และลืมสัจจะที่ให้ไว้ว่าจะมาสร้างความดี ด้วยมีสันดานแห่งความชั่วจึงผุดขึ้นมาในขณะนี้ จึงร้อนถึงพระเจ้าและเหล่าเทพทั้งหลายต้องมาช่วยกันยับยั้ง ส่วนจะเป็นเทพพรหมองค์ไหนบ้างนั้น โปรดติดตามอ่านได้ในหนังสือ “สำนักโลกวิญญาณ”  เกหลง พานิช รวบรวม จัดพิมพ์ที่ บริษัท สามวิจิตร เพรส จำกัด

หากท่านสนใจติดตามอ่านทั้งเล่มสามารถหาซื้อได้ ที่ร้านหนังสือโครงการธรรมไมตรี โปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาคารอริยสัจสี่ เลขที่ ๕๑ ซ.เพชรเกษม ๖๕ แขวง/เขตบางแค กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐  โทร. ๐-๒๔๒๑ ๐๔๘๙  http://www.poosawan.org