E-book สวรรค์รำลึก

  • Print

E-book สวรรค์รำลึก

ปกหนงสอพระคาถาชนปญชร200

หนังสือ พระคาถาชินปัญชร
เนื้อหาเกี่ยวกับเบื้องหลังการกำเนิดคาถาชินปัญชร
ประวัติท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ
บทสวดพระคาถาชินปัญชร ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
สำนักปู่สวรรค์ จัดพิมพ์ เมื่อปี พ.ศ.2528

pdf-icon Download หนังสือ พระคาถาชินปัญชร (22 Mb)

บทสวดพระคาถาชนปญชร200

บทสวดพระคาถาชินปัญชร

สำหรับผู้ที่สนใจ ดาวน์โหลดไปฝึกสวดพระคาถาชินปัญชร

เพื่อความเป้นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว

pdf-icon Download บทสวดพระคาถาชินปัญชร (152Kb)

 ชีวประวัติท่านอาจารย์อริยวังโสภิกขุ  

ชีวประวัติสังเขป
พระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ(ศ.เกียรติคุณ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์)
ทูตสันติภาพแห่งโลก
ที่ระลึกในงานบำเพ็ญกุศล วันอาจาริยบูชา ครบ ๑๐ ปี
วันพุธที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558

 pdf-icon  ดาวน์โหลดหนังสือ (1.38 MB)
12YAR-200px

สวดมนต์ทำไม ?
รัตนปริตต์ - คติธรรมต้องคิด
หนังสือที่ระลึกครบรอบ ๑๒ ปี แห่งการมรณภาพของ
พระอาจารย์อริยวังโสภิกขุ

(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุชาติ โกศลกิติวงศ์)

pdf-icon ดาวน์โหลดหนังสือ(4.95MB)