สิ่งดีที่ฝากไว้ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

  • Print

สิ่งดีที่ฝากไว้ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล

๑.ประวัติชีวิตของศาสตรจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล
 ๒.บทความเรื่อง ทัศนะของ ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล เรื่อง ผี – วิญญาณ เทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีจริงหรือ ? เขียนไว้เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๒๓
๓.บันทึกของ ดร.คลุ้ม เรื่อง"ประสบการณ์ที่สำนักปู่สวรรค์"